Firma NATUR-PACK, a.s. | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

NATUR-PACK, a.s.

Ružová dolina 6, 82108 Bratislava
IČO : 35 979 798

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Adresa sídla : Ružová dolina 6, 82108 Bratislava
Poštová adresa : Ružová dolina 6, 82108 Bratislava
Telefón : +421 2 502 21 222
Fax : +421 2 502 21 542
Mobil : +421 917 733 333
Kontaktná osoba : Ing. Vladimír Šinák
funkcia : predseda predstavenstva


POPIS

Spoločnosť NATUR-PACK, a. s., je Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly s autorizáciou udelenou podľa § 89 ods. 1 písm. b), ktorá zabezpečuje pre výrobcov obalov a neobalových výrobkov plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.

Prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly sa plnia povinnosti tak pre vyhradený prúd odpadov z obalov, ako aj pre vyhradený prúd odpadov z neobalových výrobkov.

Vaša spoločnosť je „výrobcom obalov“, ktorý si môže plniť vyhradené povinnosti v spolupráci s NATUR-PACK, a. s., ak:

 • balíte alebo plníte výrobky do obalov,

 • dovážate na Slovensko výrobky/tovar zabalený v obale,

 • vyrábate, prípadne dovážate a následne predávate prázdne obaly priamo spotrebiteľovi, alebo

 • ak si objednáte zabalenie výrobku, ktorý uvádzate na trh pod svojou obchodnou značkou.

Vaša spoločnosť je „výrobcom neobalových výrobkov“, ktorý si môže plniť vyhradené povinnosti v spolupráci s NATUR-PACK, a. s., ak uvádzate na trh výrobok, ktorý:

 • nie je obalom a ani nie je určený na balenie,

 • odpad z neho sa stane súčasťou komunálneho odpadu a

 • je vyrobený z týchto materiálov:

  • plasty (PET, PE, PP, PS, PVC, PA),

  • papier (okrem ustanovených výnimiek, ako napr. knihy, ceniny, hygienický a sanitárny papier či cigaretový papier), alebo

  • sklo.

Naše služby využíva už viac ako 7 tisíc firiem.

Sme organizáciou zodpovednosti výrobcov, ktorej dôveruje najvyšší počet klientov spomedzi všetkých OZV pôsobiacich na Slovensku.