Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Komunálny odpad: v roku 2008 sa v EÚ zhodnocovalo 60 % komunálneho odpadu

Nová správa Eurostatu konštatuje, že v Európskej únii vyprodukovali obyvatelia v roku 2008 v priemere pol tony (524 kg) odpadu na osobu. z celkového objemu odpadu bolo 40% skládkovaných a 60% zhodnocovaných rôznymi spôsobmi. 20% z celkového odpadu skončilo v spaľovniach, 23% odpadu sa recyklovalo a 17% kompostovalo.

Komunálny odpad: v roku 2008 sa v EÚ zhodnocovalo 60 % komunálneho odpadu

Produkcia komunálneho odpadu bola v jednotlivých krajinách EÚ veľmi odlišná, od 306 kg (na osobu a rok) v Českej republike do 802 kg v Dánsku. Komunálny odpad sa skladá do značnej miery z odpadu z domácností, ale môže tiež obsahovať podobný odpad z malých podnikov a verejných inštitúcií a odpad zhromažďovaný samosprávami (napríklad odpad z údržby zelene, pozn. red.); táto časť komunálneho odpadu sa môže líšiť od obce k obci a od krajiny ku krajine, v závislosti na miestnom systéme nakladania s odpadmi. v oblastiach, ktoré nie sú pokryté zberom odpadu samosprávami, je množstvo odpadu odhadnuté. Odpady z poľnohospodárstva a priemyslu nie sú v tejto štatistike zahrnuté.

Skládkovanie

Viac ako 700 kg komunálneho odpadu na osobu bolo vygenerované v roku 2008 v Dánsku, Írsku, na Cypre a v Luxembursku. Malta, Holandsko a Rakúsko sa vyprodukovala v rozsahu medzi 600 a 700 kg na osobu a Nemecko, Estónsko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo medzi 500 a 600 kg na osobu. Ďalšia skupina členských štátov, vrátane Belgicka, Bulharska, Grécka, Litvy, Maďarska, Portugalska

a Slovinska, produkovala medzi 400 a 500 kg na osobu. Najnižšie hodnoty pod 400 kg na osobu boli v Českej republike, Lotyšsku, Poľsku, Rumunsku a Slovensku. Medzi 60% a 70% komunálneho odpadu bolo recyklovaných alebo kompostovaných v Rakúsku, Nemecku a Holandsku.

Zo správy vyplýva, že Slovensko v zavádzaní recyklačných regulácií výrazne predčí mnohé krajiny, najmä bývalého sovietskeho bloku. Najvyšší podiel komunálnych odpadov uložených na skládke (teda zneškodnených klasickým spôsobom, typickým pred zavedením odpadových regulácií - pozn. red.) bol v Bulharsku (100%), Rumunsku (99%), Malte (97%), Litve (96%) a Lotyšsku (93%).

Najvyšší podiel spaľovania komunálneho odpadu bol v Dánsku (54%), Švédsku (49%), Holandsku (39%), Belgicku a Luxembursku (obaja 36%), Nemecku (35%) a Francúzsku (32 %). V desiatich členských štátoch nie je spaľovanie vôbec rozvinuté, kolíše na úrovni rovnakej alebo nižšej ako 1%.

Produkcia komunálneho odpadu

Zdroj: Eurostat

V porovnaní s ostatnými krajinami EÚ však Slovensko dosahuje v zhodnocovaní odpadov hlboko podpriemerné výsledky. Výrazná väčšina komunálneho odpadu (83 percent) končí naďalej na skládkach, pričom priemer EÚ je len 40 percent. v spaľovani odpadu sme v strede krajín únie (13.-14. miesto), avšak s desiatimi percentami spaľovania nedosahujeme priemer únie, ktorý je 20 percent. Recyklácia komunálneho odpadu u nás predstavuje len 3 percentá (EÚ 23 percent), kompostovanie predstavuje zvyšných päť percent (EÚ 17 percent).

Recyklácia a kompostovanie komunálneho odpadu sú najviac rozvinuté v Rakúsku (70% komunálneho odpadu), Nemecku (65%), Holandsku (60%) a Belgicku (59%). v siedmich členských štátoch nie je recyklovanie a kompostovanie rozvinuté, resp. je na úrovni nižšej ako 10%.

Význam týchto dvoch spôsobov zhodnocovania (recyklovanie a kompostovanie - pozn. red.) sa medzi členskými štátmi EÚ značne odlišuje. Členské štáty s najvyššou mierou recyklácie komunálneho odpadu boli Nemecko (48%), Belgicko a Švédsko (obaja 35%), Írsko a Holandsko (oba 32%) a Slovinsko (31%). Kompostovanie komunálneho odpadu je najrozvninutejšie v Rakúsku (40%), Taliansku (34%), Holandsku (27%), Belgicku (25%), Španielsku a Luxembursku (obaja 20%).

(Ilustračné foto: Európska komisia)


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Kaufland spúšťa predaj čapovanej drogérie

Kaufland spúšťa predaj čapovanej drogérie

Čapovaná ekodrogéria už začína prenikať aj do veľkých obchodných reťazcov. Kaufland známy svojim zodpovedným prístupom k ekológii sa stal jedným z prvých, ktoré idú tento koncept zaviesť na svoju predajnú plochu.

Sanácia skládky vo Vrakuni čaká na stavebné povolenie

Sanácia skládky vo Vrakuni čaká na stavebné povolenie

Verejné obstarávanie aj geologický prieskum sa už skončili, samotná sanácia vrakunskej skládky môže čoskoro začať.

Budú automobily jazdiť na odpad z domácností?

Budú automobily jazdiť na odpad z domácností?

V indickom Bangalúre testujú zariadenie premieňajúce organický odpad na uhľovodíkové palivá.