Dvořák Hager & Partners
MEVA SK
INISOFT

Verejné obstarávanie | Apríl 2010

Výber verejného obstarávania tovarov a služieb v odpadovom hospodárstve v SR.

Verejné obstarávanie | Apríl 2010

Dátum

Obstarávateľ

Predmet zákazky

Suma (EUR, predpoklad)

Vestník

09.04.2010

Mesto Žiar nad Hronom

Propagácia a reklama projektu Intenzifikácia separovaného zberu v Žiari nad Hronom.

170.170,-

02349 - MSS Vestník č. 66/2010 - 9.4.2010

12.04.2010

Obec Pribylina

Zefektívnenie systému zberu separovaných zložiek KO

120.685,-

02382 - MUT Vestník č. 67/2010 - 10.4.2010

12.04.2010

Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár

Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu v Združení obcí pre likvidáciu odpadu Poltár

799.400,-

02378 - POT Vestník č. 67/2010 - 10.4.2010

13.4.2010

Mesto Čadca

Zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu

892.610,-

02424 – MSS
Vestník č. 68/2010 - 13.4.2010

13.4.2010

Obec Veľká Čierna

Vybudovanie vodovodu, vybudovanie vodojemu vrátane odpadného a výtlačného potrubia

1.620.000,-

02430 – MUP
Vestník č. 68/2010 - 13.4.2010

17.4.2010

Združenie obcí EKOTORYSA

„Zvýšenie intenzity separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach združenia EKOTORYSA“

2.328.627,-

02608 – POT
Predbežné oznámenie
Vestník č. 72/2010 - 17.4.2010

17.4.2010

Združenie obcí EKOLÓG

„Efektívnejšia separácia a zber odpadov v obciach združenia EKOLÓG Brezno“

983.688,-

02609 – POT
Predbežné oznámenie
Vestník č. 72/2010 - 17.4.2010

20.4.2010

Mesto Levice

„Poskytovanie verejnoprospešných služieb pre mesto Levice na úseku odpadového hospodárstva.“

12.500,-

02672 – MUS
Vestník č. 73/2010 - 20.4.2010

22.4.2010

Mesto Piešťany

„Nakladanie s komunálnym odpadom“

9.359.450,-

02749 – MSS
Vestník č. 75/2010 - 22.4.2010

22.4.2010

Mesto Senica

„Výstavba strediska na zhodnocovanie plastov v meste Senica“

8.538.000,-

02744 – POP
Vestník č. 75/2010 – 22.4.2010
Predbežné oznámenie

23.4.2010

Košický samosprávny kraj

„Príprava zberu a zneškodnenie odpadov kontaminovaných PCB látkami vo vybraných lokalitách okresu Michalovce.“

830.694,-

02785 – POS
Vestník č. 76/2010 – 23.4.2010
Predbežné oznámenie

23.4.2010

Mesto Krásno nad Kysucou

„Rozšírenie a dobudovanie systému separovaného zberu v Meste Krásno nad Kysucou.“

190.000,-

02793 – MST
Vestník č. 76/2010 - 23.4.2010

27.4.2010

Mesto Humenné

„Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina.“

903.559,-

02859 – MUP
Vestník č. 78/2010 - 27.4.2010

27.4.2010

Mesto Košice

Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava


02851 – POP
Vestník č. 78/2010 - 27.4.2010

28.4.2010

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„Analýza odpadov v SR a nakladanie s nimi.“

700.000,-

02883 – MUS
Vestník č. 79/2010 - 28.4.2010

29.4.2010

Mesto Liptovský Mikuláš

„Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš - stavba separačnej haly.“

1.058.848,-

02916 – MUP
Vestník č. 80/2010 - 29.4.2010

Servis vznikol v spolupráci s NH Hager Niederhuber Advokáti

NH Advokáti predstavuje zoskupenie vynikajúcich expertov s kanceláriami v Bratislave, Prahe, Viedni a Bukurešti. Ponúkame naším klientom na mieru pripravené riešenia v oblasti verejného a súkromného práva v Rakúsku, na Slovensku, v Čechách a v Rumunsku.

Vďaka cezhraničnej organizácii, stálej výmene skúseností a spoločnému hľadaniu riešení garantujeme odborné a cezhraničné poskytovanie poradenských služieb na najvyššej úrovni.

V Rakúsku, Čechách, na Slovensku a v Rumunsku sa špecializujeme v týchto oblastiach:

  • Infraštruktúra, priemysel a povoľovanie priemyselných prevádzok

  • Energetika a regulačné činnosti

  • Verejné obstarávanie, súťažné právo a štátna pomoc

  • Právo životného prostredia,

  • Právo odpadového hospodárstva a cezhraničná preprava odpadov

  • Všeobecné obchodné a občianske právo
Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 4. - 20. 1. 2019

Monitoring odpadového hospodárstva | 4. - 20. 1. 2019

Služba pre predplatiteľov.

Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu

Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu

Oznámenie sa podáva podľa Vyhlášky č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

Ministerstvo vydalo nové tlačivá k evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

Ministerstvo vydalo nové tlačivá k evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

Rezort životného prostredia na svojej stránke pravidelne aktualizuje tlačivá k vyhláške č. 366/2015 o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti a k vyhláške č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.