NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Verejné obstarávanie | Máj 2010

Výber verejného obstarávania tovarov a služieb v odpadovom hospodárstve v SR.

Verejné obstarávanie | Máj 2010

Dátum

Obstarávateľ

Predmet zákazky

Suma (EUR, predpoklad)

Vestník

04.05.2010

Košický samosprávny kraj

„Príprava zberu a zneškodnenia odpadov kontaminovaných PCB vo vybraných lokalitách okresu Michalovce“

830.694,-

02991 – MSS
Vestník č. 83/2010 - 4.5.2010

06.05.2010

Mesto Čadca

„Kontajnery a vrecia na komunálny odpad.“

Od: 450.000,-
Do: 492.000,-

03041 – MST
Vestník č. 85/2010 - 6.5.2010

07.05.2010

Mesto Turčianske Teplice

Separovaný zber komunálneho odpadu pre mesto Turčianske Teplice - Zberné vozidlo

129.456,-

03077 – MUT Vestník č. 86/2010 - 7.5.2010

07.05.2010

Marián Balún BAPA

Nákup strojov na zhodnocovanie stavebného odpadu

2.138.735,-

03071 – MST Vestník č.
86/2010 - 7.5.2010

08.05.2010

Mesto Nové Mesto nad Váhom

„Modernizácia odpadového hospodárstva v Novom Meste nad Váhom“

1.250.484,-

03109 – POP
Predbežné oznámenie
Vestník č. 87/2010 - 8.5.2010

08.05.2010

Mesto Turčianske Teplice

„Separovaný zber komunálneho odpadu pre mesto Turčianske Teplice - Zberné nádoby“

87.619,-

03124 – MUT
Vestník č. 87/2010 - 8.5.2010

11.05.2010

Mesto Vranov nad Topľou

„Intenzifikácia separovaného zberu vo Vranove nad Topľou“

1.485.092,92

03153 – POP
Predbežné oznámenie
Vestník č. 88/2010 - 11.5.2010

11.05.2010

Obec Drahňov

„Zberný dvor a kompostáreň Drahňov“

1.359.057,11

03152 – POP
Predbežné oznámenie
Vestník č. 88/2010 - 11.5.2010

11.05.2010

Združenie obcí Bioenergia Bystricko

„Rekonštrukcia kotolní obecných budov v okolí Banskej Bystrice so zmenou zo súčasného spôsobu vykurovania na biomasu: stavebné objekty“

4.907.000,-

03151 – POP
Predbežné oznámenie
Vestník č. 88/2010 - 11.5.2010

11.05.2010

Združenie obcí Bioenergia Bystricko

„Rekonštrukcia kotolní obecných budov v okolí Banskej Bystrice so zmenou zo súčasného spôsobu vykurovania na biomasu: strojné vybavenie“

672.127,-

03149 – POT
Predbežné oznámenie
Vestník č. 88/2010 - 11.5.2010

11.05.2010

Obec Pribeta

„Strojové vybavenie zberného dvora separovaného odpadu“

222.134,-

03147 – POT
Predbežné oznámenie
Vestník č. 88/2010 - 11.5.2010

11.05.2010

Technická univerzita v Košiciach

„Výskum a vývoj inteligentných systémov riadenia výroby a dodávky tepla na báze biomasy - špeciálna laboratórna technika a špeciálne prístrojové vybavenie“

139.000,-

03161 – MUT
Vestník č. 88/2010 - 11.5.2010

12.05.2010

Obec Bojná

„Kanalizácia a ČOV Bojná - Veľké Dvorany."

10.300.000,-

03196 – MUP
Vestník č. 89/2010 - 12.5.2010

12.05.2010

Obec Závadka nad Hronom

„Splašková kanalizácia a ČOV - Závadka nad Hronom - stavebný dozor."

190.000,-

03194 – MUS
Vestník č. 89/2010 - 12.5.2010

12.05.2010

MEPOS, spol. s r.o.

„Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu."

443.413,-

03189 – MST
Vestník č. 89/2010 - 12.5.2010

20.05.2010

Obec Pribeta

„Strojové vybavenie zberného dvora separovaného odpadu.“

222.134,-

03391 – MST
Vestník č. 95/2010 - 20.5.2010

20.05.2010

Mesto Čadca

Vozidlá pre životné prostredie

469.350,-

03394 – MST
Vestník č. 95/2010 - 20.5.2010

21.05.2010

Mesto Senica

Kompostáreň bioodpadov Senica.

3.065.542,-

03428 – POT
Predbežné oznámenie
Vestník č. 96/2010 - 21.5.2010

21.05.2010

Mesto Myjava

„Regionálne centrum pre zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Myjava.“

137.9937,-

03456 – POT
Predbežné oznámenie
Vestník č. 97/2010 - 22.5.2010

22.05.2010

Mesto Želiezovce

Regionálne centrum na zhodnotenie BRO Želiezovce

127.9640,-

03457 – POT
Predbežné oznámenie
Vestník č. 97/2010 - 22.5.2010

22.05.2010

Tepláreň Košice, a.s.

Ekologizácia parného kotla TEKO

21.007.925.-

03433 – MSS
Vestník č. 96/2010 - 21.5.2010

26.05.2010

Obec Polomka

„Nákup technologického vybavenia zberného dvoru odpadov“

436.117,-

03514 – MST
Vestník č. 99/2010 - 26.5.2010

29.05.2010

Mesto Šamorín

„Zber a preprava komunálneho odpadu a jeho vyseparovaných zložiek“

130.000,-

03610 – MSS
Vestník č. 102/2010 - 29.5.2010

Servis vznikol v spolupráci s NH Hager Niederhuber Advokáti

NH Advokáti predstavuje zoskupenie vynikajúcich expertov s kanceláriami v Bratislave, Prahe, Viedni a Bukurešti. Ponúkame naším klientom na mieru pripravené riešenia v oblasti verejného a súkromného práva v Rakúsku, na Slovensku, v Čechách a v Rumunsku.

Vďaka cezhraničnej organizácii, stálej výmene skúseností a spoločnému hľadaniu riešení garantujeme odborné a cezhraničné poskytovanie poradenských služieb na najvyššej úrovni.

V Rakúsku, Čechách, na Slovensku a v Rumunsku sa špecializujeme v týchto oblastiach:

  • Infraštruktúra, priemysel a povoľovanie priemyselných prevádzok

  • Energetika a regulačné činnosti

  • Verejné obstarávanie, súťažné právo a štátna pomoc

  • Právo životného prostredia,

  • Právo odpadového hospodárstva a cezhraničná preprava odpadov

  • Všeobecné obchodné a občianske právo
Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 4. - 20. 1. 2019

Monitoring odpadového hospodárstva | 4. - 20. 1. 2019

Služba pre predplatiteľov.

Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu

Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu

Oznámenie sa podáva podľa Vyhlášky č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

Ministerstvo vydalo nové tlačivá k evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

Ministerstvo vydalo nové tlačivá k evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

Rezort životného prostredia na svojej stránke pravidelne aktualizuje tlačivá k vyhláške č. 366/2015 o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti a k vyhláške č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.