Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Konferencia o nakladaní s biologickými odpadmi pre obce

Priatelia Zeme - SPZ a Združenie miest a obcí Slovenska organizujú odbornú konferenciu pod názvom "Čo priniesol obciam návrh Stratégie nakladania s biologickými odpadmi?". Konferencia sa uskutoční 15. - 16. decembra 2010 v Hoteli Rysy v Tatranskej Štrbe.

Konferencia o nakladaní s biologickými odpadmi pre obce

Konferencia je určená pre zástupcov miest a obcí, vyšších územných celkov, pracovníkov štátnej správy, odborných pracovníkov firiem pracujúcich v odpadovom hospodárstve, ale aj širšej odbornej verejnosti zo záujmom o tému odpadového hospodárstva.

Cieľom konferencie je informovať účastníkov konferencie o návrhu Stratégie nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom a o tom, čo to pre obce znamená a aké povinnosti im prinesie. Organizátori chcú na pozitívnych príkladoch ukázať, ako sa dajú úspešne naplniť jej ciele.

Účasť na konferencii je bezplatná, účastníkom je hradená strava aj ubytovanie od stredy doobedia 15. decembra do štvrtka poobedia 16. decembra.


Program konferencie

Streda 15. decembra:

09,30 - 10,00 Registrácia účastníkov

10,00 - 10,15 –  Privítanie: Martin Valentovič, Priatelia Zeme – SPZ

10,15 - 11,00 Návrh Stratégie nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom (BRO) v SR: Ing. Maroš Záhorský, EMB Projekt s. r. o.

11,00 - 11,30 Biologický odpad a legislatíva v SR a EÚ: Ing. Anna Slotová, Krajský úrad životného prostredia v Žiline

11,30 - 12,00 Podpora domáceho kompostovania: Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ

12,00 - 13,00 Obed

13,00 - 13,45 Obecné kompostoviská: Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ

13,45 - 14,30 Separovaný zber biologických odpadov z domácností: Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ

14,30 - 15,15 Mechanicko-biologická úprava odpadov: Ing. Jan Habart, Ph.D., CZ Biom - České sdružení pro biomasu

15,15 - 15,45 Prestávka

15,45 - 16,30 Bioplynové stanice: Ing. Jan Habart, Ph.D., CZ Biom - České sdružení pro biomasu

16,30 - 17,15 Kompostovanie: Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ

17,15 - 18,00 Zhodnotenie dňa a diskusia: Martin Valentovič, Priatelia Zeme - SPZ

18,00 Večera a voľná diskusia. Bezplatné poradenstvo zo strany Priateľov Zeme - SPZ

Štvrtok 16. decembra:

08,00 - 09,00 Raňajky

09,00 - 10,00 Čo stojí obec biologický odpad?: Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ

10,00 - 10,30 Program nakladania s BRO v obci Košeca: Radomír Brtáň, starosta Košece

10,30 - 11,00 Prestávka

11,00 - 11,30 Nakladanie s BRO v meste Stará Turá: Technické služby Stará Turá

11,30 - 12,00 Kompostovanie v Ľubovnianskom regionálnom združení miest a obcí: Ing. Štefan Melkovič, Ekos s. r. o.

12,00 - 13,00 Obed

13,00 - 13,30 Podpora domáceho a komunitného kompostovania v obci Hranovnica: Ing. Slavomír Božoň, projektový manažér Hranovnica

13,30 - 14,00 Obecné kompostovisko v obci Raslavice: Anton Lamanec, starosta Raslavíc

14,00 - 14,30 Zhodnotenie dňa a diskusia: Martin Valentovič, Priatelia Zeme - SPZ

Podmienkou účasti na konferencii je prihlásenie sa telefonicky, zaslaním prihlášky (je na ďalšej strane) e-mailom alebo faxom do pondelka 13. decembra 2010 u organizátora akcie Martina Valentoviča na e-maily: valentovic(at)priateliazeme.sk.


Mohlo by vás zaujímať

Ministerstvá sa nedohodli, odpadu pribudne. Výrobcovia cigariet zväčšujú škatuľky

Ministerstvá sa nedohodli, odpadu pribudne. Výrobcovia cigariet zväčšujú škatuľky

Nové environmentálne pravidlá majú nezamýšľaný dopad: viac odpadu a viac emisií.

Na Orave sa začína odstraňovať stará environmentálna záťaž, sanácia vyjde na 6,4 mil. eur

Na Orave sa začína odstraňovať stará environmentálna záťaž, sanácia vyjde na 6,4 mil. eur

Sanačné práce zrealizuje dvojica firiem.

Tretie kolo Mestského bazára v Bratislave našlo využitie pre 10,8 ton predmetov

Tretie kolo Mestského bazára v Bratislave našlo využitie pre 10,8 ton predmetov

Z výnosov Mestského bazára chce OLO financovať prvé reuse centrum v Bratislave.