NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Skládka odpadov Považský Chlmec: Komisia žaluje Slovensko

Európska komisia žaluje Slovensko pred Európskym súdnym dvorom za nedodržanie predpisov EÚ zabezpečujúcich, že skládky odpadu nebudú výrazne poškodzovať životné prostredie. Vec sa týka skládky pri Žiline, prevádzkovanej žilinskou spoločnosťou T+T, a.s.. Komisia preto na odporúčanie komisára EÚ pre životné prostredie Janeza Potočnika postúpila túto vec Európskemu súdnemu dvoru.

Skládka odpadov Považský Chlmec: Komisia žaluje Slovensko

Žaloba proti Slovensku sa týka skládky odpadu v Považskom Chlmci, ktorá nie je v súlade so smernicou 1999/31/EC o skládkach odpadov. Na základe právnych predpisov sa mali skládky odpadu zosúladiť s novými právnymi predpismi alebo všetky zatvoriť do 16. júla 2009.

skládka Považský ChlmecPodľa tlačovej správy Európskej komisie, skládka odpadu bola v prevádzke od roku 1992 a ako taká sa v zmysle smernice o skládkach odpadov považuje za existujúcu skládku. Znamená to, že mali byť poskytnuté špecifické dokumenty, aby sa umožnilo prevádzkovanie skládky po 16. júli 2009. Prevádzkovateľ skládky mal pripraviť plán úpravy skládky a poslať ho na schválenie príslušným orgánom. Tento plán mal obsahovať údaje týkajúce sa požiadaviek smernice na kontrolu vôd, riešenie priesakov zo skládky, ochranu pôdy a vody, zvládanie vznikajúcich plynov a nebezpečenstiev. Plán mal obsahovať aj všetky nápravné opatrenia, ktoré prevádzkovateľ považuje za potrebné prijať, aby splnil právne požiadavky. Účelom týchto požiadaviek je zabezpečiť potrebnú ochranu občanov a životného prostredia.

Napriek odôvodnenému stanovisku zaslanému 24. júna 2010 (IP/10/832) v rámci prebiehajúceho konania vo veci porušovania predpisov, podľa Komisie slovenské orgány neposkytli potrebné informácie potvrdzujúce, že táto dokumentácia bola pripravená a schválená. Komisia preto postupuje túto vec Európskemu súdnemu dvoru.

Kontext

Skládku odpadov Žilina – Považský Chlmec prevádzkuje spoločnosť T+T, a.s., ktorá prevádzkuje taktiež skládku odpadov Bytča - Mikšová. Podľa informácií z internetovej stránky spoločnosti, skládka bola spustená do prevádzky v roku 1993 s predpokladaným rokom ukončenia činnosti skládky v roku 2025. Rozloha skládky je 112 808,0 m2 a voľná kapacita skládky k 1.1.2003 bola 1 619 051,0 m3. Predpokladaná výška skládky má byť 28 m nad úrovňou terénu.

Menšia skládka odpadov Bytča - Mikšová začala svoju činnosť v roku 1986 s predpokladaným rokom ukončenia činnosti skládky v roku 2017. Rozloha skládky je 38 901 m2 a voľná kapacita skládky činila k začiatku roku 2003 objem 85 000 m3. Predpokladaná výška skládky je 3,5 m nad úroveň terénu.

Predsedom predstavenstva spoločnosti T+T je Ing. Miloslav Sokolovský, ktorý zároveň pôsobí i v predstavenstve spoločnosti Technické služby Ružomberok. V Dozornej rade Technických služieb Ružomberok pôsobí podpredseda predstavenstva T+T Anton Jánoš.

Podľa informácií regionálnej redakcie denníka Sme z februára roku 2009, mesto Žilina plánovalo postaviť do 3,5 roka spaľovňu odpadu. Vtedajší primátor Ivan Harman vtedy uviedol, že spoločnosť T+T už nebude rozširovať skládku. Skládka sa podľa Harmana mala uzavrieť do 3 - 3,5 roka a dovtedy malo mesto Žilina zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu formou spaľovne. Skládka podľa denníka Sme funguje už 50 rokov, nespĺňa normy a je v rozpore s územným plánom.

Foto: Ladislav Kavecký, Sme


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zmiešané plasty sú recyklačný problém, zhodli sa experti (DISKUSIA)

Zmiešané plasty sú recyklačný problém, zhodli sa experti (DISKUSIA)

Z niektorých povinností treba vycúvať. Zrušiť parameter GS21 a umožniť samosprávam, nech si riešia kuchynský odpad sami, tvrdia odborníci.

Odhalili nelegálny dovoz odpadu z Talianska. Teraz sa má zhodnotiť na Slovensku

Odhalili nelegálny dovoz odpadu z Talianska. Teraz sa má zhodnotiť na Slovensku

Nelegálne dovezený odpad SIŽP zdokumentovala v sklade na Liptove (+ VIDEO).

Patrí na zberný dvor, ale končí pri kontajneroch. Objemný odpad mestu zvyšuje náklady

Patrí na zberný dvor, ale končí pri kontajneroch. Objemný odpad mestu zvyšuje náklady

Radnica zintenzívňuje kontroly a hovorí o pokutách. Občanov vyzývajú, aby prípady nahlasovali.