Obsah novely zákona o odpadoch na rokovaní výboru 28. júna | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Obsah novely zákona o odpadoch na rokovaní výboru 28. júna

Dňa 28. júna 2011 rokoval Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie o vládnom návrhu zákona o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obsah novely zákona o odpadoch na rokovaní výboru 28. júna

V rámci tohto rokovania bola navrhnutá i podstatná nepriama novela zákona o odpadoch, zmenou ustanovení týkajúcich sa trh s použitými batériami, akumulátormi a elektroodpadom. V uznesení výboru sa uvádza, že výbor súhlasí s vládnym návrhom zákona, s pripomienkami, ktoré sú predmetom tohto súhrnu.

K Čl. V

31. Za bod 1. sa vkladá nový bod 2, ktorý znie:

AKTUÁLNE ZNENIE

§ 48d

(1) Držiteľ použitých batérií a akumulátorov je povinný

a) odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory distribútorovi batérií a akumulátorov, na dostupnom zbernom mieste, podnikateľovi, ktorý je oprávnený vykonávať zber použitých batérií a akumulátorov alebo zhodnocovateľovi, ktorému bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. a) na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov,

b) odovzdať použité automobilové a priemyselné batérie a akumulátory prevádzkovateľovi zariadenia na zber použitých priemyselných alebo automobilových batérií a akumulátorov, ktorému bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. a) na zber alebo zhodnocovateľovi použitých batérií a akumulátorov, ktorému bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. a) na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov.


NAVRHOVANÁ ZMENA

2. V § 48d odseky 1 a 2 znejú:

(1) Držiteľ použitých batérií a akumulátorov je povinný

a) odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory distribútorovi batérií a akumulátorov, na dostupnom zbernom mieste, podnikateľovi, ktorý je oprávnený vykonávať zber použitých batérií a akumulátorov alebo zhodnocovateľovi, ktorý má potrebné oprávnenie vydané orgánom štátnej správy na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov,

b) odovzdať použité automobilové a priemyselné batérie a akumulátory prevádzkovateľovi zariadenia, ktorý je oprávnený vykonávať zber použitých priemyselných alebo automobilových batérií a akumulátorov alebo zhodnocovateľovi použitých batérií a akumulátorov, ktorý má potrebné oprávnenie vydané orgánom štátnej správy na  spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov.

K odseku 1
Navrhovaný novelizačný bod zakotvuje povinnosť pôvodcu použitých batérií a akumulátorov odovzdať ich len vymedzeným osobám oprávneným na ďalšie nakladanie s nimi, a to podľa druhu batérií a akumulátorov.

(2) Spracovateľ elektroodpadu (§ 54a ods. 10) je povinný prednostne odobrať z odpadu z elektrických a elektronických zariadení použité batérie a akumulátory, ak sa zbierajú spolu s týmto odpadom, a zabezpečiť ich odovzdanie zhodnocovateľovi použitých batérií a akumulátorov, ktorému bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. a) na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, a to do šiestich mesiacov od prevzatia odpadu.


(2) Spracovateľ elektroodpadu (§ 54a ods. 10) je povinný prednostne odobrať z odpadu z elektrických a elektronických zariadení použité batérie a akumulátory, ak sa zbierajú spolu s týmto odpadom, a zabezpečiť ich odovzdanie zhodnocovateľovi použitých batérií a akumulátorov, ktorý má potrebné oprávnenie vydané orgánom štátnej správy na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, a to do šiestich mesiacov od prevzatia odpadu.“.

K odseku 2
Navrhovaný novelizačný bod zakotvuje povinnosť spracovateľa elektrodpadu, ktorý obsahuje použité batérie a akumulátory, odovzdať ich osobám oprávneným na ďalšie nakladanie s nimi.

32. Za bod 1. sa vkladá nový bod 3, ktorý znie:

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Eurostat: Produkcia komunálneho dopadu v EÚ v roku 2009

Eurostat: Produkcia komunálneho dopadu v EÚ v roku 2009

Eurostat zverejnil 3. marca 2011 aktualizované štatistiky o produkcii komunálneho odpadu v Európskej únii a v niektorých nečlenských krajinách únie.

Editoriál. Strašidlo súťaž

Editoriál. Strašidlo súťaž

Komentár vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2013/11.

Sankcie v odpadovom hospodárstve v roku 2013

Sankcie v odpadovom hospodárstve v roku 2013

Inšpektori odpadového hospodárstva Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) urobili v minulom roku 615 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili pri 250-tich. Za porušenie zákona o odpadoch a iných právnych predpisov uložili 174 pokút v celkovej výške 137 690 eur.