NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Relevantné rozsudky súdneho dvora

Všeobecne platí princíp, že európske právo má prednosť pred národnými, teda aj slovenskými právnymi predpismi. V prípade pochybností o význame a platnosti jednotlivých ustanovení slovenských právnych predpisov, treba národné normy vykladať vo svetle práva EÚ[i]. Pre účely interpretácie je nutné aplikovať aj judikatúru Súdneho dvora EÚ[ii].

Relevantné rozsudky súdneho dvora

  • Spravodajstvo |  04.08.2012 |  JUDr. Ing. Lucia Tadlánková, NH Hager Niederhuber Advokáti s.r.o.

Foto: Dreamstime.com  

Slovenské súdy a úrady, a to aj na úrovni obcí, musia posudzovať, či sú slovenské právne predpisy v súlade s európskymi normami. V prípade rozporu s európskymi predpismi sa slovenský predpis nesmie aplikovať.

I. Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo dňa 14. februára 2012 vo veci C 204/09: Prístup verejnosti k informáciám o životnom prostredí - Dôvernosť konaní orgánov verejnej moci [iii]

V zmysle smernice o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí [iv] majú občania a podnikatelia právo na prístup k informáciám o životnom prostredí, ktorými disponujú orgány verejnej moci, bez toho, aby museli preukázať právny záujem.

Podľa Súdneho dvora môžu členské štáty stanoviť, že ministerstvá sú oprávnené odmietnuť žiadosť o prístup k informáciám o životnom prostredí, pokiaľ sa zúčastňujú zákonodarného procesu, najmä predkladaním návrhov zákonov alebo stanovísk. Len čo však bol zákonodarný proces ukončený, nemôže sa ministerstvo už na túto výnimku odvolávať.

Okrem vyššie uvedeného možno žiadosť o informácie o životnom prostredí zamietnuť, ak by „ich sprístupnenie narušilo dôvernosť konania orgánov verejnej moci“. Podmienkou je, že vo vnútroštátnom práve existuje norma, ktorá stanovuje, že dôvernosť konania orgánov verejnej moci predstavuje dôvod zamietnutia prístupu k informáciám o životnom prostredí, ktorými disponujú tieto orgány, pokiaľ vnútroštátne právo jasne vymedzuje pojem konanie.


Čítajte: mesačník Odpadové hospodárstvo, júl 2012


II. Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo dňa 16. decembra 2010 vo veci C 266/09: Prístup verejnosti k informáciám o životnom prostredí - Dôvernosť obchodných a priemyselných informácií [v]

Súdny dvor EÚ rozhodol, že pojem „informácia o životnom prostredí“ uvedený v článku 2 smernice o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí sa má vykladať v tom zmysle, že zahŕňa aj informácie predložené v rámci vnútroštátneho konania o povoľovaní alebo rozširovaní činností týkajúcich sa životného prostredia.

Predmetnou smernicou predpísané zváženie verejného záujmu, ktorému slúži sprístupnenie informácie o životnom prostredí, oproti osobitnému záujmu, ktorému slúži odmietnutie sprístupnenia, musí byť vykonané v každom jednotlivom prípade predloženom príslušným orgánom.

III. Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo dňa 25. februára 2010 vo veci C 209/09: Spaľovňa odpadov – Zariadenie na spoluspaľovanie [vi]

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Mechanický zber plastov z vodných plôch je podľa vedcov neefektívny. Treba obmedziť zdroje odpadu

Mechanický zber plastov z vodných plôch je podľa vedcov neefektívny. Treba obmedziť zdroje odpadu

Výskumníci tvrdia, že odstraňovanie plastového odpadu z vodného prostredia pomocou rôznych technológií rieši problém znečistenia iba minimálne.

Odpadové firmy súhlasia s Tarabovým riešením. Ako bude vyzerať úprava odpadov?

Odpadové firmy súhlasia s Tarabovým riešením. Ako bude vyzerať úprava odpadov?

Profesijné združenia očakávajú, že väčšina firiem sa stihne budúci rok technologicky pripraviť. Popísali ako bude o rok vyzerať proces prípravy odpadu pre skládkovaním.

Chcú postaviť najväčšie ZEVO na Slovensku. Slovnaft ukázal projekt novej spaľovne

Chcú postaviť najväčšie ZEVO na Slovensku. Slovnaft ukázal projekt novej spaľovne

Zariadenie má zhodnocovať komunálny aj priemyselný odpad.