NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Britská vláda zvýhodní recyklátorov kovového šrotu. Daňové úľavy na energie až do roku 2018

Európska komisia schválila štátnu pomoc pre recyklátorov hliníkového a oceľového šrotu vo Veľkej Británii vo forme zníženia tzv. environmentálnej dane. Tá tvorí časť koncovej ceny energií, ktorú platia podniky v Británii. Podľa odhadov by mohli recyklátori zaplatiť za energie ročne o takmer desať miliónov britských libier menej.

Britská vláda zvýhodní recyklátorov kovového šrotu. Daňové úľavy na energie až do roku 2018

Dreamstime.com

Environmentálnu daň z energií zaviedla do cien energií britská vláda v roku 2001 v rámci programu boja proti klimatickým zmenám. Odtiaľ pochádza aj oficiálny názov tejto dane CCL (Climate Change Levy). Zavedenie dane má prispieť k zvýšeniu efektívnosti využívania energií a k zníženiu produkcie emisií CO2.

Recyklátori ušetria na energiách desiatky miliónov libier

Recyklácia hliníka a ocele patrí medzi činnosti, pri ktorých sa spotrebuje veľké množstvo energie. Z tohto titulu environmentálna daň tvorí podstatnú časť výrobných nákladov. Britská vláda preto znížila recyklátorom kovového šrotu jej sadzbu o 80 percent.

Pri súčasnej sadzbe tejto environmentálnej dane z energií tak recyklátori kovového šrotu platia za každú MWh energie namiesto piatich len zhruba jednu britskú libru. Komisia povolila Británií predĺžiť túto výnimku až do roku 2018.

Podľa odhadov uvedených v rozhodnutí Komisie zaplatia recyklátori hliníkového a oceľového šrotu v rámci schválenej schémy štátnej pomoci za energie ročne menej o 9,5 milióna britských libier (cca 11,4 mil. Euro, pozn. redakcie). Do roku 2018 tak ušetria spolu až 58 miliónov britských libier (cca 69 mil. Euro, pozn. redakcie).

Zvýšenie dane by vraj bolo pre recyklátorov likvidačné

Recyklátori kovového šrotu sa zvýšeniu dane bránia. Argumentujú tým, že by to pre nich predstavovalo dodatočné náklady, ktoré by v súčasnej ekonomickej a trhovej situácii nemohli preniesť na zákazníkov, t.j. odberateľov ich výrobkov (napr. ingotov z recyklovanej ocele). Akékoľvek zvýšenie dane by bolo podľa ich názoru likvidačné.

Pre toto tvrdenie uvádzajú recyklátori viacero dôvodov. Jedným z nich je veľká konkurencia na svetovom aj domácom trhu. Ďalším skutočnosť, že ceny týchto výrobkov sú určované globálne a britskí recyklátori sú nútení tieto globálne ceny kopírovať. Podľa analytikov za takúto nepriaznivú situáciu na trhu môžu aj nízke ceny za prepravu, ktoré tvoria len osem percent z ceny výrobku.

Britská vláda od tohto opatrenia okrem zvýšenia efektívnosti využívania energií a zníženia produkcie emisií skleníkových plynov očakáva aj dosiahnutie EÚ stanovenej miery recyklácie v sektore starých vozidiel.

Komisia štátnu pomoc schválila, ale upozorňuje na možné riziká

Komisia rozhodla, že vyššie uvedená štátna pomoc je v súlade so Zmluvou o fungovaní EÚ. Komisia sa stotožnila s tým, že zrušenie daňovej úľavy a uplatnenie plnej sadzby environmentálnej dane z energií by pre recyklátorov na britských ostrovoch predstavovalo podstatný nárast ich výrobných nákladov. Navrhovaná schéma poskytovania štátnej pomoci podľa Komisie spĺňa aj podmienku potrebnosti a proporcionality rozsahu jej poskytnutia.

Vo svojom záverečnom stanovisku však Komisia upozornila Veľkú Britániu na to, že pri nesprávnom aplikovaní danej schémy štátnej pomoci by mohlo dojsť k narušeniu hospodárskej súťaže na trhu s výrobkami z kovov. Týkať by sa to mohlo konkurenčného boja medzi recyklátormi využívajúcimi druhotné suroviny a prvotnými producentmi využívajúcimi primárne suroviny.

KONTEXT

Environmentálna daň z energií (CCL) sa vzťahuje na dodávky tzv. zdaniteľných energetických komodít, použitých na účely zabezpečenia osvetlenia, vykurovania, ohrevu alebo pohonu v rámci podnikov v rámci sektoru priemyslu, obchodu, poľnohospodárstva, štátnej správy a ostatných služieb. Touto daňou sa nezdaňujú dodávky zdaniteľných energetických komodít pre domácnosti a pre spotrebiteľov v rámci charitatívnych aktivít nekomerčného charakteru.

Štyri skupiny tzv. zdaniteľných energetických komodít:

  • elektrina

  • zemný plyn

  • LPG a ostatné kvapalné uhľovodíky

  • uhlie, lignit, koks, polokoks z uhlia alebo lignitu, petrolejový koks,

Aktuálna a plánovaná výška sadzby dane (od 1.4.2013):

  • elektrina: 0,509 - 0,524 pencí za 1 kWh

  • zemný plyn: 0,177 - 0,182 pencí za 1 kWh

  • LPG a uhľovodíky: 1,137 - 1,172 pencí za 1 kg

  • Ostatné komodity: 1,387 - 1,429 pencí za 1 kg


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Niektoré odpady z kalov majú vysokú energetickú hodnotu, ukazuje štúdia

Niektoré odpady z kalov majú vysokú energetickú hodnotu, ukazuje štúdia

Vedci Žilinskej univerzity skúmali zloženie a výhrevnosť odpadných kalov z automobilky.

Spúšťajú tender na likvidáciu PCB sudov v Chemku Strážske. Vyrieši to len časť envirozáťaže

Spúšťajú tender na likvidáciu PCB sudov v Chemku Strážske. Vyrieši to len časť envirozáťaže

Verejné obstarávanie začala pripravovať už úradnícka vláda, plán odobrila v septembri 2023.

Navrhujú znížiť niektoré recyklačné ciele. Taraba chce novelizovať kľúčový dokument

Navrhujú znížiť niektoré recyklačné ciele. Taraba chce novelizovať kľúčový dokument

Návrh sa týka batérií a akumulátorov. Súčasný Program odpadového hospodárstva vláda prijala za Jána Budaja.