NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Výška štátnej podpory pre obce je v Čechách približne sto euro za jeden autovrak

Od začiatku januára tohto roka platia u našich západných susedov nové pravidlá pre poskytovanie štátnej podpory pre sektor vozidiel. V rámci Programu na podporu systému nakladania s autovrakmi môže výška dotácie poskytnutej obci na podporu odstránenia starej ekologickej záťaže dosiahnuť maximálne dvetisíc päťsto českých korún na jeden ekologicky zlikvidovaný autovrak.

Výška štátnej podpory pre obce je v Čechách približne sto euro za jeden autovrak

Dreamstime.com

České ministerstvo životného prostredia zverejnilo novú prepracovanú smernicu o poskytovaní finančných prostriedkov zo Štátneho fondu životného prostredia Českej republiky (ŠFŽP) pre sektor vozidiel ešte koncom minulého roku. Cieľom národného programu je podpora ekologickej likvidácie starých vozidiel prevzatých na spracovanie prostredníctvom siete autorizovaných zariadení.

O dotáciu môžu žiadať firmy aj samosprávy

Český envirorezort rozhodol, že v rámci tohto programu môžu o poskytnutie podpory z verejných financií žiadať jednak podnikateľské subjekty ako aj právnické osoby, ktoré boli založené k nepodnikateľským účelom.

Kým do prvej vyššie uvedenej kategórie oprávnených žiadateľov patria obchodné spoločnosti, štátne podniky, družstvá a fyzické osoby oprávnené na podnikanie (živnostníci), do druhej kategórie spadajú samosprávne územné celky (obce, kraje), štátne príspevkové organizácie a príspevkové organizácie samosprávnych územných celkov.


Čítajte: Česko zavedie štátnu podporu ekologickej likvidácie autovrakov. Až sto miliónov korún ročne


ŠFŽP rozdelí sto miliónov ročne

České ministerstvo životného prostredia rozhodlo, že na podporu systému nakladania s autovrakmi vyčlení sto miliónov českých korún ročne (približne štyri milióny euro, pozn. redakcie). Tieto prostriedky sa rozdelia do troch hlavných opatrení.

Najviac peňazí, konkrétne päťdesiat miliónov českých korún, by malo ročne smerovať na podporu spracovania, využitia a odstránenia autovrakov. Žiadateľmi o tento druh podpory môžu byť len firmy a maximálna výška dotácie bola stanovená na päťsto českých korún za jeden autovrak.

Druhým opatrením je poskytovanie dotácií na odstránenie starej ekologickej záťaže. O tú môžu požiadať len samosprávy resp. určené príspevkové organizácie. ŠFŽP pre ne vyčlení každoročne jeden milión českých korún, pričom maximálna výška dotácie bola stanovená na dvetisíc päťsto českých korún za jeden autovrak.

Zvyšných štyridsať deväť miliónov českých korún je určených na podporu ďalšieho využitia odpadov, ktoré vzniknú pri likvidácii autovrakov. Tento druh podpory je určený pre firmy a aj pre samosprávy.

Na čo môžu čerpať podporu samosprávy

Žiadatelia patriacej do druhej kategórie, t.j. samosprávy a príspevkové organizácie vrátane štátnych, môžu prostriedky poskytnuté zo ŠFŽP využiť na podporu zvozu starých vozidiel, ktorých držiteľ nie je známy, na odstavné plochy, do zberných miest, demontážnych stredísk alebo iných spracovateľských zariadení.

Samosprávy môžu prostriedky z tohto programu využiť aj na odstránenie tzv. starej ekologickej záťaže. Týka sa to autovrakov alebo ich častí, ktorých držiteľ nie je známy a ich odstránenie musí zo zákona zabezpečiť napríklad obec, poprípade správca cesty či vlastník nehnuteľnosti, na ktorom je takéto staré vozidlo odstavené.

Podpora aj pre spracovateľov autovrakov

Prostriedky z národného programu na podporu ekologickej likvidácie starých vozidiel sú určené aj na ďalšie opatrenia týkajúce sa kompletného spracovania starých vozidiel a ďalšieho využitia odpadov, ktoré vzniknú pri likvidácii autovrakov.

Český rezort životného prostredia predpokladá, že zavedenie tejto formy štátnej podpory prispeje k splneniu limitov celkového opätovného použitia, zhodnotenia a recyklácie daných európskou legislatívou.

Pri zabezpečení ďalšieho využitia odpadov vzniknutých pri likvidácii starých vozidiel je možné dotáciu použiť aj na podporu logistických systémov resp. logistických riešení spracovania odpadov, ako aj na spracovanie rešerší, štúdií, návrhov noriem a prieskumov trhu.

Investičná podpora pre nové spracovateľské zariadenia

Časť prostriedkov z programu pôjde aj na investície do vybudovania nových spracovateľských zariadení. Priamo v smernici sa hovorí o vybudovaní regionálnych centier podpory likvidácie autovrakov či zariadení na triedenie, úpravu a recykláciu odpadov zo spracovania starých vozidiel, t.j. pneumatík, plastov a autoskiel.

Podmienkou poskytnutia takejto investičnej podpory je, že žiadateľ musí mať uzatvorenú zmluvu s odberateľom výstupných surovín alebo vzniknutých odpadov pochádzajúcich z konkrétneho spracovateľského zariadenia na dobu najmenej piatich rokov.

KONTEXT

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Niektoré odpady z kalov majú vysokú energetickú hodnotu, ukazuje štúdia

Niektoré odpady z kalov majú vysokú energetickú hodnotu, ukazuje štúdia

Vedci Žilinskej univerzity skúmali zloženie a výhrevnosť odpadných kalov z automobilky.

Spúšťajú tender na likvidáciu PCB sudov v Chemku Strážske. Vyrieši to len časť envirozáťaže

Spúšťajú tender na likvidáciu PCB sudov v Chemku Strážske. Vyrieši to len časť envirozáťaže

Verejné obstarávanie začala pripravovať už úradnícka vláda, plán odobrila v septembri 2023.

Navrhujú znížiť niektoré recyklačné ciele. Taraba chce novelizovať kľúčový dokument

Navrhujú znížiť niektoré recyklačné ciele. Taraba chce novelizovať kľúčový dokument

Návrh sa týka batérií a akumulátorov. Súčasný Program odpadového hospodárstva vláda prijala za Jána Budaja.