NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Barometer: Legislatívny zámer zákona o odpadoch

Názory expertov v odpadovom hospodárstve na zverejnený návrh nového zákona o odpadoch.

Barometer: Legislatívny zámer zákona o odpadoch

Dreamstime.com

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo 10. mája 2013 návrh legislatívneho zámeru nového zákona o odpadoch. Expertov v odpadovom hospodárstve sme sa spýtali, či súhlasia so znením zverejneného zámeru zákona o odpadoch. Z dvadsiatich doručených odpovedí vyplýva, že u ôsmich prevažujú pozitíva návrhu, u desiatich negatíva. Dvaja odpovedali otáznikom, ktorý poskytujeme ako možnosť v prípade, že je otázka podľa respondentov zle položená, alebo je odpoveď zložitejšia.

Otázka: Súhlasíte so znením zverejneného zámeru zákona o odpadoch?

Roman Achimský, generálny riaditeľ, Odvoz a likvidácia odpadu a.s. – ÁNO

Z pohľadu komunálneho odpadu je predložený zámer určite posunom vpred.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR – NIE

Ľubomír Augustín, konateľ, Tanzer Consulting Slovakia, s.r.o. – ÁNO

Predkladaný zámer síce nepredstavuje to najlepšie, čo by potrebovalo odpadové hospodárstvo Slovenska, ale prináša určitý pokrok, ktorý je vo viacerých oblastiach viac než žiaduci. Bezvýhradne je možné súhlasiť s navrhovanými cieľmi a princípmi legislatívneho zámeru, ako aj so zrušením Recyklačného fondu.

Problematické sú však niektoré navrhované úpravy – napr. nastavenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov (pri niektorých komoditách neprimerané regulácie, pri iných úplná voľnosť),  nejednoznačné vymedzenie postavenia obcí pri nakladaní s KO.

Stanislav Bachratý, konateľ, EKOLIO, s.r.o. – NIE

Zákon je skôr o príprave lukratívneho biznisu ako o úprimnom záujme na zmenách, ktoré by konečne odstránili doterajšie nedostatky súčasnej legislatívnej úpravy a zbytočnú byrokraciu. Tiež kvôli nákladom, ako sú viacnásobne rozosielané sprievodné listy odpadov či dlhodobé neriešenie nedostatkov v aplikácii Katalógu odpadov.

Ronald Blaho, riaditeľ spoločnosti, ASEKOL SK s.r.o. – ÁNO

Ako kolektívna organizácia ASEKOL SK už dnes pôsobíme v mene výrobcov a dovozcov na trhu s elektrozariadeniami a elektroodpadom a uplatňujeme v tejto oblasti rozšírenú zodpovednosť. Na základe vlastných skúseností a tiež zo skúseností kolektívnych organizácií z iných európskych krajín sme presvedčení, že uplatňovanie princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov je najefektívnejší spôsob zabezpečovania zberu a recyklácie určitých druhov (komodít) odpadov.

Tiež vnímame, že aj kontroverzný návrh zákazu výkupu kovového odpadu od fyzickej osoby by priniesol pozitívny efekt v rámci systému zberu elektroodpadu najmä z hľadiska plnenia limitov zberu Slovenskej republiky, ktoré sa budú v budúcnosti sprísňovať.

Oliver Čelko, general manager, EKOLAMP Slovakia – ÁNO

Bernhard Hager, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o. – NIE

Zverejnený zámer je príliš nejednoznačný. Zámer má obsahovať jednoznačné výpovede ku všetkým zásadným témam, ako sú recyklačný fond, zákaz skládkovania, poplatky za skládkovanie a pod. Zákon má následne predstavovať už len jeho legislatívno-technické prevedenie, v ktorom budú dohodnuté pravidlá sformulované do zákonného textu.

S nejasným zámerom budú tieto základné témy opäť zavedené do zákonného „formulačného“ procesu, čo bude pravdepodobne opäť viesť k nespočetnému množstvu pripomienok a nesúmernému zákonnému zneniu.

Jozef Kozák, výkonný riaditeľ, SEWA – ???

Za hlavné pozitíva považujem to, že MŽP do diskusie predložilo konečne najprv tézy a nie zmeny v texte starého zákona a zrušenie Recyklačného fondu.

Peter Krasnec, riaditeľ, General Plastic, a. s. – NIE

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (1)

  1. Michal28.05.2013 (13:24)
    O kvalite legislatívneho zámeru svedčí aj 195 zásadných pripomienok uplatnených v rámci MPK. Posledný návrh zákona sa stiahol kvôli 229 zásadným.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Nové ZEVO na východe Slovenska dostalo zelenú. Stáť má na mieste bývalej kafilérky

Nové ZEVO na východe Slovenska dostalo zelenú. Stáť má na mieste bývalej kafilérky

Projekt druhého zariadenia na energetické využitie komunálneho odpadu v regióne získava reálnejšie kontúry.

Rezortní analytici v ohrození? Dva signály naznačujú, že Taraba s nimi nepočíta

Rezortní analytici v ohrození? Dva signály naznačujú, že Taraba s nimi nepočíta

O analytické inštitúty majú ministerstvá záujem. Nad budúcnosťou Inštitútu environmentálnej politiky však visia otázniky.

Eurovýbor sa zaoberal revíziou smernice. Navrhol nové pravidlá pre textil a potravinový odpad

Eurovýbor sa zaoberal revíziou smernice. Navrhol nové pravidlá pre textil a potravinový odpad

Výbor pre životné prostredie Európskeho parlamentu prijal pred dvomi týždňami svoje návrhy k potravinovému a textilnému odpadu v revízii odpadovej smernice.