Dvořák Hager & Partners
MEVA SK
INISOFT

V legislatívnom konaní je Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2014 - 2018

Dňa 6.11.2013 predložilo ministerstvo životného prostredia do medzirezortného pripomienkového konania Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2014 - 2018. Pripomienkové konanie bolo ukončené 13.11.2013 v skrátenom konaní, podľa ministerstva z dôvodu hrozby nesplnenia záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ nedodržaním lehoty určenej na prebratie povinnosti smernice EP a Rady č. 2008/98/ES. Program musí byť schválený do 12.12.2013.

V legislatívnom konaní je Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2014 - 2018

Dreamstime

  • Spravodajstvo
  • 25.11.2013
  • Ing. Tomáš Schabjuk | Odpadový hospodár s.r.o.

Ministerstvo v programe uvádza, že predchádzanie vzniku odpadu je deklarované ako hlavný cieľ odpadového hospodárstva v zákone o odpadoch už od r. 2001. V pôvodnom znení zákona však nemala hierarchia odpadového hospodárstva bezprostredne záväzný charakter a jej uplatňovanie sa malo realizovať nepriamo cez programy odpadového hospodárstva.

V Programe odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2005 – 2010 však hierarchia nebola dostatočne rozpracovaná. Program nestanovil žiadne ciele týkajúce sa predchádzania vzniku odpadu.

Program prináša opatrenia, ktoré môžu ovplyvniť vznik odpadov. Medzi plánovacími opatreniami sú najmä surovinová a energetická politika, ktoré sú základnými plánovacími nástrojmi podporujúcimi efektívne využívanie zdrojov.


Čítajte: Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2014 – 2018 (Portál právnych predpisov)


K ekonomickým nástrojom sa radia: poplatok za uloženie odpadov na skládke odpadov, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, či zálohovanie odpadov, ktoré majú vo významnej miere podporiť predchádzanie vzniku odpadov.

Medzi opatrenia, ktoré majú ovplyvniť štádium navrhovania, výroby a distribúcie, program tiež zaraďuje ekodizajn, či podporu dôveryhodných systémov environmentálneho manažérstva, vrátane EMAS a ISO 14001.

Medzi opatrenia, ktoré môžu ovplyvniť spotrebu a používanie, program zaraďuje podporu dôveryhodných ekologických značiek, či zelené verejné obstarávanie.

Program podľa predkladateľov nemá byť iba nástrojom plánovania cieľov a definovania opatrení, ale by to mal byť proces kontinuálneho posudzovania efektívnosti prijatých opatrení.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Podnikateľom sa zvýšia náklady. Systém zálohovania pôjde do desiatok miliónov eur

Podnikateľom sa zvýšia náklady. Systém zálohovania pôjde do desiatok miliónov eur

Zálohovanie nápojových obalov môže stáť na vstupných nákladoch až 140 miliónov eur, ročne môže vyprodukovať stratu až 20 miliónov eur.

Ministerstvo zverejnilo návrh zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Ministerstvo zverejnilo návrh zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Na ministerský zámer doplatia najviac podnikatelia. Návrh zákona možno pripomienkovať do 4. februára.

Čo robíte so starými kontaktnými šošovkami? Briti ich teraz môžu odovzdať na recykláciu

Čo robíte so starými kontaktnými šošovkami? Briti ich teraz môžu odovzdať na recykláciu

V Spojenom kráľovstve sa dajú použité kontaktné šošovky po novom odložiť na špeciálnych zberných miestach, odkiaľ poputujú na recykláciu.