NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

V legislatívnom konaní je Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2014 - 2018

Dňa 6.11.2013 predložilo ministerstvo životného prostredia do medzirezortného pripomienkového konania Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2014 - 2018. Pripomienkové konanie bolo ukončené 13.11.2013 v skrátenom konaní, podľa ministerstva z dôvodu hrozby nesplnenia záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ nedodržaním lehoty určenej na prebratie povinnosti smernice EP a Rady č. 2008/98/ES. Program musí byť schválený do 12.12.2013.

V legislatívnom konaní je Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2014 - 2018

Dreamstime

  • Spravodajstvo
  • 25.11.2013
  • Ing. Tomáš Schabjuk | Odpadový hospodár s.r.o.

Ministerstvo v programe uvádza, že predchádzanie vzniku odpadu je deklarované ako hlavný cieľ odpadového hospodárstva v zákone o odpadoch už od r. 2001. V pôvodnom znení zákona však nemala hierarchia odpadového hospodárstva bezprostredne záväzný charakter a jej uplatňovanie sa malo realizovať nepriamo cez programy odpadového hospodárstva.

V Programe odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2005 – 2010 však hierarchia nebola dostatočne rozpracovaná. Program nestanovil žiadne ciele týkajúce sa predchádzania vzniku odpadu.

Program prináša opatrenia, ktoré môžu ovplyvniť vznik odpadov. Medzi plánovacími opatreniami sú najmä surovinová a energetická politika, ktoré sú základnými plánovacími nástrojmi podporujúcimi efektívne využívanie zdrojov.


Čítajte: Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2014 – 2018 (Portál právnych predpisov)


K ekonomickým nástrojom sa radia: poplatok za uloženie odpadov na skládke odpadov, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, či zálohovanie odpadov, ktoré majú vo významnej miere podporiť predchádzanie vzniku odpadov.

Medzi opatrenia, ktoré majú ovplyvniť štádium navrhovania, výroby a distribúcie, program tiež zaraďuje ekodizajn, či podporu dôveryhodných systémov environmentálneho manažérstva, vrátane EMAS a ISO 14001.

Medzi opatrenia, ktoré môžu ovplyvniť spotrebu a používanie, program zaraďuje podporu dôveryhodných ekologických značiek, či zelené verejné obstarávanie.

Program podľa predkladateľov nemá byť iba nástrojom plánovania cieľov a definovania opatrení, ale by to mal byť proces kontinuálneho posudzovania efektívnosti prijatých opatrení.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Na svete je prvá biologicky odbúrateľná fľaša na vodu

Na svete je prvá biologicky odbúrateľná fľaša na vodu

Vyrobená nie je z ropy, ale z polymérov, ktoré sa voľne vyskytujú v prírode. Dá sa opakovane používať a kompostovať. Fľaša od spoločnosti Cove má byť zelenou alternatívou k PET fľašiam.

Chýba elementárna kontrola, veľa obcí nevykazuje ani povinné zložky odpadu, tvrdí NKÚ

Chýba elementárna kontrola, veľa obcí nevykazuje ani povinné zložky odpadu, tvrdí NKÚ

Najvyšší kontrolný úrad preveroval, ako sa štátu darí plniť ciele pre separovaný zber odpadu. Ministerstvo životného prostredia dostalo od kontrolórov viacero odporúčaní.

Knihy sú neobalmi, postup ministerstva je nekorektný, tvrdia právnici

Knihy sú neobalmi, postup ministerstva je nekorektný, tvrdia právnici

Ministerstvo nemôže nadraďovať vyhlášku nad zákonom, zareagovali na stanovisko ministerstva k vyradeniu kního zo zoznamu možných neobalov právnici.