Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Zberné dvory v Žiline

Spoločnosť T+T prevádzkuje zberný dvor na Jánošíkovej ulici v Žiline.

Zberné dvory v Žiline

redakcia (ilustračné)

Pre aktuálne informácie odporúčame navštíviť internetovú stránku prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ: T+T, a.s.

CMT Goup

Adresa:

  • Jánošíkova 14, 010 01 Žilina | Mapa
  • Kontakt: Bc. Juraj Hollý 0905 693 858

Otváracie hodiny:

  • Pondelok – Piatok 10:00 -18:00 hod
  • Sobota 8:00 – 12:00 hod
Zberný dvor slúži len pre obyvateľov mesta Žilina.

Zberný dvor Žilina

Odoberané odpady:
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia
- žiarivky a výbojky
- autobatérie, monočlánky, akumulátory
- druhotné suroviny (papier, sklo, PET fľaše, plastové fólie, TETRA PAK, kovové obaly)
- motorové, prevodové oleje, obaly z olejov
- farby, lepidla, obaly z farieb
- veľkorozmerný odpad (nábytky, zariadenia, koberce, ...)
- drobný stavebný odpad (obklady, dlažby ... do objemu 1 meter kubický)

MIM / ESONA

Zberný dvor Považský Chlmec:

  • Nachádza sa za mestskou skládkou
    Po-Pi: 7:00-15:30

Otváracie hodiny

  • rovnaké ako na zbernom dvore Jánošíkova.

Odber odpadov len od obyvateľov mesta Žilina (nie podnikateľov). So sebou musíte mať občiansky preukaz kvôli preukázaniu trvalého pobytu v Žiline. Za rok môže obyvateľ Žiliny odovzdať 500 kg odpadu do Zberného dvora.

Odoberané odpady: vyradené elektrické a elektronické zariadenia; žiarivky a výbojky; autobatérie, monočlánky, akumulátory; druhotné suroviny (papier, sklo, PET fľaše, plastové fólie, TETRA PAK, kovové obaly); motorové, prevodové oleje, obaly z olejov; farby, lepidlá, obaly z farieb; veľkorozmerný odpad (nábytok, zariadenia, koberce ...); drobný stavebný odpad (obklady, dlažby ... do objemu 1 m3)

Zberné dvory neprijímajú odpad obsahujúci azbest, dechtový papier, liečiva a medicínsky odpad.

Zdroj: http://www.aktivnyobcan.sk/, http://t-t.sk/


Mohlo by vás zaujímať

Zberný dvor Brezno

Zberný dvor Brezno

Prevádzka zberného dvora sa nachádza 4,3 km od mesta Brezna smer Tisovec.

Zberné dvory v Trnave

Zberné dvory v Trnave

Zberné dvory v Trnave prevádzkuje spoločnosť FCC Trnava. Ide o zberné dvory na Mikovíniho ulici (Vajslova dolina), Ulici Andreja Kmeťa (Zátvor), Cukrovej ulici (za cukrovarom), Tajovského ulici (Prednádražie) a na Sereďskej ulici (Modranka).

Zberné dvory Bratislava

Zberné dvory Bratislava

Hlavný zberný dvor mestskej spoločnosti OLO sa nachádza na ulici Stará Ivanská cesta 2 v Bratislave.

X
X
X
X