NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Zberné dvory v Žiline

Spoločnosť T+T prevádzkuje zberný dvor na Jánošíkovej ulici v Žiline.

Zberné dvory v Žiline

redakcia (ilustračné)

Bližšie informácie

Pre aktuálne informácie odporúčame navštíviť internetovú stránku prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ: T+T, a.s.

Radovan Kazda, kandidát č. 20, Strana SaS

Zberné dvory

Zberný dvor Janošíkova

 • Jánošíkova ulica 14, 010 01 Žilina
  Po-Pi: 10:00-18:00, So: 8:00-12:00
  Tel/fax: 041/56 23 704
  Zberný dvor slúži len pre obyvateľov mesta Žilina.

Zberný dvor Žilina

Odoberané odpady:
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia
- žiarivky a výbojky
- autobatérie, monočlánky, akumulátory
- druhotné suroviny (papier, sklo, PET fľaše, plastové fólie, TETRA PAK, kovové obaly)
- motorové, prevodové oleje, obaly z olejov
- farby, lepidla, obaly z farieb
- veľkorozmerný odpad (nábytky, zariadenia, koberce, ...)
- drobný stavebný odpad (obklady, dlažby ... do objemu 1 meter kubický)

Zberný dvor Považský Chlmec

 • Nachádza sa za mestskou skládkou
  Po-Pi: 7:00-15:30
  Otváracie hodiny sú rovnaké ako na zbernom dvore Jánošíkova.

Odber odpadov len od obyvateľov mesta Žilina (nie podnikateľov). So sebou musíte mať občiansky preukaz kvôli preukázaniu trvalého pobytu v Žiline. Za rok môže obyvateľ Žiliny odovzdať 500 kg odpadu do Zberného dvora.

Odoberané odpady: vyradené elektrické a elektronické zariadenia; žiarivky a výbojky; autobatérie, monočlánky, akumulátory; druhotné suroviny (papier, sklo, PET fľaše, plastové fólie, TETRA PAK, kovové obaly); motorové, prevodové oleje, obaly z olejov; farby, lepidlá, obaly z farieb; veľkorozmerný odpad (nábytok, zariadenia, koberce ...); drobný stavebný odpad (obklady, dlažby ... do objemu 1 m3)

Zberné dvory neprijímajú odpad obsahujúci azbest, dechtový papier, liečiva a medicínsky odpad.

Zdroj: http://www.aktivnyobcan.sk/, http://t-t.sk/


Mohlo by vás zaujímať

Zberný dvor Piešťany

Zberný dvor Piešťany

Stredisko na zber vytriedeného komunálneho odpadu sa nachádza na Žilinskej ceste č. 122.

Zberný dvor „ZBERKO“ Trnavá Hora

Zberný dvor „ZBERKO“ Trnavá Hora

Zberný dvor sa nachádza v dolnej časti obce na Žiarskej ceste v areáli bývalej Lesnej správy.

Zberné dvory v Trenčíne

Zberné dvory v Trenčíne

Odpad môžete v Trenčíne odovzdať na tri zberné dvory na uliciach Soblahovskej, Zlatovskej a K zábraniu.