Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Výsledky súťaže Zlatý mravec za rok 2014

Dňa 13. novembra 2014 sa uskutočnil v Bratislave 10. medzinárodný kongres Deň odpadového hospodárstva. Zúčastnilo sa ho viac ako 200 odborníkov z oblasti odpadového hospodárstva zo Slovenska a zo zahraničia. V rámci kongresu sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien laureátom 9.ročníka celoslovenskej súťaže Zlatý mravec 2014. Ocenenie sa udeľuje od roku 2006 najlepším projektom v 5 kategóriách odpadového hospodárstva.

Výsledky súťaže Zlatý mravec za rok 2014

redakcia (ilustračné)

  • Spravodajstvo |  18.11.2014 |  Ľubomír Augustín | Reclay Slovensko

Cieľom súťaže je predstavovať a oceňovať najzaujímavejšie riešenia, inovácie, jednotlivcov a subjekty, ktoré dosahujú v tejto oblasti mimoriadne výsledky. Víťazmi súťaže za rok 2014 sa stali:

V kategórii Environmentálna výchova:

  • Nadácia KOSIT a NATUR-PACK a.s. za Ekoknižku Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika

V kategórii Komunálne odpadové hospodárstvo:

  • Združenie obcí za trvalo udržateľné nakladanie s komunálnym odpadom so sídlom v Palárikove za projekt „Trvalo udržateľný systém triedeného zberu“

V kategórii Firemné odpadové hospodárstvo:

  • CM European Power Slovakia s.r.o. za projekt „Nové riešenia  v nakladaní s odpadmi v spoločnosti CM European Power Slovakia v intenciách hierarchie a cieľov odpadového hospodárstva Slovenskej republiky“

V kategórii Inovatívne riešenia:

  • JRK Waste Management s.r.o. za projekt: „KiWi (Kitchen Waste)“

V kategórii Študentský projekt:

  • Ing. Ronald Zakhar z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave za diplomovú prácu: Anaeróbne spracovanie biomasy z výroby cystínu

O výsledkoch rozhodovala deväťčlenná odborná hodnotiaca komisia pozostávajúca zo zástupcov vyhlasovateľov, nezávislých expertov ako aj zástupcov akademickej obce.

V prípade Ekoknižky Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika komisia ocenila nápaditosť a úroveň spracovania publikácie, ktorá pútavým spôsobom formuje vzťah detského čitateľa k svojmu životnému prostrediu. Poučnými príbehmi, zrozumiteľnými ilustráciami a veselými pesničkami mu pripomína, že kladný vzťah  k prírode sa začína už v domácnosti  triedením odpadu. Knižka má všetky predpoklady na to, aby sa stala  súčasťou učebných pomôcok pri výučbe environmentálnej výchovy na školách.

Združenie obcí za trvalo udržateľné nakladanie s komunálnym odpadom so sídlom v  Palárikove už 10 rokov dosahuje mimoriadne výsledky v triedenom zbere a zhodnocovaní zložiek komunálneho odpadu vo vidieckej zástavbe. Svojou neutíchajúcou činnosťou je príkladom toho, že sa dá aj bez sofistikovanej technológie zvyšovať mieru recyklácie zložiek komunálneho odpadu a znižovať náklady jednotlivých obcí. Združenie prevádzkuje komunálne kompostoviská, zriadilo Centrum na opätovné využitie odpadov a uskutočňuje  početné výchovné aktivity pre rôzne cieľové skupiny.

Spoločnosti CM European Power Slovakia s.r.o. sa podarilo v relatívne krátkom čase zásadným spôsobom zmeniť hierarchiu nakladania s dvoma významnými prúdmi odpadov. Spoločnosť našla efektívne riešenie na  zhodnocovanie popolčeka z elektrostatických odlučovačov metódou R4, pričom nahradila jeho predchádzajúce skládkovanie. Rovnako úspešná je aj pri využívaní energosádrovca ako vedľajšieho produktu, ktorý je využiteľný ako jeden z komponentov pri výrobe cementu. Uvedený spôsobom nakladania s odpadmi prináša okrem environmentálnych benefitov aj značnú úsporu ušetrených nákladov za skládkovanie.

Hodnotiaca komisia ocenila inovatívny prístup spoločnosti JRK Waste Management k spracovaniu kuchynských a reštauračných odpadov kompostovaním priamo na mieste ich vzniku. Navrhované riešenie významným spôsobom uľahčuje nakladanie s problémovým prúdom odpadov, odkláňa ho od skládkovania, znižuje emisie CO2 z dopravy a zabezpečuje plnohodné využitie kvalitného kompostu.

V kategórii študentských projektov bol ocenený  prístup a precíznosť  spracovania  témy diplomovej práce zo strany Ing.Ronalda Zakhara. Hodnotný bol samotný vklad študenta v dlhodobej výskumnej časti projektu. Práca mala úzke previazenie na konkrétny problém spracovania  biomasy z výroby cystínu v Biotike Slovenská Ľupča.

Dosiahnuté výsledky diplomovej práce majú všetky predpoklady k tomu, aby sa navrhované riešenie uplatnilo v bioplynovej stanici producenta cystínovej biomasy. Tieto výsledky môžu byť pomerne ľahko zovšeobecnené a aplikované na odpadovú biomasu z výroby aminokyselín na Slovensku aj v zahraničí. Víťaz tejto kategórie si každoročne odnáša finančný príspevok od spoločnosti Volkswagen Slovakia vo výške 400 €.

Ocenenia víťazom odovzdali zástupcovia vyhlasovateľov súťaže: štátny tajomník Vojtech Ferencz za MŽP SR, Martin Schürmann za Reclay Slovensko, Peter Krasnec za Asociáciu podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Michal Fabuš za Asociáciu priemyselnej ekológie a Miroslav Jurkovič za Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Ministerstvo chce preskupiť eurofondy, viac peňazí má ísť na BRKO

Ministerstvo chce preskupiť eurofondy, viac peňazí má ísť na BRKO

Pozrite si, aké zmeny čakajú Operačný program Kvalita životného prostredia.

Plastový odpad z riek odstraňuje bublinová bariéra

Plastový odpad z riek odstraňuje bublinová bariéra

Bublinová bariéra dokáže zachytiť plastové zvyšky od jedného milimetra až do jedného metra. Riešenie z dielne holandských výskumníkov môže nájsť uplatnenie aj v ostatných štátoch Únie.

Audit v Envirofonde si posvietil na dotácie pre obce. Odhalil viaceré pochybenia (VIDEO)

Audit v Envirofonde si posvietil na dotácie pre obce. Odhalil viaceré pochybenia (VIDEO)

Okrem auditu v réžii ministerstva životného prostredia Environmentálny fond aktuálne prechádza aj kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu SR.