Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

OZ TATRY odmenilo najlepšie školy

Občianske združenie TATRY (OZ TATRY) vyhodnotilo dlhodobú súťaž pre základné a stredné školy „Na skládky nie sme krátki!“, ktorá bola súčasťou aktivít rovnomenného projektu. Víťazom súťaže sa stala Základná škola, Tajovského ulica 2764/17, Poprad, ktorej žiaci, okrem iných aktivít, strávili v teréne, počas monitoringu, 1 320 hodín.

OZ TATRY odmenilo najlepšie školy

OZ TATRY

Ďalšie odmenené školy majú sídlo v Košiciach. Ide o SPŠ na Komenského ulici 2 a SPŠ elektrotechnickú na Komenského ulici 44. Každá z týchto škôl získala od OZ TATRY materiálno-technické vybavenie na realizáciu separovaného zberu odpadov v hodnote 610 eur.

Mgr. Rudolf Pado, predseda a projektový manažér, uviedol: „Súťaž umožňovala školám a aktívnym žiakom zaoberať sa aktuálnymi spoločenskými témami – nelegálnymi skládkami odpadu a inváznymi druhmi rastlín a praktickou ochranou životného prostredia. Napriek veľkej propagácii po celom Slovensku sa však do súťaže prihlásilo len 50 škôl a iba 10 z nich zaslalo záverečnú hodnotiacu správu. Na realizáciu aktivít mali pritom 19 mesiacov. Vo všeobecnosti sledujeme rapídny pokles záujmu mladých ľudí o prácu v teréne, o riešenie skutočných problémov životného prostredia a nie hranie sa na ekológiu. Školy sa poprihlasujú do rôznych súťaží, a potom zistia, že aktivity nemá kto robiť. Takéto aktivity nie je možné realizovať počas vyučovania, sú určené pre mladých ľudí, ktorí sa chcú profilovať na prírodné vedy, a to si vyžaduje prácu vo voľnom čase, systematickosť, zodpovednosť ... Násť-ročný študent by mal vedieť, čo chce v živote robiť a mal by využívať každú príležitosť na získanie praxe.“

  

Podľa Padu víťazná škola o dve triedy prevyšovala rozsahom a kvalitou aktivít ostatné hodnotené školy, a to vďaka dlhodobej a systematickej práci pani učiteľky Dariny Bergmannovej.

Žiaci a študenti z hodnotených škôl strávili v teréne 2 127 osobohodín, zorganizovali 31 vzdelávacích podujatí pre 1 268 osôb, 20 brigád a infostánkov, ktorých sa zúčastnilo 996 ľudí.

Prioritnými aktivitami súťaže „Na skládky nie sme krátki!“ bol monitoring nelegálnych skládok odpadu a lokalít výskytu inváznych druhov rastlín a monitoring protiprávneho konania občanov a firiem v oblasti životného prostredia, riešenie zisteného stavu v spolupráci s OZ TATRY, samosprávou, štátnou správou, inými mimovládnymi organizáciami, ŠOP SR, SAŽP, SIŽP a pod. Sekundárnymi aktivitami súťaže mohli byť osvetovo-propagačné aktivity realizované na škole, v obci resp. mikroregióne, napr. realizácia rovesníckeho vzdelávania na škole a v širšej komunite – ďalšie školy v meste či regióne, prednášky pre verejnosť, aktivity „od dverí k dverám“, informačné stánky, výstavy, písanie propagačných článkov do obecných a regionálnych novín, príprava vzdelávacích relácií do školského a obecného rozhlasu a pod.

Súťaž bola realizovaná v rámci projektu „Na skládky nie sme krátki!“, ktorý je podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.

  

  

  

  


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

EÚ plánuje zastaviť export ťažko recyklovateľného plastového odpadu do krajín mimo OECD

EÚ plánuje zastaviť export ťažko recyklovateľného plastového odpadu do krajín mimo OECD

Iniciatíva vyvolala vlnu kritiky zo strany viacerých európskych organizácií.

Zelené verejné obstarávania viaznu, ministerstvo chce, aby boli povinné

Zelené verejné obstarávania viaznu, ministerstvo chce, aby boli povinné

Úrady by pri zelených verejných obstarávaniach mali zohľadňovať nielen cenu, ale aj environmentálne dopady obstarávaných tovarov a služieb.

Skládka v okrese Nové Zámky sa má podstatne rozšíriť, slúžiť by mala ďalších 10 rokov

Skládka v okrese Nové Zámky sa má podstatne rozšíriť, slúžiť by mala ďalších 10 rokov

Na rozšírenú skládku majú aj naďalej smerovať nie nebezpečné komunálne a priemyselné odpady.