Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Recyklačný fond môže rozdeľovať inak. Začala platiť novela zákona

Envirorezort si pripravuje pôdu pre využitie peňazí z účtov Recyklačného fondu. V novele zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorú schválil parlament  2. 12. 2014, zároveň novelizoval i zákon o odpadoch.

Recyklačný fond môže rozdeľovať inak. Začala platiť novela zákona

Fotolia

Podľa novej úpravy môžu byť peniaze na účtoch fondu použité aj na iné účely, v súlade s jeho vnútorným členením. Správna rada tiež môže rozhodnúť o presune prostriedkov Recyklačného fondu v rámci osobitných účtov jednotlivých sektorov.

Návrh nového zákona o odpadoch, ktorý schválila vláda v decembri minulého roku, počíta so zrušením Recyklačného fondu.

Na účtoch fondu by v súčasnosti malo podľa našich informácií byť k dispozícii približne 40-50 miliónov eur, prevažná pochádza od výrobcov a dovozcov vozidiel na Slovensku. Neoficiálne informácie z prostredia MŽP hovoria o snahe rezortu využiť tieto prostriedky na likvidáciu nelegálnych skládok v katastrálnych územiach obcí. V tejto súvislosti sa tiež spomína suma vo výške 8-10 miliónov eur, ktorá by mala byť použitá na tento účel. Novela zákona však umožňuje vyčerpať i všetky prostriedky fondu.

Stanovisko MŽP SR zisťujeme.

Exkluzívne: novela zákona o odpadoch

223/2001 Z.z.
ZÁKON
z 15. mája 2001
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Červenou farbou sú vyznačené časti, ktoré sú zrušené, modrou tie, ktoré sú nové/doplnené.

§ 63
Použitie prostriedkov Recyklačného fondu

(1) Prostriedky Recyklačného fondu možno v súlade s účelom odpadového hospodárstva (§ 3) použiť na

a) úhradu investičných a prevádzkových nákladov potrebných na zabezpečenie zberu a zhodnotenia odpadov a spracovania starých vozidiel (§ 55 ods. 1),

b) úhradu ekonomicky oprávnených nákladov súvisiacich s dopravou niektorých starých vozidiel, najmä v prípadoch, ak ich držiteľ nie je známy alebo neexistuje,

c) úhradu ekonomicky oprávnených nákladov súvisiacich so zabezpečovaním prevádzky určeného parkoviska (§ 53 ods. 8),

d) úhradu výdavkov spojených so správou Recyklačného fondu vrátane činnosti sekretariátu Recyklačného fondu.

e) úhradu nákladov na odber odpadov z obalov a ich zhodnotenie alebo recykláciu.

f) propagáciu zberu a zhodnocovania odpadov,

g) zabezpečovanie informačných systémov na podporu zhodnocovania odpadov,

h) podporu zameranú na výskum, vývoj, vyhľadávanie a aplikáciu nových technológií zhodnocovania odpadov.

i) podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.77a)

77a) § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 587/2004 Z. z.

(2) Prostriedky Recyklačného fondu vedené na osobitných účtoch jednotlivých sektorov (§ 65 ods. 3) možno použiť len v súlade s jeho vnútorným členením; to neplatí pre podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni alebo, ak správna rada rozhodne inak. Prostriedky Recyklačného fondu vedené na osobitnom účte všeobecného sektora možno použiť pre oblasti všetkých sektorov na účely podľa odsekov 3 a 4 a na podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Presuny prostriedkov Recyklačného fondu v rámci osobitných účtov jednotlivých sektorov sú zakázané. Správna rada môže rozhodnúť o presune prostriedkov Recyklačného fondu v rámci osobitných účtov jednotlivých sektorov.

(3) Prostriedky Recyklačného fondu vedené na osobitnom účte všeobecného sektora možno použiť na odpady z výrobkov a materiálov, za ktoré sa platia príspevky do Recyklačného fondu, a to na

a) propagáciu zberu a zhodnocovania odpadov,

b) podporu separovaného zberu odpadov,

c) na účely podľa odseku 1 písm. g), h) a i) bez ich viazania na jednotlivé sektory.

§ 64
Poskytovanie prostriedkov Recyklačného fondu

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Ministerstvo vydalo pre obce usmernenie k výpovediam zo strany OZV

Ministerstvo vydalo pre obce usmernenie k výpovediam zo strany OZV

V tomto období sú doručované obciam výpovede od zmluvných organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly.

Výrobcom a obciam pribudla do ponuky ďalšia OZV za obaly a neobalové výrobky

Výrobcom a obciam pribudla do ponuky ďalšia OZV za obaly a neobalové výrobky

Na Slovensku dlhoročne etablovaná spoločnosť získala autorizáciu aj na vyhradený prúd obaly a neobalové výrobky.

Spoplatnenie jednorazových pohárov motivuje spotrebiteľov doniesť si vlastný, potvrdila štúdia

Spoplatnenie jednorazových pohárov motivuje spotrebiteľov doniesť si vlastný, potvrdila štúdia

Ako premýšľa spotrebiteľ? Zľava z nápoja ho láka menej ako možnosť vyhnúť sa plateniu za pohár na jedno použitie. Iná štúdia zase tvrdí, že ľudia, ktorí vo všeobecnosti nakupujú menej, sú šťastnejší ako tí, ktorí investujú do ekologických výrobkov.