Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Barometer. Splní návrh zákona o odpadoch ciele, ktoré si ministerstvo stanovilo?

Ministerstvo životného prostredia v dôvodovej správe k zákonu o odpadoch uvádza niekoľko cieľov, ktoré má nový zákon o odpadoch splniť. Odborníkov v oblasti odpadového hospodárstva sme sa spýtali na to, či splní návrh zákona o odpadoch ciele, ktoré si MŽP SR stanovilo. Väčšina sa domnieva, že nie.

Anketa. Splní návrh zákona o odpadoch ciele, ktoré si ministerstvo stanovilo?

Dreamstime

VÝSLEDKY

Zo sedemnástich doručených odpovedí vyplýva, že piati odpovedajúci sú presvedčení, že nový návrh zákona o odpadoch splní ciele, ktoré si MŽP stanovilo, dvaja odpovedali „???“ a desiati sa domnievajú, že nový zákon o odpadoch v aktuálnom znení ciele MŽP nesplní.

KONTEXT

MŽP SR v dôvodovej správe k zákonu o odpadoch uvádza niekoľko cieľov, ktoré má nový zákon o odpadoch splniť, najmä:

 1. "vytvorenie podmienok pre právnu istotu, porovnateľnú s podmienkami v ostatných členských štátoch Európskej únie"

 2. "zníženie množstva odpadov, ktoré sa zneškodňujú skládkovaním, úprava a zameranosť na predchádzanie vzniku odpadu, minimalizácia negatívnych vplyvov vzniku a nakladania s odpadom na životné prostredie a zdravie ľudí, zavedenie a uplatňovanie rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov, štandardným spôsobom obvyklým v iných členských štátoch Európskej únie a jej premietnutie na komunálnu úroveň".

OTÁZKA: Splní podľa Vás návrh zákona o odpadoch ciele, ktoré si MŽP SR stanovilo?

Soňa Antalová, konateľka, ECO-AS???

Čiastočné zlepšenie v plnení týchto cieľov možno predpokladať, avšak na dosiahnutie náročného cieľa podľa bodu 2, najmä čo sa týka zníženia množstva odpadov, ktoré sa zneškodňujú skládkovaním, úpravy a zameranosti na predchádzanie vzniku odpadu,bude potrebné definovať efektívnejšie legislatívne a najmä ekonomické nástroje.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR – ÁNO

Zuzana Balková, EKO-IN – NIE

Jana Gemeranová, ENVI-PAK, a.s. – ÁNO

ENVI-PAK víta každú iniciatívu, ktorá zlepší situáciu v slovenskom odpadovom hospodárstve. Nový zákon vytvára rámec, ktorý povedie k obmedzeniu netransparentného dokladovania vytriedeného odpadu a zabezpečí financovanie triedeného zberu výrobcami v plnej výške. Veríme, že sprísnenie pravidiel bude vyhovovať každému, kto má o zlepšenie skutočný záujem.

Marek Hrabčák - ???

1. ciele sú ambiciózne,

2. návrh zákona je rozsiahly

3. jeho výsledná podoba ťažko predvídateľná.

Aspoň čiastočný týchto troch množín je pravdepodobný, ale nie nevyhnutný.

Daniel Jančiak, ENVI-REA, a.s. – NIE

Miroslav Jurkovič, výkonný riaditeľ, Slicpen - Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie – ÁNO

Musí splniť tieto ciele, pretože inak budú Slovensku hroziť sankcie. Máme len 5 rokov na to, aby triedenie odpadu stúplo z necelých 10 % na 50 %. Štandardná implementácia princípu rozšírenej zodpovednosti je pre výrobcov jediný akceptovateľný a overený nástroj ako sa na dosiahnutí týchto cieľov podieľať.

Jozef Kozák, výkonný riaditeľ, SEWA, a.s. – NIE

Na to, aby bola vytvorená právna istota porovnateľná s ostatnými štátmi EÚ je potrebné transponovať EÚ legislatívu v rovnakom rozsahu, aký stanovuje EÚ legislatíva, čo sa nedeje (príklad: „tretia osoba“ v B&A, kombinácia rozšírenej zodpovednosti a cieľov zberu atď) a tiež vymožiteľnosť jej dodržiavania.

Peter Krasnec, generálny riaditeľ, General Plastic, a.s. – NIE

Dušan Magula, Managing Director, Brantner Walter Ges.m.b.H. – NIE

1. nedostatočne sa rieši separovaný zber biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý má vysoký podiel v KO

2. v prípade obalov sa umožňuje paralelný systém výkupu obalov z KO, ktorý nás neposúva na úroveň Rakúska, ale naopak Rumunska a spôsobí, že na úkor obcí, zberových spoločností a systémov bude zarábať úzka skupina výkupní (to je zrejme cieľ zákona)

3. celkovo nie je pre splnenie limitov zabezpečené financovanie triedeného zberu

Jiří Mikulenka, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, SLOVMAS, a.s. – NIE

Tvorcovia zákona ani nevedia, čo chcú (alebo že by práve vedeli?) a tak ani nemôžu vedieť, čím a ako to dosiahnuť. Absolútne absentuje poznanie skutočných problémov odpadového hospodárstva. Celá rozšírená zodpovednosť výrobcov, tak ako je nastavená, prinesie len chaos, rozvrat a zbytočné problémy spojené s nemalými nákladmi pre povinné osoby.

PASO s.r.o. - NIE

Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o. – NIE

Návrh zákona zvýši podiel separovaného zberu len nepatrne, určite sa takto nepodarí splniť ciele EÚ do roku 2020. Nepomôže tomu ani nejasné financovanie tohto zberu cez OZV.

Marián Šimoňák, konateľ, TEDOS spol. s r.o. – NIE

Vladimír Šinák, predseda predstavenstva, NATUR-PACK, a.s. – NIE

Neviem, či má zmysel reagovať na politické vyhlásenia. Ľudia, ktorí si návrh zákona prečítali, už dnes vedia kde je pravda. Po schválení zákona v NR SR pochopia aj občania Slovenska o čo skutočne ide ministrovi ŽP.

Rudolf Šuňavský, – ÁNO

Peter Valent, výkonný riaditeľ, ENVIDOM – združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu – ÁNO

Áno, v oblasti elektrozariadení a elektroodpadu návrh zákona odstraňuje nedostatky súčasného a jednoznačne vytvára lepší priestor na to, aby sa všetky povinné osoby spravodlivo podieľali na rozvoji systému, ktorý bude garanciou plnenia cieľov zberu a recyklácie elektroodpadu v budúcnosti. Zostáva už len úloha dohliadať a postihovať tie subjekty, ktoré nový zákon dodržiavať nebudú.

---

Minianketa

Čo si myslíte o tom vy? Pridajte sa do ankety. Taktiež môžete vyjadriť svoj názor v diskusii pod článkom. Pridanie príspevku v diskusii pod článkom môžu zaregistrovaní čitatelia. Registrácia je jednoduchá a trvalo BEZPLATNÁ.

Splní podľa Vás návrh zákona o odpadoch ciele, ktoré si MŽP SR stanovilo?
ÁNO
30%
NIE
68%
???
2%
Celkem hlasovalo: 50
Značky
AnketaBarometer

Diskusia (1)

 1. zvoncek@rurep.sk16.03.2015 (10:13)


  Splní návrh zákona o odpadoch ciele, ktoré si ministerstvo stanovilo?

  - Nie 

  Vládny  návrh zákona o odpadoch je vo svojej podstate privatizáciou existujúceho slovenského odpadového hospodárstva vybranou skupinou organizácií zodpovednosti výrobcov ( tzv.„OZV“), je protiprávny a zrejme protiústavný, diskriminuje súčasné  organizácie pôsobiace v odpadovom hospodárstve na Slovensku, ktorým zakazuje zúčastniť sa v systémoch vybraných výrobcov  „OZV“. Vládny návrh zákona bráni v rovnosti podnikania,  transparentnosti  a hospodárskej súťaži zavádza klientelizmus a korupciu.

  Ing. Ján Zvonček - prezident RÚReP

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Vyrásť má najväčšia recyklačná linka na tvrdé plasty. Investori poskytli viac než milión eur

Vyrásť má najväčšia recyklačná linka na tvrdé plasty. Investori poskytli viac než milión eur

Firma chce na západnom Slovensku vybudovať linku už v prvej polovici roka 2024. Do povoľovacieho procesu EIA ešte nevstúpila.

Taraba sa stretol s vedcami, chce vytvoriť komisiu pre odpadové riešenia (+ fact check)

Taraba sa stretol s vedcami, chce vytvoriť komisiu pre odpadové riešenia (+ fact check)

Podľa ministra je Slovensko skládková veľmoc a krajina je odkázaná na pitie kontaminovanej vody z neuzavretých skládok.

Odpad spracujú zahorúca. Na východe vyrastie závod na jeho zhodnotenie

Odpad spracujú zahorúca. Na východe vyrastie závod na jeho zhodnotenie

Projekt podobný martinskému chce skupina zrealizovať neďaleko Michaloviec.