Eurostat: Priemerný Európan vyprodukoval vlani 481 kg komunálneho odpadu | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Eurostat: Produkcia komunálneho odpadu v EÚ v roku 2013

Z komunálneho odpadu bolo až 43 % spracovaného recykláciou alebo kompostovanním. Vyplýva to z najnovších štatistík Eurostatu, zverejnených minulý týždeň.

Eurostat: Priemerný Európan vyprodukoval vlani 481 kg komunálneho odpadu

Dreamstime

V rámci Európskej únie (EÚ) predstavovalo množstvo komunálneho odpadu vyprodukovaného na osobu 481 kg, čo je pokles o 8,7 % v porovnaní s najvyššou hmotnosťou z roku 2002, ktorá bola 527 kg. Od roku 2007 produkcia komunálneho odpadu na osobu v EÚ postupne klesá, dosahuje už úroveň polovice 90. rokov.

Zo 481 kg vyprodukovaného komunálneho odpadu na osobu v EÚ bolo 470 kg tzv. „ošetreného“ (z angl. treated). Rozdiel medzi týmito dvoma údajmi popisujeme nižšie.

Z tohto objemu skončilo 31 % na skládkach, 28 % odpadu bolo recyklovaného, 26 % smerovalo do spaľovní odpadu a 15 % na kompost. Podiel zrecyklovaného alebo kompostovaného komunálneho odpadu v EÚ neustále rastie, od 18 % v roku 1995 až k 43 % v roku 2013.

Vyplýva to z dát zverejnených Eurostatom.

Najmenej odpadu produkujú v Rumunsku, najviac v Dánsku

Jednotlivé členské krajiny EÚ sa od seba výrazne odlišujú v množstve vyprodukovaného komunálneho odpadu. S menej ako 300 kg na osobu vedie Rumunsko, Estónsko a Poľsko, vzápätí nasledované Slovenskom, Českom a Lotyšskom. Na opačnom konci stupnice je Dánsko (747 kg na osobu) pred Luxemburskom, Cyprusom a Nemeckom s objemom viac ako 600 kg na osobu, Írskom, Rakúskom, Maltou, Francúzskom, Holandskom a Gréckom s produkciou medzi 500 a 600 kg na osobu.

Členské krajiny sa od seba veľmi odlišujú aj v spôsobe konečného „riešenia“ odpadu. Viac ako tretina odpadu zrecykluje Slovinsko (55 %), Nemecko (47 %), Belgicko, Írsko (obaja 34 %) a Švédsko (33 %).

Kompostovanie bolo najčastejšie v Rakúsku (35 %), nasleduje Holandsko (26 %), Belgicko (21 %) a Luxembursko (20 %). Najmenej polovicu komunálneho odpadu spaľujú v Estónsku (64 %), v Dánsku (54 %) a vo Švédsku (50 %), zatiaľ čo najviac komunálneho odpadu skládkuje Rumunsko (97 %), Malta (88 %), Chorvátsko (85 %), Lotyšsko (83 %) a Grécko (81 %).

Najvyššiu mieru recyklácie a kompostovania dohromady má Nemecko (64 %), viac ako polovica odpadu sa týmito spôsobmi zhodnotí v Slovinsku (61 %), v Rakúsku (59 %) a v Belgicku (55 %).

Údaje za Nemecko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Cyprus, Luxembursko, Poľsko, Rumunsko a Turecko sa odhadujú a môžu byť ešte revidované.

Slovensko na recyklačnom dne

Hoci Slovensko patrí ku krajinám s najnižšou mierou produkcie komunálneho odpadu na osobu, v miere recyklácie (4 %) sa z členských krajín EÚ nachádza takmer na dne, tesne pred Rumunskom (3 %). Česko vykazuje 21 % mieru recyklácie komunálneho odpadu, priemer EÚ je 28 %.

Komunálny odpad v EÚ v roku 2013
Stiahnite si: Eurostat – Municipal Waste 2013 | 26. 3. 2015 (pdf)

Vysvetlivky

1. Komunálny odpad sa skladá z veľkej časti odpadu z domácností, ale môže tiež zahŕňať podobný odpad vznikajúci v malých a stredných podnikoch a verejných inštitúciách, o ktorého zber sa starajú samosprávy; táto časť komunálneho odpadu sa môže medzi jednotlivými samosprávnymi celkami, alebo krajinami odlišovať, v závislosti na miestnom systéme nakladania s odpadmi. V tejto definícii komunálneho odpadu nie je zahrnutý odpad z poľnohospodárstva a priemyslu. V princípe sa tieto údaje vzťahujú len na odpad spracovaný na území členského štátu a neberie sa do úvahy exportovaný odpad. Recyklačné kapacity v niektorých malých krajinách však môžu byť veľmi obmedzené, preto napríklad Luxembursko je prípad, kedy recyklované množstvá zahŕňajú aj vývoz. V oblastiach, v ktorých nie je zbieraný komunálny odpad, sa množstvo odpadu odhaduje.

2. V niektorých členských krajinách z rôznych dôvodov nie je údaj o množstve vyprodukovaného (z angl. generated) odpadu totožný s údajom o množstve tzv. ošetreného (z angl. treated) odpadu. Dôvodov je niekoľko, napríklad pre odhady populácie, ktorá nie je pokrytá kolektívnymi systémami, tiež pre stratu hmotnosti odpadu spôsobenú dehydratáciou, alebo dvojité započítanie odpadu, ktorý prechádza dvoma alebo viacerými krokmi počas nakladania s ním. Dôvodom môže byť aj rozdiel medzi vývozom a dovozom odpadov a čas, ktorý uplynie medzi vznikom odpadu a jeho spracovaním (dočasné skladovanie).

3. Kvôli zjednoteniu terminológie sa v štatistike Eurostatu uvažuje o nasledovných spôsoboch spracovania odpadu:

  • Skládka (z angl. landfill) znamená ukladanie odpadu do pôdy alebo na povrch, vrátane špeciálne vybudovaných skládok a dočasného skladovania odpadu na obdobie dlhšie ako jeden rok.

  • Spaľovaníe (z angl. incineration) sa rozumie tepelné spracovanie odpadu v spaľovni.

  • Recyklácia (z angl. recycling) je akýkoľvek spôsob využitia, ktorým je odpad opätovne spracovaný na výrobky, materiály alebo látky, či pre pôvodné alebo na iné účely, s výnimkou použitia ako palivo.

  • Kompostovanie (z angl. composting) znamená biologické ošetrenie (anaeróbne alebo aeróbne) biologicky rozložiteľných látok, ktoré vedie k spätne využiteľnému (z angl. recoverable) produktu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

ISOH sa naplno nerozbehne ani od roku 2023. Ministerstvo avizuje nový termín

ISOH sa naplno nerozbehne ani od roku 2023. Ministerstvo avizuje nový termín

Systém podľa ministra Budaja čaká „nultý ročník,“ fungovať bude na dobrovoľnej báze.

Nie je to voľný trh, odpady by mal regulovať ÚRSO, navrhuje minister Budaj

Nie je to voľný trh, odpady by mal regulovať ÚRSO, navrhuje minister Budaj

Obce pri výbere zvozových spoločností podľa ministra nemajú na výber.

MŽP mení podmienky povoľovania, zmeny navrhuje aj v odpadoch. Poznáme podrobnosti

MŽP mení podmienky povoľovania, zmeny navrhuje aj v odpadoch. Poznáme podrobnosti

Envirorezort plánuje cez zákon o IPKZ vykonať niekoľko dôležitých zmien v odpadovej legislatíve. Prinášame prehľad toho najdôležitejšieho, čo ministerstvo navrhuje.