NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Eurostat: Produkcia komunálneho odpadu v EÚ v roku 2013

Z komunálneho odpadu bolo až 43 % spracovaného recykláciou alebo kompostovanním. Vyplýva to z najnovších štatistík Eurostatu, zverejnených minulý týždeň.

Eurostat: Priemerný Európan vyprodukoval vlani 481 kg komunálneho odpadu

Dreamstime

V rámci Európskej únie (EÚ) predstavovalo množstvo komunálneho odpadu vyprodukovaného na osobu 481 kg, čo je pokles o 8,7 % v porovnaní s najvyššou hmotnosťou z roku 2002, ktorá bola 527 kg. Od roku 2007 produkcia komunálneho odpadu na osobu v EÚ postupne klesá, dosahuje už úroveň polovice 90. rokov.

Zo 481 kg vyprodukovaného komunálneho odpadu na osobu v EÚ bolo 470 kg tzv. „ošetreného“ (z angl. treated). Rozdiel medzi týmito dvoma údajmi popisujeme nižšie.

Z tohto objemu skončilo 31 % na skládkach, 28 % odpadu bolo recyklovaného, 26 % smerovalo do spaľovní odpadu a 15 % na kompost. Podiel zrecyklovaného alebo kompostovaného komunálneho odpadu v EÚ neustále rastie, od 18 % v roku 1995 až k 43 % v roku 2013.

Vyplýva to z dát zverejnených Eurostatom.

Najmenej odpadu produkujú v Rumunsku, najviac v Dánsku

Jednotlivé členské krajiny EÚ sa od seba výrazne odlišujú v množstve vyprodukovaného komunálneho odpadu. S menej ako 300 kg na osobu vedie Rumunsko, Estónsko a Poľsko, vzápätí nasledované Slovenskom, Českom a Lotyšskom. Na opačnom konci stupnice je Dánsko (747 kg na osobu) pred Luxemburskom, Cyprusom a Nemeckom s objemom viac ako 600 kg na osobu, Írskom, Rakúskom, Maltou, Francúzskom, Holandskom a Gréckom s produkciou medzi 500 a 600 kg na osobu.

Členské krajiny sa od seba veľmi odlišujú aj v spôsobe konečného „riešenia“ odpadu. Viac ako tretina odpadu zrecykluje Slovinsko (55 %), Nemecko (47 %), Belgicko, Írsko (obaja 34 %) a Švédsko (33 %).

Kompostovanie bolo najčastejšie v Rakúsku (35 %), nasleduje Holandsko (26 %), Belgicko (21 %) a Luxembursko (20 %). Najmenej polovicu komunálneho odpadu spaľujú v Estónsku (64 %), v Dánsku (54 %) a vo Švédsku (50 %), zatiaľ čo najviac komunálneho odpadu skládkuje Rumunsko (97 %), Malta (88 %), Chorvátsko (85 %), Lotyšsko (83 %) a Grécko (81 %).

Najvyššiu mieru recyklácie a kompostovania dohromady má Nemecko (64 %), viac ako polovica odpadu sa týmito spôsobmi zhodnotí v Slovinsku (61 %), v Rakúsku (59 %) a v Belgicku (55 %).

Údaje za Nemecko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Cyprus, Luxembursko, Poľsko, Rumunsko a Turecko sa odhadujú a môžu byť ešte revidované.

Slovensko na recyklačnom dne

Hoci Slovensko patrí ku krajinám s najnižšou mierou produkcie komunálneho odpadu na osobu, v miere recyklácie (4 %) sa z členských krajín EÚ nachádza takmer na dne, tesne pred Rumunskom (3 %). Česko vykazuje 21 % mieru recyklácie komunálneho odpadu, priemer EÚ je 28 %.

Komunálny odpad v EÚ v roku 2013
Stiahnite si: Eurostat – Municipal Waste 2013 | 26. 3. 2015 (pdf)

Vysvetlivky

1. Komunálny odpad sa skladá z veľkej časti odpadu z domácností, ale môže tiež zahŕňať podobný odpad vznikajúci v malých a stredných podnikoch a verejných inštitúciách, o ktorého zber sa starajú samosprávy; táto časť komunálneho odpadu sa môže medzi jednotlivými samosprávnymi celkami, alebo krajinami odlišovať, v závislosti na miestnom systéme nakladania s odpadmi. V tejto definícii komunálneho odpadu nie je zahrnutý odpad z poľnohospodárstva a priemyslu. V princípe sa tieto údaje vzťahujú len na odpad spracovaný na území členského štátu a neberie sa do úvahy exportovaný odpad. Recyklačné kapacity v niektorých malých krajinách však môžu byť veľmi obmedzené, preto napríklad Luxembursko je prípad, kedy recyklované množstvá zahŕňajú aj vývoz. V oblastiach, v ktorých nie je zbieraný komunálny odpad, sa množstvo odpadu odhaduje.

2. V niektorých členských krajinách z rôznych dôvodov nie je údaj o množstve vyprodukovaného (z angl. generated) odpadu totožný s údajom o množstve tzv. ošetreného (z angl. treated) odpadu. Dôvodov je niekoľko, napríklad pre odhady populácie, ktorá nie je pokrytá kolektívnymi systémami, tiež pre stratu hmotnosti odpadu spôsobenú dehydratáciou, alebo dvojité započítanie odpadu, ktorý prechádza dvoma alebo viacerými krokmi počas nakladania s ním. Dôvodom môže byť aj rozdiel medzi vývozom a dovozom odpadov a čas, ktorý uplynie medzi vznikom odpadu a jeho spracovaním (dočasné skladovanie).

3. Kvôli zjednoteniu terminológie sa v štatistike Eurostatu uvažuje o nasledovných spôsoboch spracovania odpadu:

  • Skládka (z angl. landfill) znamená ukladanie odpadu do pôdy alebo na povrch, vrátane špeciálne vybudovaných skládok a dočasného skladovania odpadu na obdobie dlhšie ako jeden rok.

  • Spaľovaníe (z angl. incineration) sa rozumie tepelné spracovanie odpadu v spaľovni.

  • Recyklácia (z angl. recycling) je akýkoľvek spôsob využitia, ktorým je odpad opätovne spracovaný na výrobky, materiály alebo látky, či pre pôvodné alebo na iné účely, s výnimkou použitia ako palivo.

  • Kompostovanie (z angl. composting) znamená biologické ošetrenie (anaeróbne alebo aeróbne) biologicky rozložiteľných látok, ktoré vedie k spätne využiteľnému (z angl. recoverable) produktu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Ministerstvo vydalo pre obce usmernenie k výpovediam zo strany OZV

Ministerstvo vydalo pre obce usmernenie k výpovediam zo strany OZV

V tomto období sú doručované obciam výpovede od zmluvných organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly.

Výrobcom a obciam pribudla do ponuky ďalšia OZV za obaly a neobalové výrobky

Výrobcom a obciam pribudla do ponuky ďalšia OZV za obaly a neobalové výrobky

Na Slovensku dlhoročne etablovaná spoločnosť získala autorizáciu aj na vyhradený prúd obaly a neobalové výrobky.

Spoplatnenie jednorazových pohárov motivuje spotrebiteľov doniesť si vlastný, potvrdila štúdia

Spoplatnenie jednorazových pohárov motivuje spotrebiteľov doniesť si vlastný, potvrdila štúdia

Ako premýšľa spotrebiteľ? Zľava z nápoja ho láka menej ako možnosť vyhnúť sa plateniu za pohár na jedno použitie. Iná štúdia zase tvrdí, že ľudia, ktorí vo všeobecnosti nakupujú menej, sú šťastnejší ako tí, ktorí investujú do ekologických výrobkov.