Európska komisia žiada Slovensko, aby zaviedlo predpisy EÚ o elektroodpade | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Európska komisia žiada Slovensko, aby zaviedlo predpisy EÚ o elektroodpade

Európska komisia včera vyzvala Slovensko, aby zaslalo podrobné údaje o tom, akým spôsobom zavádza právne predpisy EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) do svojich právnych predpisov, čo malo vykonať do 14. februára 2014.

Európska komisia žiada Slovensko, aby zaviedlo predpisy EÚ o elektroodpade

Fotolia

Novou smernicou o OEEZ sa nahrádzajú a aktualizujú staršie predpisy týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení v snahe o predchádzanie nepriaznivým vplyvom vzniku OEEZ a nakladania s ním na zdravie ľudí a životné prostredie alebo o znižovanie takýchto vplyvov. Jej cieľom je tiež zefektívniť využívanie zdrojov, ako aj znížiť jeho celkové vplyvy a prispieť tak k udržateľnému rozvoju.

Po tom, čo Slovensko zmeškalo pôvodný termín, mu bola 31. marca 2014 zaslaná formálna výzva.

Keďže nový zákon o odpadoch, ktorým sa mala smernica transponovať do vnútroštátneho práva, nadobudne účinnosť až 1. januára 2016, Komisia teraz zaslala odôvodnené stanovisko.

Ak Slovensko do dvoch mesiacov neprijme potrebné opatrenia, Komisia môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ. Poľsko a Slovinsko už boli predvolané pred Súdny dvor presne z týchto dôvodov.

Reakciu MŽP SR zisťujeme.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

OZV ENVI - PAK prezentovala novú online hru o triedení odpadu

OZV ENVI - PAK prezentovala novú online hru o triedení odpadu

Hra je určená pre širokú verejnosť a nadväzuje na behaviorálne techniky, ktorými ENVI - PAK motivuje ľudí k pozitívnej zmene správania.

Čo všetko vieme o mikroplastoch? Sú všade, no nakoľko nám škodia zatiaľ nie je jasné

Čo všetko vieme o mikroplastoch? Sú všade, no nakoľko nám škodia zatiaľ nie je jasné

Drobné plastové čiastočky sa vyskytujú aj na najodľahlejších miestach na planéte, konzumujeme ich v potravinách a vdychujeme zo vzduchu. Doposiaľ však nemáme jednoznačné závery o tom, či negatívne vplývajú na ľudské zdravie a fungovanie ekosystémov.

Prezidentka vetovala novelu zákona o EIA. Obmedzíte práva verejnosti, dôvodí

Prezidentka vetovala novelu zákona o EIA. Obmedzíte práva verejnosti, dôvodí

Zákonu vyčíta najmä ustanovenia týkajúce sa práv verejnosti v novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.