Európske štatistiky o obalových odpadoch sú nepresné a zavádzajú, tvrdí štúdia | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Európske štatistiky o obalových odpadoch sú nepresné a zavádzajú, tvrdí štúdia

Štatistiky o recyklovaných obalových odpadoch ukazujú na veľké rozdiely v metodikách, ktoré používajú jednotlivé štáty. Slovensko patrí do skupiny najproblémovejších krajín.

Európske štatistiky o obalových odpadoch sú nepresné a zavádzajú, tvrdí štúdia

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Štúdiu zverejnila medzinárodná organizácia Extended Producer Responsibility Alliance (EXPRA) združujúca producentov spadajúcich pod povinnosť recyklovať obaly a obalový odpad.

Nepresné a nekonzistentné štatistiky podľa združenia EXPRA výrazne znižujú dôveryhodnosť cieľov, ktoré si EÚ v tejto oblasti vytyčuje.

Štatistiky Eurostat-u nie sú spoľahlivé

Autori štúdie podrobili analýze údaje Európskeho štatistického úradu týkajúce sa obalového odpadu medzi rokmi 2006 a 2012 v 28 členských štátoch. "Výskum odhaľuje, že variácie v dátach medzi najúspešnejšími a najmenej úspešnými krajinami sú natoľko veľké, že štatistiky v jednotlivých štátoch musia mať ďaleko od kompletnosti, presnosti a spoľahlivosti," tvrdí EXPRA. Závery Európskej komisie, že členské štáty napĺňajú ciele, teda môžu byť podľa autorov štúdie unáhlené.

Na to, aby boli štatistiky naozaj dôveryhodné, by bola nevyhnutná hlbšia analýza, ktorá by poodhalila či sú recyklačné ciele naozaj napĺňané. Analýza by sa musela zamerať predovšetkým na metódy, akými štáty zbierajú a spracúvajú vlastné dáta a vyriešiť by taktiež musela problémy, akým je, napríklad, miešanie obalového odpadu a dvojité započítavanie recyklácie obalového odpadu.

Kľúčová je harmonizácia zberu dát

Podľa záverov, ku ktorým správa prišla, bude potrebné predovšetkým harmonizovať tvorbu štatistík, ktoré členské štáty odosielajú Európskej komisii. Tá totiž v súčasnosti podľa štúdie veľmi precízne spracúva veľmi nepresné a zavádzajúce dáta. Presnejšie štatistiky by mali tiež umožniť nájsť riešenia najefektívnejšie z hľadiska nákladov.

V ideálnom prípade by mala byť vytvorená úplne nová, alternatívna metodológia, ktorá by brala do úvahy nielen kvantitatívne, ale i kvalitatívne charakteristiky zbieraných údajov.

Grafické znázornenie spoľahlivosti dát o obalových odpadoch. Číslo udáva v koľkých prípadoch spomedzi piatich analyzovaných materiálov štatistiky daného štátu vykazujú "vysokú mieru kolísavosti".

Odpadové hospodárstvo EÚ je podľa Joachima Quodena, riaditeľa EXPRA, kľúčový aspekt snahy o obehové hospodárstvo. "Rozhodujúce je, aby nastavenie cieľov bolo realistické a aby sa zakladalo na dôveryhodných štatistikách. Harmonizácia dát a ďalší dôraz na na kompletnosť, presnosť a spoľahlivosť štatistík by preto malo byť v centre záujmu tvorcov legislatívy."

Noví členovia EÚ sú najproblematickejší

Svoje zistenia štúdia zhrnula do ôsmich konkrétnych záverov, z ktorých vychádzajú i jej odporúčania. Jednotlivé oblasti je podľa EXPRA taktiež nevyhnutné podrobiť ďalšiemu výskumu.

 1. Dáta za jeden rok nie sú v niektorých krajinách dostupné, respektíve sú totožné ako v predošlom roku. Výpovedná hodnota celej štatistiky sa tým významne znižuje.

 2. V niektorých štátoch je vývoj v oblasti obalového odpadu značne rozdielny ako vývoj HDP. To odporuje teórii a poukazuje na možnosť, že štatistiky nie sú presné.

 3. Niektoré štáty vykazujú v dátach o objeme obalových odpadoch obrovské výkyvy. Niekedy dochádza z roka na rok k nárastu o viac než 100 %, inokedy dochádza k strmému prepadu. Takýmto spôsobom kolísavé údaje nie sú dôveryhodné.

 4. Úroveň recyklácie je pri niektorých materiáloch vo viacerých krajinách tak vysoká, až môže byť spochybniteľná (napr. Belgicko podľa Eurostat-u recykluje 100 % skla).

 5. V priemere iba desať štátov poskytlo pri každom materiáli údaje na relatívne nízkej úrovni variability - to by mohlo byť indikátorom konzistentnosti.

 6. Štatistiky týkajúce sa drevených obalových odpadov sú najproblematickejšie - vykazujú extrémne veľkú mieru variability.

 7. Staré členské štáty vo všeobecnosti uvádzajú štatistiky s menšími výkyvmi, nové členské štáty poskytujú väčšinou menej konzistentné údaje.

 8. Štyri štáty majú nízku variabilitu dát pri všetkých obalových odpadoch. Ide o Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Holandsko.

Slovensko je v štatistikách o recyklácii nad priemerom

Z hľadiska konzistencie poskytovaných dát patrí Slovensko spolu s ostatnými štátmi V4 medzi najproblémovejších členov Únie. Podľa analýzy EXPRA slovenské štatistiky vykazujú "vysokú mieru kolísavosti" vo všetkých kategóriách (sklo, papier, plasty, kovy a drevo). V prípade Českej republiky to správa konštatuje iba v troch prípadoch.

Pri pohľade na údaje o recyklácii obalových odpadov v jednotlivých štátoch v roku 2012 sa však Slovensko drží nad celkovým priemerom. V prípade plastov sú údaje Slovensko dokonca až 20 percentuálnych bodov nad celoeurópskym priemerom a vyššie percento vykazuje spomedzi všetkých štátov iba Slovinsko.

MŽP SR získava údaje z hlásení

Ako vyzerá situácia so získavaním a zverejňovaním dát na Slovensku? Ministerstvo životného prostredia u nás prvýkrát zverejnilo oficiálne čísla v oblasti nakladania s obalmi a odpadmi z obalov za rok 2013. V roku 2013 boli na trh v SR uvedené obalové materiály (sklo, papier, plasty, VKM a drevené obaly) v celkovom množstve 442 711 ton. Z toho množstva bolo celkovo zhodnotených 307 450 ton odpadov z obalov, čo predstavuje 69,45 %.

Približne polovica tohto objemu bola zhodnotená na území SR. Z celkového množstva bolo 85 % zhodnotenia zabezpečované prostredníctvom 12 oprávnených organizácií a zvyšných 15 % zhodnotenia si výrobcovia a dovozcovia obalov zabezpečili individuálne.

Ministerstvo spracovalo údaje za rok 2013 spracované z doručených hlásení povinných osôb a oprávnených organizácií, ktoré založili povinné osoby v súlade s § 8 zákona o obaloch. Oprávnené organizácie vedú evidenciu o obaloch uvedených na trh a o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov za tie povinné osoby, ktoré sú ich klientmi a ohlasujú sumarizované údaje z evidencie MŽP SR.

Stiahnite si štúdiu

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Korupčná kauza zasahuje aj najväčšiu odpadársku spoločnosť na Slovensku

Korupčná kauza zasahuje aj najväčšiu odpadársku spoločnosť na Slovensku

Polícia obvinila z korupcie advokátsku kanceláriu, ktorá zastupuje spoločnosť nakladajúcu s odpadom.

Uspela jediná firma, chce recyklovať solárne panely. Ministerstvo uzatvorilo eurofondovú výzvu

Uspela jediná firma, chce recyklovať solárne panely. Ministerstvo uzatvorilo eurofondovú výzvu

V roky trvajúcej výzve zostali nevyčerpané milióny eur. Posledným hodnotiacim kolom prešiel jeden projekt, zvyšné žiadosti zamietli.

Zisťovali, koľko odpadu ubudlo z triedeného zberu po zavedení zálohovania. Správca je spokojný

Zisťovali, koľko odpadu ubudlo z triedeného zberu po zavedení zálohovania. Správca je spokojný

Výrazná väčšina PET fliaš a plechoviek vďaka zálohovaniu putuje naspäť do obchodov. Pozrite si, ako vyčíslili vplyv zálohovania na obsah farebných kontajnerov.