NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Vláda schválila Štátny program sanácie environmentálnych záťaží na roky 2016-2021.

Vláda SR dnes schválila Štátny program sanácie environmentálnych záťaží na roky 2016-2021. Minúť chce 210 miliónov eur.

Vláda schválila Štátny program sanácie environmentálnych záťaží na roky 2016-2021.

Sanácie environmentálnej záťaže v Devínskej Novej Vsi (gudróny) Foto: Odpady-portal.sk

Štátny program sanácie environmentálnych záťaží vyplýva z uznesenia vlády z roku 2010, ktorou bola ministrovi životného prostredia uložená povinnosť predložiť tento návrh na rokovanie vlády do 31. decembra 2015.

Povinnosť vypracúvať a  aktualizovať ŠPS EZ vyplýva zo zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).

Materiál nadväzuje na predchádzajúci dokument Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2010-2015).

Celkové odhadované finančné výdavky na riešenie problematiky environmentálnych záťaží na obdobie rokov 2016 - 2021 predstavujú sumu 210 miliónov eur.

Tabuľka: Odhadované finančné výdavky na realizáciu prieskumu pravdepodobných environmentálnych záťaží, vrátane rizikových analýz

P.č.

Identifikátor

Názov lokality

Okres

REZ

Suma/€

1.

SK/EZ/BJ/25

Bardejov – Bardejovská Nová Ves – areál bývalého PD

BJ

A

 

2.

SK/EZ/NM/1923

Beckov – sudy s ortuťou

NM

A

 

3.

SK/EZ/PU/724

Beluša – obaľovačka

PU

A

 

4.

SK/EZ/B4/153

Bratislava-Dúbravka – Technické sklo – areál závodu

B4

A

 

5.

SK/EZ/B3/144

Bratislava-Rača – Žabí majer

B3

A

 

6.

SK/EZ/B2/125

Bratislava-Ružinov – PD Prievoz

B2

A

 

7.

SK/EZ/B2/130

Bratislava-Ružinov – spaľovňa – skládka škváry pred budovou

B2

A

 

8.

SK/EZ/B2/135

Bratislava – Vrakuňa – medzi skládkou CHZJD a cintorínom

B2

A+C

 

9.

SK/EZ/TT/976

Brestovany – skládka TKO

TT

A

 

10.

SK/EZ/PE/638

Brodzany – obaľovačka bitúmenových zmesí

PE

A

 

11.

SK/EZ/ZH/1087

Bzenica – obaľovačka bitúmenových zmesí

ZH

A

 

12.

SK/EZ/TT/1975

Dobrá Voda – skládka PO a KO

TT

A

 

13.

SK/EZ/KS/345

Družstevná pri Hornáde – Chemika

KS

A

 

14.

SK/EZ/LC/366

Fiľakovo – NAFTEX – časť bývalého Kovosmaltu

LC

A

 

15.

SK/EZ/SI/846

Gbely – bývalý sklad chemikálií

SI

A

 

16.

SK/EZ/SI/850

Gbely – zvyšky starých odkalísk

SI

A

 

17.

SK/EZ/PP/697

Gerlachov – skládka Gerlachovský potok

PP

A

 

18.

SK/EZ/HE/246

Hažín nad Cirochou – okolie firmy AGROLUK

HE

A

 

19.

SK/EZ/SN/894

Hincovce – obaľovačka

SN

A

 

20.

SK/EZ/ZH/1088

Hliník nad Hronom – Pohronské strojárne

ZH

A

 

21.

SK/EZ/RS/757

Hnúšťa – skládka PO Pod Branzovou

RS

A

 

22.

SK/EZ/KA/288

Hontianske Nemce – obaľovačka

KA

A

 

23.

SK/EZ/BB/9

Horná Mičiná – lom Kejda – obaľovačka

BB

A

 

24.

SK/EZ/SC/815

Hrubá Borša – obaľovačka bitúmenových zmesí

SC

A

 

25.

SK/EZ/GA/216

Jelka – skládka KO – pri ČOV

GA

A

 

26.

SK/EZ/ZH/1090

Kosorín – sklad pesticídov

ZH

A

 

27.

SK/EZ/MT/511

Košťany nad Turcom – obaľovačka

MT

A

 

28.

SK/EZ/LM/394

Kráľova Lehota – obaľovačka

LM

A

 

29.

SK/EZ/SA/1790

Kráľová nad Váhom – bývalý areál OSP

SA

A

 

30.

SK/EZ/CA/171

Krásno nad Kysucou – skládka – rybári

CA

A

 

31.

SK/EZ/BJ/37

Kružlov – skládka v areáli strojární Kružlovská Huta

BJ

A

 

32.

SK/EZ/BJ/39

Kurima – obaľovačka

BJ

A

 

33.

SK/EZ/SE/1896

Kúty – vrt Kúty 33

SE

B

 

34.

SK/EZ/SE/836

Kúty – železničná stanica, depo

SE

A

 

35.

SK/EZ/ZV/1125

Lieskovec – obaľovačka

ZV

A

 

36.

SK/EZ/ZM/1106

Lovce – skládka PO Lovce

ZM

A

 

37.

SK/EZ/MA/463

Malacky – bývalý závod ZŤS

MA

A

 

38.

SK/EZ/PT/722

Málinec – Stupník

PT

A

 

39.

SK/EZ/ML/507

Medzilaborce – skládka PO

KS

A

 

40.

SK/EZ/KS/350

Mokrance – skládka PO Tesla

PE

A

 

41.

SK/EZ/PE/1870

Nedanovce – skládka PO

PE

A

 

42.

SK/EZ/KM/322

Nesluša – skládka PO III

KM

A

 

43.

SK/EZ/NR/563

Nitrianske Hrnčiarovce – skládka PO

NR

A

 

44.

SK/EZ/SK/871

Nižná Jedľová – areál ACHP Svidník

SK

A

 

45.

SK/EZ/SK/873

Okrúhle – zakopané agrochemikálie na lokalite Šapinec

SK

A

 

46.

SK/EZ/VK/1000

Olováry – pesticídny sklad

VK

A

 

47.

SK/EZ/RS/763

Orávka – kaštieľ – sklad pesticídov

RS

A

 

48.

SK/EZ/DK/181

Párnica – obaľovačka bitúmenových zmesí

DK

A

 

49.

SK/EZ/TS/972

Podbiel – obaľovačka bitúmenových zmesí

TS

A

 

50.

SK/EZ/SL/888

Podolínec – obaľovačka

SL

A

 

51.

SK/EZ/BB/13

Poniky – hnojisko pri Ponickej jaskyni

BB

A

 

52.

SK/EZ/PP/704

Poprad – obaľovačkaKvetnica

PP

A

 

53.

SK/EZ/VK/1001

Pôtor – bývalá obaľovačka bitúmenových zmesí

VK

A

 

54.

SK/EZ/GL/235

Prakovce – skládka PO a KO – Depónia I.

GL

A+C

 

55.

SK/EZ/PN/679

Prašník – bývalá obaľovačka

PN

A

 

56.

SK/EZ/BY/106

Predmier – poľnohospodárske družstvo

BY

A

 

57.

SK/EZ/PD/630

Prievidza – obaľovačka bitúmenových zmesí

PD

A

 

58.

SK/EZ/IL/280

Pruské – družstvo Pruské

IL

A

 

59.

SK/EZ/CA/174

Raková – AVC, závod Raková

CA

A

 

60.

SK/EZ/LV/443

Rybník – obaľovačka

LV

A

 

61.

SK/EZ/MI/492

Senné – destilačná jednotka gazolínu

MI

A

 

62.

SK/EZ/RV/788

Silica – Snežná diera

RV

A+C

 

63.

SK/EZ/SV/928

Snina – obaľovačka

SV

A

 

64.

SK/EZ/SN/902

Spišská Nová Ves – elektrorozvodná stanica (ES 400)

SN

A

 

65.

SK/EZ/MA/474

Studienka – bývalý ŠM

MA

A

 

66.

SK/EZ/SK/879

Svidník – areál podniku SVIK

SK

A

 

67.

SK/EZ/SK/881

Šemetkovce – obaľovačka

SK

A

 

68.

SK/EZ/LV/1791

Tekovské Lužany – sklad agrochemikálií

LV

A

 

69.

SK/EZ/RS/772

Tisovec – skládka TKO Pod dielikom

RS

A

 

70.

SK/EZ/DS/198

Trhová Hradská – skládka TKO

DS

A+C

 

71.

SK/EZ/TT/983

Trnava – areál TAZ – v likvidácii

TT

A

 

72.

SK/EZ/SO/909

Úbrež – bývalé hydinárne

SO

A

 

73.

SK/EZ/VT/1039

Vechec – obaľovačka

VT

A+C

 

74.

SK/EZ/KK/307

Veľká Lomnica – obaľovačka

KK

A

 

75.

SK/EZ/BB/19

Vlkanová – Vlkanovské strojárne

BB

A

 

76.

SK/EZ/NR/568

Vráble – skládka škváry (časť Podmáj)

NR

A

 

77.

SK/EZ/VT/1041

Vranov nad Topľou – Čemerné – areál ACHP

VT

A

 

78.

SK/EZ/ZH/1096

Vyhne – areál Stredoslovenských strojární Sitno

ZH

A

 

79.

SK/EZ/PO/695

Vyšná Šebastová – obaľovačka

PO

A

 

80.

SK/EZ/BJ/52

Zborov – obaľovačka

BJ

A

 

81.

SK/EZ/HE/267

Zbudské Dlhé – areál PD

HE

A

 

82.

SK/EZ/ZV/1807

Zvolen-Môťová – odkalisko

ZV

A

 

83.

SK/EZ/ZC/1083

Žarnovica – areál ZSNP

ZC

A

 

84.

SK/EZ/LV/451

Želiezovce – obaľovačka

LV

A

 

85.

SK/EZ/ZH/1098

Žiar nad Hronom – skládka PO (Slnečná stráň)

ZH

A

 

86.

SK/EZ/B5/2047

Bratislava - Petržalka - Kopčianska - okolie vojenského cintorínu

B5

A

 

87.

SK/EZ/B2/2059

Bratislava - Ružinov - I. kanál chemických odpadových vôd

B2

A

 

88.

SK/EZ/MI/493

Strážske - Chemko - časť výrobného areálu

MI

B

 

89.

SK/EZ/GA/2052

Sereď - VÚ 1049 Sereď - výdajňa PHM

GA

A

 

90.

SK/EZ/LM/2049

Liptovský Mikuláš - AOS - sklad ťažkého vykurovacieho oleja

LM

A

 

91.

SK/EZ/PP/2048

Poprad - Duklianske kasárne

PP

A

 

92.

SK/EZ/SI/2001

Unín - Sedlište - skládka odpadu

SI

A

 

93.

SK/EZ/NZ/1400

Tvrdošovce - skládka TKO a NO

NZ

A+C

 

SPOLU

7 000 000

 

Tabuľka: Odhadované celkové finančné výdavky na monitorovanie lokalít

Tab.č.

Aktivita

Suma/€

32

Lokality odporúčané na monitorovanie s vybudovaným monitorovacím systémom – 161 lokalít

 

33

Lokality odporúčané na monitorovanie/prípadne sanáciu – 141 lokalít

 

34

Lokality odporúčané na posanačný monitoring – 19 lokalít

 

SPOLU ZA MONITOROVANIE

9 000 000

Tabuľka: Odhadované celkové finančné výdavky na sanáciu lokalít
(Tabuľka uvádza odhad celkových finančných výdavkov, ktoré sú potrebné na sanáciu lokalít a tabuľka 39 uvádza odhad celkových finančných výdavkov, ktoré sú potrebné na riešenie problematiky environmentálnych záťaží (členených do jednotlivých aktivít) do roku 2021.)

P.č.

Identifikátor

Názov lokality

Okres

REZ

Suma/€

1.

SK/EZ/B5/160

Bratislava – Petržalka – Kopčianska – pri vojenskom cintoríne

BA V.

B

 

2.

SK/EZ/BR/1831

Brezno – rušňové depo, Cargo a. s.

BR

B

 

3.

SK/EZ/CA/169

Čadca – ŽSR – depo

CA

B

 

4.

SK/EZ/TV/990

Čierna nad Tisou – prekládková stanica

TV

B+C

 

5.

SK/EZ/TV/1861

Čierna nad Tisou – rušňové depo, Cargo a. s.

TV

B

 

6.

SK/EZ/DK/1811

Dolný Kubín – skládka PO – stará

DK

B

 

7.

SK/EZ/PO/1860

Haniska – Rušňové depo, Cargo a. s.

KS

B

 

8.

SK/EZ/HE/1851

Humenné – rušňové depo, Cargo a. s.

HE

B

 

9.

SK/EZ/KN/1661

Komárno – Rušňové depo, Cargo a. s.

KN

B

 

10.

SK/EZ/K4/1288

Košice-Juh – rušňové depo

K4

B+C

 

11.

SK/EZ/DK/1848

Kraľovany – rušňové depo, Cargo a. s.

DK

B

 

12.

SK/EZ/HC/1844

Leopoldov – rušňové depo, Cargo a. s.

HC

B

 

13.

SK/EZ/MI/487

Maťovské Vojkovce – rušňové depo Maťovce

MI

B+C

 

14.

SK/EZ/NZ/1789

Nové Zámky – rušňové depo, Cargo a. s.

NZ

B+C

 

15.

SK/EZ/KS/353

Poproč – Petrova dolina

KS

B

 

16.

SK/EZ/PO/692

Prešov – rušňové depo

PO

B

 

17.

SK/EZ/PD/631

Prievidza – rušňové depo – nádrže

PD

B

 

18.

SK/EZ/PU/730

Púchov – DEPO

PU

B

 

19.

SK/EZ/ZV/1129

Sliač – letisko – produktovod

ZV

B

 

20.

SK/EZ/SN/904

Spišská Nová Ves – rušňové depo

SN

B

 

21.

SK/EZ/NZ/601

Štúrovo – rušňové depo (Cargo)

NZ

B

 

22.

SK/EZ/TN/950

Trenčianska Teplá – rušňové depo

TN

B

 

23.

SK/EZ/MT/1850

Vrútky – Rušňové depo, Cargo a. s.

MT

B

 

24.

SK/EZ/ZM/1115

Zlaté Moravce – bývalý areál Calexu

ZM

B

 

25.

SK/EZ/TT/1845

Trnava - Rušňové depo, Cargo a.s.

TT

B

 

26.

SK/EZ/ZV/2051

Sliač - letecké kasárne

ZV

B

 

SPOLU

40 000 000


Tabuľka: Odhadované celkové finančné výdavky na riešenie problematiky environmentálnych záťaží do roku 2021

Číslo

Aktivita

Suma/€

1

Podporné aktivity – výskum, vzdelávanie, plány prác, práca s verejnosťou a pod.

6 000 000

2

Prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží

7 000 000

3

Odhad výdavkov na podrobný prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách

8 000 000

4

Sanácia lokalít, ktorých prieskum bol ukončený

40 000 000

5

Odhad výdavkov na sanáciu vybraných lokalít, ktorých prieskum nebol ukončený

140 000 000

6

Monitoring environmentálnych záťaží

9 000 000

SPOLU

210 000 000

 


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Používajú recyklované tabakové filtre pri výstavbe ciest

Používajú recyklované tabakové filtre pri výstavbe ciest

Stavebná firma zvyšuje podiel recyklátu v asfaltových zmesiach. Zhodnocuje aj vlastný stavebný a demolačný odpad.

Nakrútili dokument o zálohovaní na Slovensku. Má inšpirovať v zahraničí

Nakrútili dokument o zálohovaní na Slovensku. Má inšpirovať v zahraničí

Pri rozbehu slovenského systému pomohla spolupráca stakeholderov, hovorí šéf OZV NATUR-PACK.

Zálohovanie obalov sa neoplatí, tvrdí české ministerstvo

Zálohovanie obalov sa neoplatí, tvrdí české ministerstvo

Zavedenie zálohovania môže ohroziť zavedený systém triedenia obalov aj podľa štúdie Centra ekonomických a trhových analýz.