Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Greenpeace: Skládkou v Hlohovci by sa mala zaoberať generálna prokuratúra

Environmentálna organizácia Greenpeace Slovensko podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti so skládkou odpadu Vlčie Hory – Hlohovec.

Greenpeace: Skládkou v Hlohovci by sa mala zaoberať generálna prokuratúra

Foto: Greenpeace

Dnes ráno sme podali na generálnu prokuratúru trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci neoprávneného nakladania s odpadmina skládke odpadu Vlčie Hory – Hlohovec. Zodpovedné orgány dodnes neuviedli, aké chemikálie sa našli počas zásahu zložiek Integrovaného záchranného systému a Policajného zboru SR. Na náš podnet do dnešného dňa nereagovala ani Slovenská inšpekcia životného prostredia. Nechceme, aby sa na túto kauzu zabudlo bez vyvodenia zodpovednosti,“ uviedla koordinátorka kampane Greenpeace Slovensko Katarína Nikodemová.

Podľa advokátky Zuzany Čaputovej z Via Iuris, ktorá bude Greenpeace Slovensko právne zastupovať, vzniká vzhľadom k výsledkom analýzy vzoriek vody a pôdy odobratých v bezprostrednej blízkosti skládky Vlčie hory podozrenie, že došlo k porušeniu ustanovení v tom čase platného a účinného zákona o odpadoch, ako aj podmienok integrovaného povolenia, ktorým bola prevádzka skládky povolená.

Konaním neznámeho páchateľa zároveň došlo k výraznému znečisteniu vôd a pôdy nachádzajúcich sa v okolí skládky.

Vzhľadom k tomu, že ku znečisteniu pôdy a vody došlo v bezprostrednej blízkosti skládky odpadov Vlčie hory, je veľmi pravdepodobné, že ich znečistenie bolo spôsobené prevádzkou skládky, čo je v rozpore s niektorými ustanoveniami zákona o odpadoch.

Generálna prokuratúra by teda mala preveriť, či nedošlo k nakladaniu s odpadmi v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom a teda k naplneniu citovanej skutkovej podstaty trestného činu „Neoprávnené nakladanie s odpadmi“.

Tesne po zásahu zložiek Integrovaného záchranného systému a Policajného zboru SR na skládke odpadu Vlčie hory – Hlohovec odobrali ešte v novembri minulého roku experti organizácie Greenpeace vzorky vody a pôdy z jej bezprostredného okolia.

Vo vzorkách, ktoré analyzovalo nezávislé laboratórium Environmental Institute v Koši pri Prievidzi, sa potvrdil výskyt nebezpečných chemikálií – napríklad zakázaných látok PCB, ale aj rôznych druhov priemyselných polutantov či herbicídov, mnohé niekoľko násobne prekračovali najvyššie predpokladané koncentrácie bez škodlivých účinkov pre ekosystém.

Existuje vážne podozrenie, že mnohé nebezpečné látky, ktoré majú byť bezpečne uložené na skládke odpadu, unikajú z areálu do životného prostredia. Nie je v poriadku, ak sú nebezpečné látky mimo areálu skládky v takom rozsahu a v takých koncentráciách, aké sa potvrdili v našich vzorkách,“ uviedla vtedy koordinátorka kampane Greenpeace Slovensko Katarína Nikodemová.

Zdroj: Tlačová správa Greenpeace


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Eurofondy z OP KŽP sa v tomto roku na 90 % nevyčerpajú, priznáva ministerstvo

Eurofondy z OP KŽP sa v tomto roku na 90 % nevyčerpajú, priznáva ministerstvo

Prijímatelia príspevkov z OP KŽP sa potýkajú s výrazným zdražením stavebných prác. Tie v mnohých prípadoch nie je možné obstarať za pôvodne predpokladané ceny.

Slnečné žiarenie rozkladá plasty v mori na desaťtisíce chemických zlúčenín

Slnečné žiarenie rozkladá plasty v mori na desaťtisíce chemických zlúčenín

Z novej štúdie vyplýva, že plasty možno nie sú v životnom prostredí také odolné a trvácne, ako sa predpokladalo. Slnko mení a degraduje aj mikroplasty.

Hlavné mesto si bude zabezpečovať triedenie odpadu vo vlastnej réžii

Hlavné mesto si bude zabezpečovať triedenie odpadu vo vlastnej réžii

Mesto tiež prezradilo, za akú sumu odkúpilo triediacu linku od spoločnosti Bratislavská recyklačná.