NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Niektoré štáty EÚ majú problém pri nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu

Členské štáty nedostatočne vykonávajú smernicu 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu. Konštatuje to Európska komisia (EK) vo svojej hodnotiacej správe, ktorú predložila do Európskeho parlamentu.

Niektoré štáty EÚ majú problém pri nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu

Foto: Fotolia

Niektoré štáty chybujú

V hodnotení sa zistilo, že je stále potrebné vyriešiť niekoľko otázok s cieľom zabezpečiť, že vykonávanie tejto smernice prinesie želanú úroveň ochrany,“ uviedla EK.

Podľa komisie niektoré členské štáty nepochopili niektoré dôležité ustanovenia a nevykonávajú ich rovnakým spôsobom. Ide napríklad o ustavenia o identifikácii zariadení na nakladanie s odpadom alebo o udeľovaní povolení a kontrolách. Ktoré štáty patria do tejto skupiny však EK konkrétne neuviedla.

Opatrenia komisie

Brusel s cieľom nastoliť konzistentnejšie vykonávanie smernice plánuje:

  • vydať všeobecné usmernenia týkajúce sa vykonávania ustanovení stanovených v smernici a vypracovať usmernenia týkajúce sa inšpekcií podľa článku 22 ods. 1 písm. c).

  • zvážiť spôsoby zlepšenia podávania správ členských štátov o vykonávaní vrátane podávania správ o haváriách, širšieho informovania o výsledkoch svojho hodnotenia informácií, ktoré poskytli členské štáty, a podporovania výmeny informácií o ťažobných činnostiach vrátane najlepších postupov.

  • naďalej zhromažďovať informácie umožňujúce ďalšie aktualizácie o príslušných aspektoch smernice na zabezpečenie ochrany zdravia ľudí a životného prostredia, s osobitným dôrazom na aspekty, ako sú nakladanie s nebezpečným odpadom, bezpečnosť hrádzí a odkalísk a predchádzanie znečisťovaniu.

Veľký podiel na celkovom odpade

Odpad pochádzajúci z ťažobného a baníckeho priemyslu predstavuje veľmi významnú časť celkového objemu vyprodukovaného v Európskej únii, a to zhruba 30 %.

Podľa komisie nesprávne nakladanie s takýmto odpadom môže mať škodlivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie a môže viesť k vážnym haváriám. Cieľom tejto smernice je predchádzať nepriaznivým účinkom na životné prostredie alebo ich v čo najväčšej možnej miere znižovať. Smernica sa vzťahuje na nakladanie s odpadom vznikajúcim pri prieskume, ťažbe, úprave a skladovaní nerastných surovín a pri ťažbe.

Až 22 vyšetrovaní

Počas dvoch za sebou idúcich období, na ktoré sa vzťahuje táto správa boli členské štáty povinné uviesť do účinnosti a uplatňovať zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Smernica sa mala transponovať do 1. mája 2008.

„Pri posúdení komisie týkajúcom sa opatrení transpozície sa zistili mnohé prípady nesprávnej alebo iba čiastočnej transpozície smernice,“ uvádza sa ďalej v správe. Komisia začala 22 formálnych vyšetrovaní.

V súčasnosti sú otvorené štyri súdne konania týkajúce sa nesúladu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zálohovanie obalov sa neoplatí, tvrdí české ministerstvo

Zálohovanie obalov sa neoplatí, tvrdí české ministerstvo

Zavedenie zálohovania môže ohroziť zavedený systém triedenia obalov aj podľa štúdie Centra ekonomických a trhových analýz.

Ako sa darí firmám v odpadoch? Tri najziskovejšie podniky ukázali výsledky za rok 2023

Ako sa darí firmám v odpadoch? Tri najziskovejšie podniky ukázali výsledky za rok 2023

Traja najziskovejší hráči v slovenskom odpadovom hospodárstve vlani dosiahli tržby viac ako 130 miliónov eur.

Prečo Švajčiarsko nie je najlepšie v recyklácii odpadu? Problém je v koncovke

Prečo Švajčiarsko nie je najlepšie v recyklácii odpadu? Problém je v koncovke

Švajčiarsko má jednu z najvyšších mier recyklácie komunálneho odpadu v Európe, aspoň pokiaľ ide o hliník a sklo. Väčšina plastov sa však spaľuje. Cieľom novej iniciatívy je tento trend zvrátiť.