Skládka vo Veternej Porube má problém | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Skládku vo Veternej Porube zrejme uzatvorili v rozpore so zákonom

Skládka vo Veternej Porube slúžila mestu na ukladanie tuhého komunálneho odpadu od roku 1994 do roku 2014. V októbri 2014 bola skládka predchádzajúcim vedením mesta predčasne uzavretá, náklady na jej uzatvorenie boli vo výške 1 163 520 eur.

uzatvorenie skládky

Foto: Flickr

  • Spravodajstvo |  20.06.2017 |  redakcia | Mesto Liptovský Mikuláš

Slovenská inšpekcia životného prostredia potvrdila, že skládka odpadov nebola v roku 2014 uzatvorená v zmysle platnej legislatívy ani v zmysle schválenej projektovej dokumentácie. Mesto sa pripravuje na naplnenie najhorších možných opatrení – povinnosť opakovane skládku uzatvoriť.

Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil svojou kontrolou porušenie zákona o verejnom obstarávaní a konanie obstarávateľa v rozpore s deviatimi paragrafmi.

Našou prioritou bude v tejto situácii ochrana životného prostredia a všetky naše kroky budú viesť k odstráneniu možných dopadov na životné prostredie so zodpovednosťou k našim potomkom,“ vyjadril sa koncom mája tohto roku primátor Ján Blcháč.

Koľko financií bude mesto potrebovať na opätovné uzatvorenie skládky ešte vedenie radnice nevie odhadnúť, najskôr je potrebné vypracovať nový projekt.

Keby skládku naši predchodcovia uzatvorili poriadne a nezbabrali, čo sa dalo, nemuseli by sme dnes lamentovať nad tým, ako a kde zoženieme ďalšie financie na opätovné a riadne uzatvorenie skládky. Peniaze mohli ísť do rekonštrukcií komunikácií, na výstavbu nových parkovísk, zlepšenie životnej úrovne Mikulášanov, žiaľ, teraz sa nám prioritou musí stať náprava toho, čo iní zbabrali, aby sme ochránili prírodu v meste, ktoré je centrom turistického ruchu. Ostáva na nás, aby sme zmenili priority a skládku tentokrát uzatvorili zodpovedne,“ ukončil.

Mesto má povinnosť monitorovať skládku 30 rokov od jej uzatvorenia.

Ako bola uzatvorená skládka vo Veternej Porube?

Nekvalitne

Mesto tvrdí, že nekvalitne, lebo podľa projektovej dokumentácie mala mocnosť rekultivačných vrstiev na skládke dosahovať 1,5 metra, avšak na ploche prekrytia skládky len málokde dosahuje túto mocnosť.

Väčšina skládky je pokrytá rekultivačnou zeminou a minerálnym tesnením v hrúbke menšej ako meter, pričom na štvrtine skládky je to dokonca menej ako 60 centimetrov.

Podľa vedenia mesta tiež neefektívne a v rozpore so zákonom, lebo financie v hodnote 1 163 520 eur boli použité v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Úrad pre verejné obstarávanie zistil až deväť rozporov so zákonom.

Náklady na uzatvorenie skládky:

Výdaj prostriedkov na IV. etapu – 413 450,01 €

Výdaj prostriedkov na I. etapu – 247 739,69 €

Výdaj prostriedkov na II. etapu – 241 761,88 €

Výdaj prostriedkov na III. etapu – 218 264,15 €

Doúčtovanie prác VPS na všetky 4 etapy – 42 305,03 €

Spolu: 1 163 520,76 €

Neekologicky

Zo skládky zaznamenali pracovníci Verejnoprospešných služieb od februára 2017 viaceré priesaky, priesakové kvapaliny zapĺňali záchytné nádrže.

Zamestnanci VPS v čase zistenia problému s presakovaním kvapalín zo skládky zistili aj ďalší problém. V nádrži, ktorá zachytávala kvapaliny, bol umelo vytvorený otvor, ktorým dochádzalo k úniku tejto priesakovej kvapaliny.

Tento umelo vybúraný otvor v nádrži na priesakovú kvapalinu, ktorá má byť za štandardných okolností prázdna, signalizuje, že prepĺňanie nádrže priesakovou kvapalinou bolo „kýmsi“ očakávané. Do nádrže bol zrejme otvor vyvŕtaný z toho dôvodu, aby priesaková kvapalina odtekala a nádrž nepretekala, ale sa vyprázdňovala prostredníctvom otvoru smerujúceho do recipienta a potoka.

Po zistení umelo vytvorenej únikovej cesty z nádrže zamestnanci VPS okamžite odstránili otvor stavebnými úpravami a zabezpečili okamžité odčerpávanie nadmerného množstva priesakovej kvapaliny.

Predčasne

Skládka vo Veternej Porube bola uzatvorená v októbri 2014 v čase primátorovania Alexandra Slafkovského. Kapacitne postačovala na ďalšie ukladanie odpadov ešte niekoľko rokov. Svedčí o tom dostatočný priestor na skládkovanie ďalšieho odpadu.

Zdroj: Mesto Liptovský Mikuláš, redakčne upravené


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Najprv covid, teraz výpadok ľudí a angličtina. MŽP líči, prečo opäť neplní zákonný termín

Najprv covid, teraz výpadok ľudí a angličtina. MŽP líči, prečo opäť neplní zákonný termín

Správu s aktuálnymi dátami o stave životného prostredia malo ministerstvo zverejniť do 15. decembra 2022. Dodnes chýba.

Nová mobilná aplikácia má pomôcť ľuďom lepšie triediť odpad

Nová mobilná aplikácia má pomôcť ľuďom lepšie triediť odpad

Digi-Cycle chce uľahčiť separovanie odpadu z domácností. Ukáže, čo patrí kam a kde sú vhodné nádoby.

Počítajú s výrazným znížením emisií v odpadoch. Čo môžeme očakávať? (+GRAFY)

Počítajú s výrazným znížením emisií v odpadoch. Čo môžeme očakávať? (+GRAFY)

Ministerstvo životného prostredia predstavilo návrh historicky prvého klimatického zákona Slovenska. Ten počíta aj s klimatickým cieľom pre odpady. Pozreli sme sa na to, čo nás čaká.