Nemšová, Malý Cetín a Imeľ majú niečo spoločné | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Nemšová, Malý Cetín a Imeľ majú niečo spoločné. Dobre triedia odpady

Najlepšie výsledky v odpadovom hospodárstve majú podľa Priateľov Zeme tri obce zo západného Slovenska.

Nemšová, Malý Cetín a Imeľ majú niečo spoločné. Dobre triedia odpady

Foto: Priatelia Zeme - SPZ

Najlepšie výsledky v odpadovom hospodárstve majú podľa Priateľov Zeme tri obce zo západného Slovenska.

Priatelia Zeme už piaty krát vyhlásili víťazov súťaže „3Z – Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj“. Ide o súťaž samospráv o najlepší pokrok a výsledky dosiahnuté v odpadovom hospodárstve.

„Priatelia Zeme – SPZ chcú touto súťažou ukázať, že aj v slovenských podmienkach sa môžu zrodiť pozitívne príklady v komunálnom odpadovom hospodárstve. Ak také sú, tak na ne treba poukázať a oceniť ich,“ povedal šéf združenia Branislav Moňok.

Tento ročník súťaže bol špecifický. Obce sa neprihlasovali samé, ale Priatelia Zeme vyhodnotili výsledky všetkých obcí na základe údajov za rok 2016.

Všímali si, či si samosprávy plnia základné povinnosti pri nakladaní s komunálnym odpadom – napr. či vykonávajú triedený zber povinných zložiek komunálnych odpadov, drobného stavebného odpadu alebo objemného odpadu.

Postupne vyraďovali obce, ktoré nevykazovali žiadne údaje o množstve zmesového komunálneho odpadu, papiera, skla, plastov, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, elektroodpadu, či tzv. zeleného biologického odpadu.

Foto: Priatelia Zeme - SPZ

Z celkového množstva 2 888 hodnotených obcí im takýmto „sitom“ prešlo len 266 obcí.

Z nich vybrali víťazov v troch kategóriách:

  • obec s najlepšími výsledkami v odpadovom hospodárstve za rok 2016
  • mesto s najlepšími výsledkami v odpadovom hospodárstve za rok 2016
  • samosprávu s najväčším pokrokom v odpadovom hospodárstve v rokoch 2015 až 2016

Víťazom kategórie „Obec s najlepšími výsledkami v odpadovom hospodárstve za rok 2016“ sa stala obec Malý Cetín, ktorá dosiahla 63,60 % mieru recyklácie pri sledovaných zložkách komunálneho odpadu. Mala zavedený zber všetkých povinných zložiek, vrátane biologických odpadov, viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM), tiež textil a šatstvo.

Víťazom kategórie „Mesto s najlepšími výsledkami v odpadovom hospodárstve za rok 2016“ sa stalo mesto Nemšová, ktoré dosiahlo 44,24 % mieru recyklácie pri sledovaných zložkách komunálneho odpadu, zber všetkých povinných zložiek, vrátane biologických odpadov, VKM, textilu a šatstva.

Víťazom kategórie „Samospráva s najväčším pokrokom v odpadovom hospodárstve v rokoch 2015 až 2016“ sa stala obec Imeľ, pri ktorej bol zaznamenaný nárast recyklácie pri sledovaných zložkách komunálneho odpadu oproti roku 2015 až o 34,66 %.

V roku 2016 dosiahla 56,55 % mieru recyklácie, čo predstavuje 200 kg vytriedených komunálnych odpadov na 1 obyvateľa.

Vyprodukovali tiež 117 kg zmesových komunálnych odpadov na obyvateľa, zabezpečili zber všetkých povinných zložiek, vrátane biologických odpadov, VKM, textilu a šatstva.

„Je povzbudivé vidieť, že aj v našich podmienkach je možné dosiahnuť takú vysokú mieru recyklácie odpadov. Ak sú vytvorené komfortné podmienky a ľudia sú dostatočne informovaní, 50 % miera recyklácie prestane byť ilúziou a stane sa faktom. Nech sú takého obce príkladom pre ostatných,“ skonštatoval B. Moňok.

„Tento nový formát súťaže však poukázal aj na fakt, že stále je veľa samospráv, ktoré si neplnia všetky svoje povinnosti v zabezpečovaní odpadového hospodárstva alebo výkazníctva. To treba čo najskôr zmeniť.“

Viac informácií o správnom nakladaní s odpadmi a kompostovaní nájdete na www.priateliazeme.sk/spz a www.kompost.sk.

Zdroj: Priatelia Zeme - SPZ


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Aké budú nové požiadavky na recyklovaný stavebný odpad? MŽP ukázalo návrh vyhlášky

Aké budú nové požiadavky na recyklovaný stavebný odpad? MŽP ukázalo návrh vyhlášky

Envirorezort tiež predstavil požiadavky na oddelené zhromažďovanie jednotlivých stavebných odpadov a materiálov.

Firmy žiadajú zaviesť povinné recyklačné ciele pre nápojové kartóny, ministerstvo nereaguje

Firmy žiadajú zaviesť povinné recyklačné ciele pre nápojové kartóny, ministerstvo nereaguje

Výzvu ministrovi Budajovi adresovali zástupcovia výrobcov, obchodníkov, OZV aj neziskového sektora.

APOH: Recyklovať stavebný odpad sa bude hlavne na papieri

APOH: Recyklovať stavebný odpad sa bude hlavne na papieri

Nárast poplatkov za skládkovanie stavebných odpadov môže znamenať menej vhodného materiálu na prekrývanie skládok.