NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Energetické zhodnotenie odpadov nie je pre ministerstvo prioritou. Sľuby zatiaľ neplní

V programe odpadového hospodárstva sa ministerstvo zaväzuje vykonať niektoré aktivity smerom k podpore energetického zhodnotenia odpadov. K plneniu svojich záväzkov sa však vyjadruje vyhýbavo.

Energetické zhodnotenie odpadov nie je pre ministerstvo prioritou. Sľuby zatiaľ neplní

Foto: Odpady-portal.sk

V Programe odpadového hospodárstva na roky 2016-2020 konštatuje ministerstvo životného prostredia vo svojej smernej časti, že bude potrebné zvážiť možnosti vybudovania nových zariadení na energetické zhodnocovanie komunálnych odpadov.

Malo by to pomôcť splniť záväzok SR dosiahnuť do roku 2020 50 %-ný cieľ recyklácie. Podľa programu má ministerstvo taktiež zvážiť nevyužitý potenciál zariadení na spoluspaľovanie odpadov, ktoré využívajú tuhé alternatívne palivá vyrobené z odpadov.

Zároveň envirorezort považuje za svoj cieľ orientovať kampane aj na ovplyvnenie negatívneho postoja obyvateľstva k zariadeniam na energetické zhodnocovanie odpadov.

Medzi 58 opatreniami pre všetky prúdy odpadov sa nachádza aj záväzok podporovať výrobu alternatívnych palív vyrobených zo zmesového komunálneho odpadu v rámci podpory využívania obnoviteľných zdrojov energie vtedy, ak nie je environmentálne vhodné ich materiálové zhodnotenie.

Slovensko je v súčasnosti už v druhej polovici plnenia programu. Ministerstva sme sa preto spýtali na plnenie svojich zámerov, teda akým spôsobom zvážilo možnosti vybudovania nových zariadení na energetické zhodnocovanie komunálnych odpadov a tiež nevyužitý potenciál zariadení na spoluspaľovanie odpadov, ktoré využívajú tuhé alternatívne palivá vyrobené z odpadov.

Spýtali sme sa aj na to, akým spôsobom ministerstvo doposiaľ prispelo k plánovanému cieľu orientovať kampane aj na ovplyvnenie negatívneho postoja obyvateľstva k zariadeniam na energetické zhodnocovanie odpadov.

Ku svojim záväzkom v programe sa ministerstvo vyjadrilo vyhýbavo, odkazuje len na plnenie opatrení, z ktorých sa bude zodpovedať pri priebežnom vyhodnotení programu, ktoré pripravuje do legislatívneho procesu.

Plnenie zverejnia čoskoro

Ministerstvo zdôrazňuje, že ciele odpadového hospodárstva sú stanovené v záväznej časti programu a sú premietnuté do 58 opatrení. „Plnenie uvedených opatrení sa počas platnosti POH vyhodnocuje a predkladá sa vláde na schválenie. Ministerstvo aktuálne pripravilo vyhodnotenie plnenia opatrení uvedených v POH 2016-2020. Materiál je v súčasnosti na začiatku legislatívneho procesu,“ vysvetľuje Tomáš Ferenčák, hovorca rezortu.

Podľa ministerstva je cieľom smernej časti POH len určenie smerovania odpadového hospodárstva a identifikácia oblastí, na ktoré je potrebné sa zamerať.

Hoci v smernej časti ministerstvo priamo plánuje zvážiť potrebu energetického zhodnocovania odpadov a orientovať kampaň aj na ovplyvnenie negatívneho postoja obyvateľstva k spaľovniam, podľa ministerstva súvisí táto smerná časť iba s plánovaním rozvoja infraštruktúry odpadového hospodárstva.

Európska environmentálna politika je v súčasnosti zameraná na prechod na obehovú ekonomiku. S tým súvisí aj schvaľovanie environmentálnej legislatívy zameranej na výraznú podporu materiálového zhodnocovania odpadov a prijímanie opatrení na znižovanie produkcie odpadov. Otázka vybudovania nových zariadení na energetické zhodnocovanie komunálnych odpadov by mala byť smerovaná nielen na ministerstvo životného prostredia, ale aj na investorov.

Každopádne si však treba uvedomiť, že podľa hierarchie odpadového hospodárstva EÚ je energetické využitie odpadu (teda premena odpadu na energiu) po skládkovaní druhou najnevhodnejšou metódou nakladania s odpadom. Až odpad, ktorý nie je možné materiálovo využiť má ísť na energetické zhodnotenie, prípadne skládku, ktorá je posledným stupňom v hierarchii nakladania s odpadom a má byť využívaná len pre odpad, ktorý už nie je možné využiť iným spôsobom. A naopak, najvhodnejším spôsobom je predchádzať vzniku odpadu, podporovať jeho opätovné použitie a recyklovať,“ uviedol T. Ferenčák.

Ministerstvo má iné priority

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Kľúč k ekologickejšiemu plastu našli vedci v proteíne morského kalmára

Kľúč k ekologickejšiemu plastu našli vedci v proteíne morského kalmára

Bielkovina, ktorá sa nachádza v prísavkách hlavonožca, by mohla byť vďaka svojim rozmanitým vlastnostiam základom materiálov budúcnosti.

Vzdelávacie programy o separácii sa oplatia, dokazujú Íri na komposte

Vzdelávacie programy o separácii sa oplatia, dokazujú Íri na komposte

Írske mesto Sligo zapojilo svojich obyvateľov do vzdelávacieho programu o biologicky rozložiteľnom kuchynskom odpade. Teraz ho separujú raz toľko a výsledná zmes je kvalitnejšia.

Znižovanie potravinového odpadu v reštauráciach je aj ekonomicky výhodné

Znižovanie potravinového odpadu v reštauráciach je aj ekonomicky výhodné

Štúdia hodnotila prax znižovania množstva vyhadzovaného jedla v 114 reštauráciach v 12 krajinách. Aká je priemerná výška investície a jej návratnosť?