Zberný dvor Bardejov. Adresa a otváracie hodiny | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Zberný dvor Bardejov

Dvor sa nachádza na Štefánikovej ulici č. 3751.

Zberný dvor v Bardejove

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Adresa

 • Zberný dvor EKOBARD, a.s.
  Štefánikova 3751
  085 01 Bardejov
 • Mapa
 • Kontakt: Tel. číslo: 0910 809 868, 0910 809 869
 • E-mail: info@ekobardas.sk

INISOFT

Otváracie hodiny

 • Pondelok až piatok: od 06:00 do 18:00 hod.
 • Sobota: od 06:00 do 12:00 hod.

Druhy odpadov

Druhy odpadov, ktoré je možné odovzdať v prevádzke zberného dvora:

 • Papier a lepenka
 • Sklo
 • Kovy
 • Kovové obaly
 • Plasty
 • Viacvrstvové kombinované materiály
 • Pneumatiky (z osobných motorových vozidiel)
 • Drobné stavebné odpady
 • Objemný odpad, ako časti nábytku, obalov a iné...
 • Elektrický a elektronický odpad
 • Niektoré druhy nebezpečných odpadov ( je potrebné konzultovať s pracovníkmi spoločnosti EKOBARD, a.s.)

Pri odovzdaní odpadu je potrebné predložiť doklad totožnosti odovzdávajúceho občana.

Zdroj: Bardejov.sk


Mohlo by vás zaujímať

Zberné dvory v Žiline

Zberné dvory v Žiline

Spoločnosť T+T prevádzkuje zberný dvor na Jánošíkovej ulici v Žiline.

Zberný dvor Považská Bystrica

Zberný dvor Považská Bystrica

Stredisko sa nachádza na ulici Okružná 63.

Zberný dvor Topoľčany

Zberný dvor Topoľčany

Stredisko sa nachádza Pivovarníckej ulici.