Zberný dvor Bardejov. Adresa a otváracie hodiny | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Zberný dvor Bardejov

Dvor sa nachádza na Štefánikovej ulici č. 3751.

Bardejov

Bardejov | Foto: Odpady-portal.sk

Adresa

 • Zberný dvor EKOBARD, a.s.
  Štefánikova 3751
  085 01 Bardejov
 • Mapa
 • Kontakt: Tel. číslo: 0910 809 868, 0910 809 869
 • E-mail: info@ekobardas.sk

MIM / ESONA

Otváracie hodiny

 • Pondelok až piatok: od 06:00 do 18:00 hod.
 • Sobota: od 06:00 do 12:00 hod.

BardejovBardejov | Foto: Radovan Kazda

Druhy odpadov

Druhy odpadov, ktoré je možné odovzdať v prevádzke zberného dvora:

 • Papier a lepenka
 • Sklo
 • Kovy
 • Kovové obaly
 • Plasty
 • Viacvrstvové kombinované materiály
 • Pneumatiky (z osobných motorových vozidiel)
 • Drobné stavebné odpady
 • Objemný odpad, ako časti nábytku, obalov a iné...
 • Elektrický a elektronický odpad
 • Niektoré druhy nebezpečných odpadov ( je potrebné konzultovať s pracovníkmi spoločnosti EKOBARD, a.s.)

Pri odovzdaní odpadu je potrebné predložiť doklad totožnosti odovzdávajúceho občana.

Zdroj: Bardejov.sk


Mohlo by vás zaujímať

Zberný dvor Banská Bystrica

Zberný dvor Banská Bystrica

Zberný dvor v Banskej Bystrici sa nachádza v zberni triedeného odpadu v Radvani.

Zberný dvor Humenné

Zberný dvor Humenné

V Humennom sa nachádzajú dva zberné dvory.

Zberný dvor Liptovský Mikuláš

Zberný dvor Liptovský Mikuláš

V Liptovskom Mikuláši sa nachádzajú dva zberné dvory na Podtatranského a v Okoličnom.