Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Zberný dvor Liptovský Mikuláš

V Liptovskom Mikuláši sa nachádzajú dva zberné dvory na Podtatranského a v Okoličnom.

Zberný dvor Liptovský Mikuláš

vpslm.sk

Adresa

 • Podtatranského ulica (areál Verejnoprospešných služieb mesta)
  Otváracie hodiny:
  Pondelok – sobota od 8.30 hod. do 19.00 hod.
  obedňajšia prestávka od 11.00 hod. do 11.30 hod.
  Zatvorené v nedele a sviatky
  Mapa
  Telefón: 044 552 36 50
  Mobil: 0905 688 321
 • Zberný dvor v Okoličnom (areál bývalých skleníkov oproti čerpacej stanici)
  Pondelok – sobota od 8.30 hod. do 18.00 hod.
  obedňajšia prestávka od 11.00 hod. do 11.30 hod.
  Zatvorené v nedele a sviatky
  Mapa
  Mobil: 0918 876 993

CMT Goup

Zberný dvor Liptovský Mikuláš

Zberný dvor na Podtatranského ulici, zdroj: Google Street

MIM / ESONA

Druhy odpadov

Druhy odpadov zhromažďované na zberných dvoroch:

 • objemný odpad ( starý nábytok , koberce, a pod.)
 • drobný stavebný odpad (1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby)
 • drevo
 • pneumatiky
 • vyradené elektronické a elektrické zariadenia obsahujúce súčasti a komponenty nutné pre ich činnosť (chladničky, práčky, televízory, mobilné telefóny, mikrovlné rúry, kávovary, počítače, tlačiarne a pod.)
 • kovy
 • papier a lepenka (kartón)
 • plasty
 • sklo
 • nebezpečný odpad (odpadový motorový olej, prepálený olej z domácností, farby, lepidlá, tlačiarenské farby, batérie, akumulátory, žiarivky a pod.)
 • odpad zo zelene ( pohrabané lístie, pokosená tráva, konáre z orezaných stromov a pod.)
 • viacvrstvové obaly (tzv. krabicové obaly z mlieka, džúsov a pod.)
 • polystyrén biely - obal alebo obklad

Zdroj: http://www.vpslm.sk, redakcia


Mohlo by vás zaujímať

Zberný dvor Brezno

Zberný dvor Brezno

Prevádzka zberného dvora sa nachádza 4,3 km od mesta Brezna smer Tisovec.

Zberné dvory v Trnave

Zberné dvory v Trnave

Zberné dvory v Trnave prevádzkuje spoločnosť FCC Trnava. Ide o zberné dvory na Mikovíniho ulici (Vajslova dolina), Ulici Andreja Kmeťa (Zátvor), Cukrovej ulici (za cukrovarom), Tajovského ulici (Prednádražie) a na Sereďskej ulici (Modranka).

Zberné dvory Bratislava

Zberné dvory Bratislava

Hlavný zberný dvor mestskej spoločnosti OLO sa nachádza na ulici Stará Ivanská cesta 2 v Bratislave.

X
X
X
X