NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Zberný dvor Partizánske

Stredisko sa nachádza na ulici Pod Šípkom.

Zberný dvor Partizánske

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Od 1. marca 2011 sa môžu obyvatelia Partizánskeho bezplatne zbavovať odpadu v Zbernom dvore na sídlisku Šípok.

Adresa

 • areál Strediska separovaného zberu odpadov TSM Partizánske, s. r. o.
  Pod Šípkom 1829, Partizánske 958 06
 • Mapa
 • Kontakt | Tel.: 0907/882 736

CMT Goup

Otváracie hodiny

 • Pondelok, streda, piatok od 6.00 do 14.00 hod.
 • Utorok, štvrtok od 6.00 do 17.00 hod.
 • Sobota od 9.00 do 14.00 hod.

Prevádzková doba zberného dvora počas mimoriadnej situácie:

 • pondelok, streda, piatok 10:00-14:00,
 • utorok a štvrtok 10:00-17:00,
 • sobota 9:00-14:00.
 • Vstup povolený len s rúškom alebo šatkou.
 • „Skládka odpadov Brodzany
 • je od 1.5.2020 uzavretá.“

Zberný dvor môžu bezplatne využívať obyvatelia Partizánskeho s trvalým pobytom v meste, a občania s prechodným pobytom v meste, ktorí majú uhradené miestne poplatky za komunálny odpad (KO).

Odpad sa preberá len od fyzických osôb (nepodnikateľov) na základe predloženého občianskeho preukazu. Pri odovzdaní povolených druhov odpadu je hmotnostný limit na osobu neobmedzený.

Zberný dvor PartizánskeZberný dvor Partizánske | Foto: Google Street

Čo odovzdať

V zbernom dvore je možné odovzdať:

 • objemný odpad (napr. nábytok),
 • triedené zložky KO (papier, sklo, kovové obaly, kovy, plasty, tetrapacky),
 • drobný stavebný odpad (odpad z bežných udržiavacích prác – obkladačky, stavebná suť...),
 • orezy z drevín (konáre),
 • použité jedlé oleje a tuky.

V zbernom dvore je otvorený aj sklad nebezpečného odpadu, kde sa môžu občania zbavovať batérií, akumulátorov, rozpúšťadiel, lepidiel, farieb, motorových olejov, žiariviek a vyradených elektronických a elektrických zariadení.

V rámci donáškového systému zberu odpadov je na zberný dvor možné priniesť aj nepotrebné šatstvo a obuv.

Zdroj: Mesto Partizánske, redakcia, https://tsmpartizanske.sk/slide1/zberny-dvor/


Mohlo by vás zaujímať

Zberný dvor Brezno

Zberný dvor Brezno

Prevádzka zberného dvora sa nachádza 4,3 km od mesta Brezna smer Tisovec.

Zberné dvory v Trnave

Zberné dvory v Trnave

Zberné dvory v Trnave prevádzkuje spoločnosť FCC Trnava. Ide o zberné dvory na Mikovíniho ulici (Vajslova dolina), Ulici Andreja Kmeťa (Zátvor), Cukrovej ulici (za cukrovarom), Tajovského ulici (Prednádražie) a na Sereďskej ulici (Modranka).

Zberné dvory Bratislava

Zberné dvory Bratislava

Hlavný zberný dvor mestskej spoločnosti OLO sa nachádza na ulici Stará Ivanská cesta 2 v Bratislave.

X
X
X
X