NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Holandskí experti ponúkli inšpirácie, ako podporiť obehovú ekonomiku na Slovensku

Na Slovensko prišli šéf platformy Holland Circular Hotspot Freek van Eijk a Bart van de LAAR z organizácie Circle Economy, aby prezentovali holandské skúsenosti s prechodom na obehovú ekonomiku.

Holandskí experti ponúkli inšpirácie, ako podporiť obehovú ekonomiku na Slovensku

Foto: MŽP SR

Stretli sa so zástupcami verejného sektora, obchodných komôr, mimovládnej sféry aj biznisu.

Vystúpili na seminári, ktorý je súčasťou diskusií o formovaní budúcej platformy pre obehovú ekonomiku na Slovensku. MŽP SR je aktívnym partnerom v tomto procese.

Ako využiť podnikateľské príležitosti v obehovej ekonomike? Čo by mohla platforma obehovej ekonomiky na Slovensku ponúknuť podnikateľskej komunite a mestám?

Aj tieto témy rozoberali na podujatí, ktoré sa konalo v Banskej Bystrici. Holandskí odborníci predstavili príklady dobrej praxe a ich model platformy pre obehovú ekonomiku.

Na programe bola diskusia o tom, ako nastaviť fungovanie platformy v slovenských podmienkach, aj o možnostiach spolupráce s holandskou stranou. Práve podpora partnerstiev medzi holandskými a zahraničnými firmami či inštitúciami je jednou z hlavných aktivít platformy Holland Circular Hotspot.

Holandská iniciatíva má podobu súkromno-verejného partnerstva. Prepája verejný sektor s biznisom či výskumnými inštitúciami a propaguje vo svete holandské inovácie z oblasti obehovej ekonomiky. Medzi tie patrí napríklad vegánska alternatíva koženého materiálu z odpadového ovocia či férový telefón bez konfliktných minerálov. Nadizajnový je tak, aby sa dal ľahko opraviť.

Holandsko má ambíciu do roku 2030 znížiť spotrebu neobnoviteľných zdrojov na polovicu a do roku 2050 chce byť plne cirkulárne. Obehová ekonomika je zároveň prioritou slovenskej Stratégie hospodárskej politiky do roku 2030 a pripravovanej Environmentálnej stratégie do roku 2030.

Podľa riaditeľa Freek van Eijka zdieľajú Holandsko a Slovensko tú istú víziu budúcnosti a spolu by mohli podporiť zmenu v slovenskej spoločnosti: “Napríklad pomôcť mestám byť viac cirkulárnymi alebo vytvoriť nové podnikateľské perspektívy pre priemyselné odvetvia, ktoré sú vo fáze rapídnej zmeny ako napríklad automobilový či plastikársky priemysel”.

Podpora spolupráce medzi podnikmi pôsobiacimi v rôznych fázach hodnotového reťazca, ako i vedecko-výskumnými inštitúciami, bude pritom kľúčová pre dosiahnutie týchto cieľov.

„Významnú úlohu v procese prechodu na obehové hospodárstvo tak budú zohrávať inštitúcie poskytujúce podporné služby pre podnikateľský sektor“, povedala vedúca Oddelenia medzinárodných projektov Slovak Business Agency (SBA) Jana Bieliková. Agentúra SBA v súčasnosti implementuje projekt MOVECO, v rámci ktorého poskytuje priestor pre takéto prepájanie a ponúka rôzne formy vzdelávania v cirkulárnych témach.

Vznikajúca platforma pre obehové hospodárstvo na Slovensku má za cieľ prepojiť verejný sektor s podnikmi a mimovládnymi organizáciami. Jedným z partnerov je aj Ministerstvo životného prostredia SR. Podľa generálneho riaditeľa sekcie environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov MŽP SR Milana Chrenka je jasné, že legislatíva sa bude už len sprísňovať v prospech princípov obehového hospodárstva.

No nestačí len zmeniť zákony: “Prechod na tento nový ekonomický model si vyžaduje zmenu zmýšľania v našej spoločnosti.” Ako to dosiahnuť, aj to bude predmetom debát s holandskými expertmi.

Partnermi vo vznikajúcej platforme pre obehové hospodárstvo sú Slovak Business Agency, Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Slovenská obchodná a priemyselná komora Bratislava a Banská Bystrica, Slovenský plastikársky klaster, Národná recyklačná agentúra Slovensko a ďalší.

Obehová ekonomika je viac než len recyklácia

Ide o nový model zmýšľania a udržateľnej výroby a spotreby, ktorý prekonáva starý koncept v duchu “vezmi, použi a zahoď”. V obehovom modeli sa výrobky už vo fáze dizajnu navrhujú tak, aby sa neskôr dali opätovne použiť či opraviť a potom, čo doslúžia, rozobrať na komponenty z jednotlivých materiálov a recyklovať. Odpad sa v čo najväčšej možnej miere stáva zdrojom. Okrem toho, výrobné procesy sú nastavené tak, aby sa efektívne využívali aj prírodné zdroje, od kritických surovín, cez biomasu, až po energiu či vodu.

Zdroj: MŽP SR


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na seminár: Environmentalista komplexne 2019

Pozvánka na seminár: Environmentalista komplexne 2019

Seminár s tematikou životného prostredia je našou „malou školou“ pre environmentalistu a zároveň návodom – ako sa orientovať vo firme.

NATUR-PACK rieši aktuálne sťažnosti na preplnené kontajnery v Košiciach

NATUR-PACK rieši aktuálne sťažnosti na preplnené kontajnery v Košiciach

OZV NATUR-PACK reaguje na medializované informácie.

OLO reaguje na fyzický útok na jedného zo svojich zamestnancov

OLO reaguje na fyzický útok na jedného zo svojich zamestnancov

(OLO - 14.2.2019) Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) s veľkou nevôľou a rozhorčením prijala informáciu o fyzickom útoku na jedného zo svojich zamestnancov – závozníka, počas výkonu svojej práce na Kaméliovej ulici v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa.