Produkcia odpadov u nás medziročne vzrástla o 34 %. Na hlavu pripadá 400 kg odpadu | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Produkcia odpadov u nás medziročne vzrástla o 34 %. Na hlavu pripadá 400 kg odpadu

Prečo sa tvorba odpadov na Slovensku medziročne zvýšila? Podľa Správy o stave životného prostredia SR za minulý rok treba dôvod hľadať vo výstavbe a úprave ciest a železníc.

komunálny odpad

Foto: Fotolia

V minulom roku na Slovensku vzniklo celkovo až o tretinu viac odpadov ako v predošlom roku 2016. Celková produkcia komunálnych odpadov dosiahla 2 140 000 ton, čo v prepočte na jedného obyvateľa predstavuje 393 kilogramov komunálneho odpadu.

Vyplýva to z údajov Štatistického úradu, na ktoré sa odvoláva Správa o stave životného prostredia SR z dielne envirorezortu a Slovenskej agentúry životného prostredia. Celý materiál si môžete stiahnuť pomocou odkazu v závere článku.

Za nárastom sú cesty a železnice

Celkový objem odpadov vyprodukovaných na Slovensku v minulom roku dosiahol 14,28 mil. ton. Do tohto čísla sú okrem komunálnych odpadov započítané aj nebezpečné a ostatné odpady. 

„V porovnaní s rokom 2016 predstavuje medziročný nárast celkového vzniku odpadov v roku 2017 takmer 34 %. Tento nárast bol spôsobený predovšetkým zvýšenými aktivitami pri výstavbe a úprave cestnej a železničnej siete,“ píše sa v správe.

Vývoj vzniku odpadov na Slovensku

Najväčším producentom odpadov na Slovensku bola v minulom roku spomedzi všetkých sektorov priemyselná výroba s takmer tretinovým podielom (32 %). V štatistike ďalej nasleduje kategória „iné“ (25 %), s väčším odstupom dodávky vody a čističky odpadových vôd, dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, doprava a skladovanie.

Bratislavský kraj: 502 kg na hlavu

K nárastu celkového objemu odpadu prispel aj komunálny odpad. V minulom roku u nás vzniklo takmer 2 140 00 ton komunálnych odpadov, čo predstavuje 393 kg na obyvateľa. V porovnaní s rokom 2016 je to o 33 kg na obyvateľa viac.

Vývoj množstva komunálneho odpadu na obyvateľa

„Najväčšia produkcia komunálneho odpadu na obyvateľa bola opätovne dosiahnutá v Bratislavskom kraji (502 kg/obyv.), čo je priamo úmerné ekonomickej sile regiónu. Najmenšia produkcia KO na obyvateľa bola zaznamenaná v Prešovskom kraji (290 kg/obyv.),“ píše sa v správe.

V porovnaní s ostatnými krajinami EÚ však produkujeme komunálneho odpadu na Slovensku stále relatívne málo. Priemer Únie sa v roku 2016 blížil k 500 kg komunálneho odpadu na hlavu. Menej odpadu v prepočte na obyvateľa vykázali iba tri krajiny – Česká republika, Poľsko a Rumunsko.

Triedený zber treba zintenzívniť

Väčšina odpadov, ktoré sme vlani na Slovensku vyprodukovali, skončila podľa údajov štatistického úradu na skládkach.

„Podiel skládkovaných komunálnych odpadov na celkovom nakladaní bol 61 %, čo predstavuje medziročný pokles o 5 %. Recyklácia komunálnych odpadov vypočítaná podľa rozhodnutia Komisie 2011/753/EÚ dosiahla v roku 2017 úroveň 29 %,“ uvádzajú autori správy.

Ako ukazuje nasledujúci graf, materiálovým zhodnotením prechádza čoraz väčšia časť komunálnych odpadov. Energetické zhodnocovanie odpadov má, naopak, stále iba okrajové postavenie.

Vývoj triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu 

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (1)

  1. info@odpadovyhospodar.sk19.12.2018 (10:06)
    ach tie naše štatistiky. to by najskôr obce museli správne vykazovať odpady (nie napríklad kompostovanie na D1) a uvádzať ich tam všetky (školské zbery, kovy zo zberní, mobilné zbery). A keď tam raz započítame aj BIO z kompostérov (teraz nemôžu), tak zistíme, že nie sme pod priemerom únie ale nad priemerom. to je ale jedno, hlavne že poskočí číslo zhodnotenia a splníme limity pre rok 2020.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Satelity dokážu monitorovať skládky odpadu. Odhalia aj tie nelegálne

Satelity dokážu monitorovať skládky odpadu. Odhalia aj tie nelegálne

Údaje zo satelitov prezradia, na ktorých miestach dochádza k úniku plastového odpadu do vodných tokov.

Zachytili rádioaktívne materiály neznámeho pôvodu. Vlani išlo o deväť prípadov

Zachytili rádioaktívne materiály neznámeho pôvodu. Vlani išlo o deväť prípadov

Rádioaktívne materiály zachytili železnice, zberné suroviny aj železiarne. Postarala sa o ne štátna spoločnosť JAVYS.

Textil, bioodpad, ale aj plasty. Trh s viacerými recyklovanými materiálmi nefunguje dostatočne

Textil, bioodpad, ale aj plasty. Trh s viacerými recyklovanými materiálmi nefunguje dostatočne

Európska environmentálna agentúra v najnovšej analýze poukazuje na to, že z ôsmich bežných trhov s druhotnými surovinami fungujú dobre len tri. Toto sú hlavné dôvody.