Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Skutočným problémom Slovenska je zmesový komunálny odpad

Splniť ciele EÚ sa nepodarí bez zvýšenia miery vytriedenia zmesového komunálneho odpadu.

Skutočným problémom Slovenska je zmesový komunálny odpad

Tlačová správa Bratislava, 16. 5. 2019, ENVI-PAK | Slovensko čelí významným výzvam v oblasti odpadového hospodárstva. Ak ich nezačne riešiť čím skôr, nepodarí sa splniť ambiciózne európske ciele.

Zhodli sa na tom výrobcovia aj odborníci, ktorí dnes diskutovali so zástupcami Európskej komisie aj Ministerstva životného prostredia o tom, ako riešiť problematiku komunálnych odpadov, ktorých vzniku sa nepodarilo zabrániť.

Väčšina zmesového odpadu končí na skládkach

Slovensko v súčasnosti recykluje iba 30 % komunálneho odpadu, čiže odpadu, ktorý pochádza z domácností. Podľa európskej legislatívy však recyklácia musí do roku 2020 dosiahnuť 50 % a do roku 2035 až 65 % všetkého komunálneho odpadu.

„Zaujíma nás dnes najmä to, ako zlepšiť triedenie odpadov, teda ako docieliť, aby v čiernych košoch so zmesovým odpadom končilo čo najmenej odpadu. Iba tak zabezpečíme, aby čo najmenej odpadu končilo na skládkach,“ vysvetľuje Hana Nováková, generálna riaditeľka organizácie zodpovednosti výrobcov, ENVI-PAK.

Na skládkach dnes končí ročne až 87 % zo zmesového komunálneho odpadu. Predstavuje to viac ako milión ton. Cieľom je zníženie na 10 %, čo znamená približne 120 000 ton.

Zlepšenie spočíva v intenzifikácii triedeného zberu a dotrieďovaní odpadov

Spomínaných 120 000 ton odpadu sú tzv. nevytriediteľné zložky. Ostatné odpady, ktoré sa nachádzajú v zmesovom komunálnom odpade budú musieť byť vytriedené, a tým vlastne odklonené od skládkovania.

„Pomohlo by, ak by sa triedený zber intenzifikoval, napríklad tak, že by sa nastavili ciele nielen pre obaly/ neobaly, ale aj pre iný typ odpadov. Najväčší potenciál je v biologicky rozložiteľnom odpade, potravinách, textile, hygienických potrebách alebo drobných stavebných odpadoch,“ hovorí Roman Vandák, riaditeľ komoditného oddelenia ENVI - PAK.

Dôležité sú tiež papier, VKM, plasty, sklo a kovy. Do roku 2020 musia výrobcovia zabezpečiť nárast zberu týchto zložiek minimálne vo výške 50 %, teda o viac ako 165 tisíc ton.

„V druhom kroku je preto potrebné vypracovať koncept vybudovania mechanicko-biologických úpravní, ktoré zabezpečia dotriedenie biologicky rozložiteľného odpadu a zvyškové množstvá skla, plastov, kovov nesprávne odhodené do zmesového komunálneho odpadu,“ dodáva Vandák.

Zodpovednosť si musíme deliť

Výrobcovia aj odborníci sa zhodujú, že zodpovednosť za životné prostredie musí byť primerane rozdelená medzi všetkých zainteresovaných.

„Svoj diel zodpovednosti musia niesť i občania – spotrebitelia, pretože primárne na ich správaní záleží, v akom prostredí budeme žiť. Preto je dôležitou súčasťou riešení aj intenzívna osveta o potrebe a význame triedenia,“ zdôrazňuje Hana Nováková.

Joachim Quoden, výkonný riaditeľ Európskej aliancie rozšírenej zodpovednosti výrobcov (EXPRA) dodáva: „Skúsenosti zo 17 krajín, ktoré sú súčasťou našej aliancie ukazujú, že dôležitú úlohu tiež zohráva samospráva a výrobcovia. Tí musia vo vzájomnej spolupráci vytvoriť občanom primerané podmienky na to, aby sa mohli správať zodpovedne a odpad triediť. Nezanedbateľnú úlohu má samozrejme aj štát. Ten musí vytvoriť stabilné a efektívne pravidlá a dôsledne dozerať na ich plnenie,“ uzatvára Quoden.


Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 15. 10. 2019

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 15. 10. 2019

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Tesco pokračuje v práci na zmene obalov produktov vlastnej značky

Tesco pokračuje v práci na zmene obalov produktov vlastnej značky

Cieľom iniciatívy reťazca je odstrániť všetky nerecyklovateľné materiály z balení vlastnej značky do konca roku 2020.

Triediaca linka na plastový odpad horela v Rakúsku

Triediaca linka na plastový odpad horela v Rakúsku

Požiar vznikol pravdepodobne v dôsledku výbuchu lisovacieho zariadenia v jednej z hál. Prevádzka ročne spracuje 40-tisíc ton odpadu.