NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Tesco na Slovensku znížilo potravinový odpad vo svojich prevádzkach o 52 percent

Maloobchodný reťazec vydal správu o potravinovom odpade za finančný rok 2018/19.

Tesco na Slovensku znížilo potravinový odpad vo svojich prevádzkach o 52 percent

Foto: Tesco

Nie je správne plytvať potravinami vo svete, kde viac ako 800 miliónov ľudí hladuje. Tesco si plne uvedomuje svoju zodpovednosť v boji proti plytvaniu potravinami, a preto začalo merať potravinový odpad vo svojich prevádzkach a transparentne zverejňovať tieto údaje.

Britský maloobchodný reťazec Tesco zverejnil ako prvý svoje dáta o potravinovom odpade už v roku 2017. Počas dvoch rokov Tesco na Slovensku znížilo potravinový odpad vo svojich prevádzkach o 52 %.

Redukcia potravinového odpadu má veľký význam nielen pre biznis alebo pre charity, ale aj v globálnom kontexte. Z pohľadu životného prostredia sú potravinové straty a potravinový odpad zodpovedné za približne 8 % emisií skleníkových plynov.

Ak by potravinové straty boli krajinou, predstavovali by tretí najväčší zdroj emisií po Číne a USA.

Preto je jedným z cieľov udržateľného rozvoja OSN znížiť množstvo potravinového odpadu do roku 2030 na polovicu.

Správa s údajmi o potravinovom odpade poskytuje presný obraz o množstve potravinových prebytkov a odpade v našich prevádzkach.

„Som veľmi hrdý na prácu všetkých kolegov, ktorí prispeli k zníženiu množstva potravinového odpadu o 52 %. Veľký podiel na tomto skvelom výsledku majú aj zástupcovia dobročinných organizácií a Potravinovej banky Slovenska, ktorí robia úžasnú prácu a distribúciou potravín pomáhajú tým, ktorí to najviac potrebujú,“ povedal Martin Kuruc, výkonný riaditeľ Tesca na Slovensku.

Vo finančnom roku 2018/19 Tesco Slovensko predalo 559 464 ton potravín, pričom sa vygenerovalo 8 614 ton potravín, ktoré sa nepredali zákazníkom.

V tomto objeme sú započítané potraviny vhodné na ľudskú spotrebu, na krmivo pre zvieratá, ale aj potraviny nevhodné na ďalšiu konzumáciu, a teda potraviny zlikvidované ako odpad.

Vlani Tesco darovalo 1 792 ton potravín Potravinovej banke Slovenska a miestnym dobročinným organizáciám. Je to nárast o 211 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Okrem toho spoločnosť darovala 2 043 ton potravín ako krmivo pre zvieratá.

Cieľom Tesca je, aby do roku 2020 všetky predajne spoločnosti na Slovensku darovali potraviny Potravinovej banke Slovenska a miestnym dobročinným organizáciám. V súčasnosti je zapojených do darovania potravín 132 obchodov. „Za tie roky, ktoré spolupracujeme s Tescom, vidím ich nadšenie a obetavosť, ochotu pomôcť tým, ktorí to potrebujú, a, samozrejme, ich silné odhodlanie znížiť množstvo potravinového odpadu. Ich úsilie pomáha ľuďom v núdzi, zároveň však predstavuje nádej na lepšiu budúcnosť pre naše životné prostredie,“ povedal Marko Urdzík, predseda Potravinovej banky Slovenska.


Mohlo by vás zaujímať

EÚ plánuje zastaviť export ťažko recyklovateľného plastového odpadu do krajín mimo OECD

EÚ plánuje zastaviť export ťažko recyklovateľného plastového odpadu do krajín mimo OECD

Iniciatíva vyvolala vlnu kritiky zo strany viacerých európskych organizácií.

Zelené verejné obstarávania viaznu, ministerstvo chce, aby boli povinné

Zelené verejné obstarávania viaznu, ministerstvo chce, aby boli povinné

Úrady by pri zelených verejných obstarávaniach mali zohľadňovať nielen cenu, ale aj environmentálne dopady obstarávaných tovarov a služieb.

Najviac plastového odpadu z Únie smeruje do Malajzie

Najviac plastového odpadu z Únie smeruje do Malajzie

Je to až 24 % z celkového vývozu. V prípade papiera je však situácia iná.