Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Plniť limity majú za podnikateľov OZV. Kvalita služieb nebude ťahákom

Ministerstvo chce podnikateľov zbaviť povinnosti za plnenie limitov. Vysvetľuje to neschopnosťou skontrolovať tisíce výrobcov aj posilnením inštitútu autorizácie.

Plniť limity za obaly majú za podnikateľov OZV. Kvalita služieb nebude ťahákom

Foto: Fotolia

V návrhu aktuálnej novely zákona o odpadoch ministerstvo navrhuje vypustiť v § 27 ods. 11 slová "okrem povinností podľa odseku 4 písm. e), g) a l).“

V praxi to znamená, že zodpovednosť zabezpečiť plnenie cieľov a zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu vyhradeného prúdu odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie pre vyhradený prúd odpadu sa presúva z výrobcu na organizáciu zodpovednosti výrobcov (OZV).

Výrobca sa tak môže pri výbere OZV začať rozhodovať už len podľa ceny, ktorú mu ponúka konkrétna OZV, a nie podľa jej spoľahlivosti, či kvality jej služieb.

Organizáciám zodpovednosti výrobcov sa tak môže zmeniť motivácia k dosiahnutiu najlepšieho ekonomického výsledku, keďže pre zákazníka bude rozhodujúcim faktorom cena.

Ustanovenie sa týka nielen výrobcov obalov. Výrobcom vyhradeného výrobku je aj výrobca elektrozariadení, výrobca batérií a akumulátorov, vozidiel, pneumatík a neobalového výrobku.

OZV sa ľahšie kontrolujú

Podľa ministerstva životného prostredia je hlavným dôvodom ich návrhu presunúť zodpovednosť na OZV to, že výrobcov, ktorých je niekoľko tisíc, nedokážu skontrolovať.

„MŽP SR pristúpilo k takémuto návrhu nakoľko v súčasnosti je síce porušenie cieľov sankcionované aj na strane výrobcu, no z praktického hľadiska je nevykonateľné, aby pri väčšom počte výrobcov boli sankcionovaní všetci výrobcovia, keďže samotné kontroly sú časovo náročné a sankcia by mohla byť udelená len po vykonaní kontroly u výrobcu,“ uviedol pre Odpady-portal.sk hovorca rezortu Tomáš Ferenčák.

Zároveň sa má posilniť význam procesu udeľovania autorizácie. Podľa minisyterstva sa totiž význam udeľovania autorizácií doteraz strácal, keďže zodpovednosť za plnenie limitov zostávala na samotných výrobcoch. „Pokiaľ budeme vyžadovať od výrobcu, aby si sám vyhodnocoval, ktorá OZV je najlepšia, stráca sa význam udeľovania autorizácií pre OZV, tie majú slúžiť k tomu, že MŽP SR na základe poskytnutých údajov má rozhodnúť či je OZV schopná plniť svoju funkciu a nemá byť úlohou výrobcu, aby to posudzoval,“ pokračuje T. Ferenčák.

To, že presun zodpovednosti zvyšuje riziko, že OZV sa budú snažiť zaujať cenou na úkor kvality, rezort nevním ako zásadný problém.

„Zabrániť konkurencii v cenách MŽP SR nechce ani nevie, keďže máme voľný trh a nie sú stanovené žiadne minimálne ani maximálne ceny za nakladanie s odpadom. Samotné OZV niekoľkokrát tvrdili, že trh sa mení napríklad tým, že nie je odbyt pre niektorú surovinu, zvyšujú sa ceny za prácu a tým pádom si aj zberové spoločnosti pýtajú viac atď. Je tam viacero faktorov, ktoré ovplyvňujú ceny služieb.“


Výrobcovia si polepšia, ekologický prospech je zatiaľ nejasný

Ministerstvo v dôvodovej správe k novele uvádza, že po udelení autorizácie by mali byť všetky OZV považované za zodpovedné a schopné zabezpečenia funkčného systému, preto nie je na mieste žiadať od výrobcu, aby ešte sám prehodnocoval, či bude OZV schopná alebo nie plniť za neho povinnosti.

V minulosti však už boli odobraté autorizácie OZV práve pre nesplnenie povinností, pričom išlo práve o tie OZV, ktoré získavali zákazníkov znižovaním cien.

Ministerstvo sa neobáva, že by týmto opatrením ešte viac motivovalo OZV k podobnému konaniu.

„Súčasťou novely je aj náš návrh, aby si OZV museli vytvoriť povinnú finančnú zábezpeku. V minulosti boli odobraté autorizácie konkrétne štyrom OZV pre obaly a neobalové výrobky, pričom len jedna z nich opätovne dostala autorizáciu vzhľadom na to, že zákon o odpadoch to nevylučuje, pokiaľ splní podmienky. Táto spoločnosť podmienky splnila, keďže znížila počet zastúpených výrobcov i obcí a tak preukázala, že má vyrovnaný systém,“ vysvetľuje T. Ferenčák.

Nesplnenie cieľov sa podľa ministerstva netýka len OZV, ktoré majú nižšie ceny, ale taktiež sa môže dotknúť aj OZV, ktoré majú vyššie ceny. „Nie je teda zárukou, že vyššia cena znamená neporušenie zákona, tak ako nižšia cena resp. menšia OZV neznamená, že musí porušiť zákon.“

Autorizácie sa dajú obísť

Problém udeľovania autorizácií spočíva v tom, že po odobratí autorizácie sa môžu subjekty, ktoré obchádzajú pravidlá trh, môžu k novej autorizácii opätovne dostať.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

 • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
 • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
 • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
 • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

 1. info@odpadovyhospodar.sk29.05.2019 (14:08)
  podľa mňa je myšlienka správna. firma predsa nemôže takmer nijakým spôsobom ovplyvňovať to, či si jej OZV plní alebo neplní povinnosti. Ona sa len v dobrej viere zverila do rúk niektorej OZV, ktorej autorizáciu udelilo ministerstvo. Teda je to krok dobrým smerom. Na druhej strane to však vytvára vyšší nárok na samotné ministerstvo pri udeľovaní a odoberaní autorizácii OZV, ktoré by si zmysleli, že si zo systému spravia biznis na vyťahovanie peňazí a neplnenie svojich povinností. Aj finančná zábezpeka je fajn myšlienka.
 2. info@envidom.sk29.05.2019 (21:03)
  V komoditách, kde platí adresná zodpovednosť konkrétneho výrobcu za konktrétny produkt, ktorý vyrobil, uviedol na trh a z ktorého sa stal odpad, to naopak, nemá žiadne pozitíva. Nehovoriac o tom, že to je v zásadnom rozpore s politikou, princípmi a smernicami EÚ, ako aj reálnym prínosom zodpovednosti výrobcov (minimálne v elektroodpade) napriek mnohým prekážkam. Správna cesta je: odstrániť nejednoznačné a vzájomne si odporujúce ustanovenia (v súčasnej) legislatíve, podpora dohľadu nad dodržiavaním pravidiel u všetkých dotknutých subjektov a adekvátne represívne opatrenia. Peter Valent,. ENVIDOM
 3. sebin@naturpack.sk30.05.2019 (11:28)
  MŽP SR: "tie (pozn.: autorizácie) majú slúžiť k tomu, že MŽP SR na základe poskytnutých údajov má rozhodnúť či je OZV schopná plniť svoju funkciu a nemá byť úlohou výrobcu, aby to posudzoval". Keby to takto v minulosti fungovalo dnes by nebol dôvod prenášať zodpovednosť z výrobcov na OZV. Každé riešenie bude opäť iba o efektívnej kontrole. Okrem toho zodpovednosť je priamo zo smerníc prenesená na výrobcu. Ak OZV nebudú plniť limity a tým pádom ich nesplní ani SR kto bude zodpovedný? OZV, ktoré prišli o autorizáciu to určite nebudú.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Ministerstvo vydalo pre obce usmernenie k výpovediam zo strany OZV

Ministerstvo vydalo pre obce usmernenie k výpovediam zo strany OZV

V tomto období sú doručované obciam výpovede od zmluvných organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly.

Výrobcom a obciam pribudla do ponuky ďalšia OZV za obaly a neobalové výrobky

Výrobcom a obciam pribudla do ponuky ďalšia OZV za obaly a neobalové výrobky

Na Slovensku dlhoročne etablovaná spoločnosť získala autorizáciu aj na vyhradený prúd obaly a neobalové výrobky.

Spoplatnenie jednorazových pohárov motivuje spotrebiteľov doniesť si vlastný, potvrdila štúdia

Spoplatnenie jednorazových pohárov motivuje spotrebiteľov doniesť si vlastný, potvrdila štúdia

Ako premýšľa spotrebiteľ? Zľava z nápoja ho láka menej ako možnosť vyhnúť sa plateniu za pohár na jedno použitie. Iná štúdia zase tvrdí, že ľudia, ktorí vo všeobecnosti nakupujú menej, sú šťastnejší ako tí, ktorí investujú do ekologických výrobkov.