Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

ENVI - PAK vlani zhodnotil takmer 70 % vyzbieraných odpadov z obalov

Najvyššiu mieru zhodnotenia a recyklácie ENVI - PAK vykázal v prípade skla, najnižšiu pri viacvrstvových kombinovaných materiáloch.

ENVI-PAK

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI - PAK v minulom roku zhodnotila 69 % odpadov z obalov, čo predstavuje takmer 120 000 ton odpadu. Vyplýva to z údajov zo správy o činnosti ENVI - PAK za vlaňajší rok.

Výrobcovia, ktorí v roku 2018 plnili svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona prostredníctvom ENVI - PAK, financovali triedený zber vo viac ako 1 300 slovenských obciach a mestách.

„Aj v roku 2018 OZV ENVI - PAK prinášala efektívne riešenia, analyzovala stav triedeného zberu v obciach a mestách a kontinuálne zlepšovala procesy spolu so zástupcami samospráv a zberových spoločností,“ uviedol ENVI - PAK na margo svojich vlaňajších výsledkov.

Najviac sa darilo recyklovať sklo a papier

ENVI - PAK vlani zabezpečil splnenie povinností pre zmluvných výrobcov, ktorí uviedli na trh viac než 200 tisíc ton obalov a neobalových výrobkov.

V mestách, obciach a priemyselných prevádzkach zabezpečil vyzbieranie viac ako 183 tisíc ton odpadov z obalov a neobalových výrobkov.

Podľa údajov o množstvovom a percentuálnom rozsahu plnenia záväzných limitov v minulom roku ENVI – PAK v najväčšej miere zhodnocoval sklo (93 %, resp. 23 tisíc ton). Ďalej nasledujú papier a lepenka (79 %, resp. 50 tisíc ton), kovy (59 %, resp. 10 tisíc ton) a drevo (56 %, resp. šesťtisíc ton).

V prípade ostatných odpadov dosiahla miera zhodnotenia 46 % (v absolútnom vyjadrení 250 ton). Najnižšiu mieru zhodnotenia na úrovni zhruba 12 % (365 ton) ENVI – PAK vykázal v kategórii viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM) na báze lepenky.

Komunálneho odpadu vyzbierali o 15 %

Množstvo vyzbieraného komunálneho odpadu v systéme sa podarilo zvýšiť oproti roku 2017 o viac než 16 tisíc ton, čo predstavuje nárast o 15 %. Edukačné aktivity však ENVI - PAK sústredil na to, aby obyvateľov vzdelával v oblasti separácie či predchádzania vzniku odpadu.

„Kontinuálnym vzdelávaním obyvateľov v obciach, v ktorých ENVI - PAK pôsobí, pracuje na ďalšom zlepšovaní, aby pomohol SR splniť ciele stanovené Európskym parlamentom ako balíček obehového hospodárstva na najbližšie obdobie,“ informoval ENVI - PAK.

Zveľaďovanie systému triedeného zberu, zvyšovanie zhodnocovania a recyklácie, ako aj komfort triedenia pre občanov OZV ENVI - PAK označil za svoju prioritu. „Pre nastavenie efektívneho systému je kľúčová spolupráca obce, výrobcov prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov a zberovej spoločnosti,“ zdôrazňuje ENVI - PAK.

„Práve vďaka vzájomnej spolupráci množstvo vytriedeného odpadu stúpa, zvyšuje sa celková miera zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov a znižuje sa skládkovanie.“

ENVI - PAK ako organizácia zodpovednosti výrobcov je podľa Zákona o odpadoch 79/2015 povinná zverejniť údaje v Správe o činnosti. Jej plné znenie si môžete stiahnuť na webe ENVI - PAK.

Zdroj: ENVI - PAK


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Ministerstvo vydalo pre obce usmernenie k výpovediam zo strany OZV

Ministerstvo vydalo pre obce usmernenie k výpovediam zo strany OZV

V tomto období sú doručované obciam výpovede od zmluvných organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly.

Výrobcom a obciam pribudla do ponuky ďalšia OZV za obaly a neobalové výrobky

Výrobcom a obciam pribudla do ponuky ďalšia OZV za obaly a neobalové výrobky

Na Slovensku dlhoročne etablovaná spoločnosť získala autorizáciu aj na vyhradený prúd obaly a neobalové výrobky.

Spoplatnenie jednorazových pohárov motivuje spotrebiteľov doniesť si vlastný, potvrdila štúdia

Spoplatnenie jednorazových pohárov motivuje spotrebiteľov doniesť si vlastný, potvrdila štúdia

Ako premýšľa spotrebiteľ? Zľava z nápoja ho láka menej ako možnosť vyhnúť sa plateniu za pohár na jedno použitie. Iná štúdia zase tvrdí, že ľudia, ktorí vo všeobecnosti nakupujú menej, sú šťastnejší ako tí, ktorí investujú do ekologických výrobkov.