Nočný transport vyhoreného jadrového paliva z Mochoviec sprevádzali ozbrojené zložky | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Nočný transport vyhoreného jadrového paliva z Mochoviec sprevádzali ozbrojené zložky

Spoločnosť JAVYS prepravila dnes v noci za prísnych bezpečnostných opatrení 144 palivových článkov vyhoreného jadrového paliva.

JAVYS

Foto: JAVYS

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS) dnes v noci z 19. na 20. augusta za prísnych bezpečnostných opatrení so sprievodom ozbrojených zložiek úspešne prepravila vyhorené jadrové palivo z druhého bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach.

Vyhorené jadrové palivo prepravili do Medziskladu vyhoreného jadrového paliva, ktorý JAVYS prevádzkuje v Jaslovských Bohuniciach.

V teréne boli aj inšpektori

„Preprava 144 palivových článkov uložených v špeciálnych kontajneroch sa uskutočnila železničnou cestou, pričom transport vyhoreného jadrové paliva podlieha prísnej kontrole a musí spĺňať podmienky platných povolení na manipuláciu a prepravu vyhoreného jadrového paliva vydaných Úradom jadrového dozoru SR,“ priblížila hovorkyňa JAVYS Miriam Žiaková.

Inšpektori tohto úradu a ďalších dozorných orgánov boli počas prepravy v teréne a vykonávali nad ňou priamy dozor. 

„Transport a skladovanie vyhoreného jadrového paliva je jednou z činností, ktoré spoločnosť JAVYS vykonáva. Je držiteľom potrebných povolení dozorných orgánov, disponuje odborným personálom a prostriedkami potrebnými na výkon tejto činnosti, ktorú realizuje s maximálnym ohľadom na životné prostredie a pri zachovaní vysokého štandardu jadrovej bezpečnosti,“ uviedla M. Žiaková. 

JAVYS na Slovensku zabezpečuje činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR.

„Spoločnosť JAVYS pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia,“ doplnila hovorkyňa JAVYS.

Vyhorené palivo tu pobudne 50 rokov

Medzisklad vyhoreného jadrového paliva v Jaslovských Bohuniciach je samostatným stavebným objektom a v prevádzke je už od roku 1987. Jeho hlavnú časť tvoria štyri skladovacie bazény, ktoré sú prepojené manipulačným kanálom.

Vyhorené jadrové palivo tu skladujú v zásobníkoch typu KZ-48, resp. T-13 pod tieniacou vrstvou demineralizovanej vody. Tá slúži zároveň aj ako chladiace médium pre odvod zostatkového tepla. Vyhoreté jadrové palivo z reaktorov typu VVER 440 sa tu mokrým spôsobom uskladňuje po dobu 50 i viac rokov.

„Počas skladovania a manipulácií s vyhoreným jadrovým palivom v medzisklade sú všetky bezpečnostné funkcie zabezpečené stavebnými konštrukciami, technologickými zariadeniami a ostatnými systémami, ktoré sú naprojektované tak, aby zabezpečovali jadrovú a radiačnú bezpečnosť medziskladu nielen počas normálnej prevádzky, ale aj počas prípadných havarijných stavov,“ uvádza JAVYS.

Zdroj: JAVYS


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Poskytnú im virtuálne nádoby na odpad. Mesto zavádza riešenie pre drobných podnikateľov

Poskytnú im virtuálne nádoby na odpad. Mesto zavádza riešenie pre drobných podnikateľov

Podnikatelia po novom nemusia mať vlastné kontajnery na triedenie odpadu. Legálne môžu využívať tie verejné.

V plastovom priemysle môže karty zamiešať nový hráč. Črtá sa bioplast vyrobený z hmyzu

V plastovom priemysle môže karty zamiešať nový hráč. Črtá sa bioplast vyrobený z hmyzu

Muchy by najprv plastový odpad rozkladali, následne by sa z ich tiel extrahovali chemikálie pre ďalšiu plastovú výrobu.

Správca zálohovania hovorí o podvodoch a manipuláciách. Vidí za nimi aj niektorých predajcov

Správca zálohovania hovorí o podvodoch a manipuláciách. Vidí za nimi aj niektorých predajcov

Finančné škody znáša správca aj výrobcovia zapojení do systému.