NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Eurostat: Produkcia komunálneho odpadu v EÚ v roku 2017

EÚ v priemere vyprodukovala 486 kilogramov komunálneho odpadu na osobu. Medzi jednotlivými členskými krajinami sú však výrazné rozdiely.

Eurostat: Produkcia komunálneho odpadu v EÚ v roku 2017

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Najnovšie údaje štatistického úradu EÚ poukazujú na to, že produkcia komunálneho odpadu v Európskej únii sa za posledné roky výraznejšie nemení. V oblasti nakladania je však situácia o niečo pestrejšia.

Podľa Eurostatu (odkaz na dokument nájdete nižšie) priemerné množstvo komunálneho odpadu vyprodukovaného v Únii v roku 2017 dosiahlo približne 486 kilogramov na osobu. Tento údaj sa od roku 2016 takmer nezmenil, keďže medziročne narástol len o 6 kilogramov.

Množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu za rok 2017 je pritom o 7 % nižšie ako maximálna hodnota 525 kg na osobu v roku 2002.

Eurostat zároveň upozorňuje na to, že je možné vnímať viditeľný trend smerujúci k menšiemu ukladaniu odpadu na skládky, keďže sa členské krajiny neustále snažia o alternatívne spôsoby nakladania s odpadom.

Medzi členské štáty EÚ, ktoré vyprodukovali najviac komunálneho odpadu na osobu, patria Dánsko (781 kg na osobu), Cyprus (637 kg na osobu) a Nemecko (633 kg na osobu).

Produkcia komunálnych odpadov na osobu v EÚ / Foto: Eurostat

Nadpriemerné hodnoty však zaznamenali aj tie európske štáty, ktoré nie sú členmi Únie, čiže Nórsko (748 kg na osobu), Švajčiarsko (706 kg na osobu) a Island (656).

Koľko komunálneho odpadu produkuje Slovensko?

Zaujímavá je aj druhá strana škály – tri členské štáty vyprodukovali menej ako 350 kg komunálneho odpadu na osobu.

Ide o Rumunsko (272 kg na osobu), Poľsko (315 kg na osobu) a Česko (344 kg na osobu). Slovensko je v rebríčku tesne za nimi s priemernou produkciou komunálnych odpadov vo výške 378 kilogramov na osobu.

Rozdiel medzi krajinou, ktorá vyprodukovala najmenej odpadu (272 kg na osobu) a krajinou s najvyššou produkciou (781 kg na osobu), je výrazný.

Takéto nerovnosti podľa Eurostatu odrážajú rozdiely v modeloch spotreby a ekonomickom bohatstve, ale tiež závisia od toho, akým spôsobom sa komunálny odpad zhromažďuje a spracúva.

Medzi krajinami existujú rozdiely aj podľa toho, do akej miery sa odpady z obchodu či správy zbierajú a spracúvajú spolu s odpadom z domácností.

Medziročne sme zaznamenali nárast

Napriek tomu, že Slovensko patrí ku krajinám s najmenšou produkciou komunálnych odpadov na osobu, od roku 1995 túto produkciu výrazne zvýšilo.

Zatiaľ čo v roku 2000 vyprodukovalo len 254 kg na osobu, v roku 2005 to bolo už 273 kg a o päť rokov na to 311 kg. V roku 2016 sa produkcia na osobu dostala na hodnotu 348 kg a v roku 2017 na zatiaľ najvyššie množstvo, ktoré v medziročnom porovnaní narástlo o 30 kg na osobu.

Z celoeurópskeho porovnania je viditeľné, že väčšina členských krajín postupne zvyšuje ročnú produkciu komunálnych odpadov. Nájdu sa však aj výnimky.

Príkladom je Bulharsko, ktoré znížilo svoju produkciu zo 695 kg na osobu v roku 1995 na množstvo 435 kg na osobu, čo je pokles o viac ako o 37 percent.

Porovnanie rokov 2005 a 2017 / Foto: Eurostat

Výrazný pokrok v danom smere zaznamenalo aj Slovinsko, ktoré od roku 1995 znížilo svoju priemernú produkciu komunálneho odpadu o 125 kilogramov (až 21 %), pričom v roku 1997 sa dostalo na úroveň 471 kg na osobu.

Dôležité je však pripomenúť, že vykazovanie komunálneho odpadu sa v jednotlivých členských štátoch odlišuje a niektoré odchýlky v údajoch tak môžu byť spôsobené práve týmito špecifikami.

Množstvo komunálneho odpadu na skládkach klesá

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Mechanický zber plastov z vodných plôch je podľa vedcov neefektívny. Treba obmedziť zdroje odpadu

Mechanický zber plastov z vodných plôch je podľa vedcov neefektívny. Treba obmedziť zdroje odpadu

Výskumníci tvrdia, že odstraňovanie plastového odpadu z vodného prostredia pomocou rôznych technológií rieši problém znečistenia iba minimálne.

Odpadové firmy súhlasia s Tarabovým riešením. Ako bude vyzerať úprava odpadov?

Odpadové firmy súhlasia s Tarabovým riešením. Ako bude vyzerať úprava odpadov?

Profesijné združenia očakávajú, že väčšina firiem sa stihne budúci rok technologicky pripraviť. Popísali ako bude o rok vyzerať proces prípravy odpadu pre skládkovaním.

Chcú postaviť najväčšie ZEVO na Slovensku. Slovnaft ukázal projekt novej spaľovne

Chcú postaviť najväčšie ZEVO na Slovensku. Slovnaft ukázal projekt novej spaľovne

Zariadenie má zhodnocovať komunálny aj priemyselný odpad.