Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Elektráreň spracuje 100 000 ton odpadov ročne. Poznáme prvé podrobnosti o investícii pri Šali

Obyvatelia priľahlých oblastí sa podľa investora nemusia obávať šírenia nadmerného zápachu ani hluku.

ewia

Foto: ewia

Prvá elektráreň na zhodnocovanie odpadu na Slovensku zamestná 200 ľudí, ročne spracuje 100 000 ton odpadu a vyrobí do 55 000 MWh elektrickej energie. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť ewia predložila podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Firma bola založená koncom roka 2018 a patrí do portfólia investičnej skupiny Wood & Company. Tá na Slovensku okrem spoločnosti KOSIT vlastní, napríklad, aj spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, Chirana T.Injekta, a v zahraničí spoločnosti Chirmix, Vitrex a Pegas Nonwovens.

INISOFT

O plánoch na vybudovanie Centra cirkulárnej ekonomiky (CCE) pri Šali sme na Odpady-portal.sk informovali už v auguste. V tomto článku sa dozviete:

  • aké odpady a v akých objemoch bude CCE spracovávať,
  • o akých lokalitách pri Šali investor uvažuje,
  • kedy by sa mohlo začať s výstavbou a aká bude celková investícia,
  • ako bude CCE privezený odpad triediť a upravovať,
  • aký bude podľa investora vplyv CCE na životné prostredie.

Polovicu prijatých odpadov vrátia do výroby

Centrum cirkulárnej ekonomiky s kapacitou 130 000 ton privezeného odpadu ročne bude pozostávať z prevádzky na dotriedenie vybraných zložiek odpadu z komunálnej a priemyselnej sféry, výskumného centra, vzdelávacieho centra a zariadenia na energetické využitie komunálneho a priemyselného odpadu. Jeho kapacita má byť 100 000 ton odpadu / rok.

V rámci časti CCE, ktorá bude slúžiť na dotriedenie vybraných zložiek odpadu, sa počíta s dovozom viacerých druhov odpadov. Okrem iného má ísť o papier, kartóny, sklo, plasty, textil, drevo, polystyrén, elektroodpad či kovový šrot.

Centrum bude schopné prijať, dotriediť a upraviť jednotlivé zložky komunálneho či priemyselného odpadu a následne ich vyexpedovať na finálne spracovanie. Odpady nevhodné na recykláciu poputujú do zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO).

- zväčšiť obrázok -

„Až 50 % prijatého odpadu sa v podobe druhotných surovín vráti späť do výrobného procesu a nahradí tak primárne surovinové zdroje, či už v oceliarenskom, sklárskom, papierenskom, potravinárskom, prípadne stavebnom priemysle. Zvyšok odpadu sa premení na teplo a elektrickú energiu,“ uvádza ewia.

Zariadenie by malo produkovať do 55 000 MWh elektriny ročne. CCE by okrem toho mohlo v budúcnosti zásobovať teplom priemyselné podniky v okolí či plaváreň a domácnosti v Šali. Energetickým aspektom projektu sa venujeme podrobnejšie na Energie-portal.sk. 

Uvažujú o dvoch lokalitách

Výstavbu CCE investor plánuje v blízkosti existujúceho priemyselného areálu v Šali. „Toto územie sa javí z dispozičného hľadiska ako optimálne, vzhľadom na predpokladanú zvozovú oblasť,“ zdôvodňuje ewia. V hre sú ešte stále dve lokality.

Prvý variant počíta s umiestnením CCE v blízkosti čističky odpadových vôd (ČOV) pri juhozápadnom okraji priemyselného parku. Druhým variantom je lokalita pri severovýchodnom cípe priemyselného areálu.

Priamo v novom centre má nájsť prácu v trojzmennej prevádzke približne 200 ľudí. Ďalšie pracovné miesta by mali pribudnúť v sektore služieb aj nepriamo. Ewia predpokladá, že celková výška investície (vrátane technologickej časti) dosiahne 120 miliónov eur.

So začiatkom výstavby spoločnosť počíta v roku 2023 a jej ukončenie predbežne odhaduje na jeseň 2025. V prípade, že by výstavba postupovala podľa tohto plánu, do prevádzky by sa CCE mohlo dostať v závere roka 2025.

Plastový odpad dotriedia ručne

Do prevádzky CCE sa bude privážať zmesový komunálny odpad, vytriedené zložky komunálneho odpadu, objemný a iný nadrozmerný odpad a priemyselný odpad. Zmesový komunálny odpad budú priamo z nákladných vozidiel vysypávať do zásobníka odpadu (bunkra). V pracovných dňoch sa počíta s približne 120 prejazdmi ťažkých nákladných vozidiel.

Iný priestor na vytváranie rezerv zmesového komunálneho odpadu než spomínaný zásobník v rámci CCE neplánujú. Bunker bude dimenzovaný na uskladnenie zvážaného odpadu aj počas pravidelných odstávok spaľovacej linky.

Na dotriedenie plastového odpadu bude slúžiť ručná triediaca linka. Vytriedené komodity, ktoré je možné recyklovať, zlisujú, zabalia a pripravia na expedíciu.

Objemný komunálny odpad (drevo, nábytok, koberce...) rozdrvia. „Dvojvalcový pomalobežný drvič bude inštalovaný vo vnútri haly, čím sa zabráni šíreniu emisií tuhých znečisťujúcich látok do okolitého ovzdušia. Nadrvený materiál bude padať do násypnej časti bunkra, kde bude premiešavaný s ostatným odpadom,“ priblížil investor.

Zmesový komunálny odpad, nerecyklovateľné vytriedené zložky, podrvený objemný odpad a priemyselný odpad budú následne v priestoroch bunkra homogenizovať a postupne dávkovať do kotla ako palivo pre ZEVO.

Nadmerný zápach nepredpokladajú

Šírenie zápachu a tepla v takých koncentráciách, ktoré by ovplyvňovali pohodu obyvateľov v najbližšom okolí, spoločnosť nepredpokladá.

„Prevádzka navrhovanej činnosti nepredpokladá významný vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. Vlastná prevádzka navrhovanej činnosti pri dodržaní platných bezpečnostných a hygienických limitov nebude zdrojom nadlimitných toxických alebo iných škodlivín,“ píše sa v zámere projektu.

Šírenie zápachu do okolia má eliminovať odťah vzdušniny z priestoru bunkra. „Táto vzdušnina bude odsávaná primárnym ventilátorom parného kotla zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov, čím sa v bunkri vytvorí mierny podtlak. Prítomný podtlak zabráni aj rozptylu prachových častíc vznikajúcich manipuláciou s odpadom,“ tvrdí ewia.

Najväčším zdrojom hluku v CCE má byť drvič odpadov. Pomalobežný stroj bude umiestnený v hale triediaceho centra. Vo vzdialenosti jedného metra sa odhaduje hodnota LAeq na úrovni 100 decibelov.

Stiahnite si: Centrum cirkulárnej ekonomiky Šaľa – Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Začalo platiť nové nariadenie. Sprísňuje pravidlá pre vývoz odpadov z EÚ

Začalo platiť nové nariadenie. Sprísňuje pravidlá pre vývoz odpadov z EÚ

Preprava odpadov na recykláciu v rámci EÚ by sa mala zjednodušiť. Aj vďaka digitalizácii.

Testujeme povinnú úpravu odpadov. Chceme byť pripravení, hovorí šéf odpadovej spoločnosti

Testujeme povinnú úpravu odpadov. Chceme byť pripravení, hovorí šéf odpadovej spoločnosti

V Marius Pedersen finalizujú budovanie technológií na úpravu odpadov pred skládkovaním. Oliver Šujan priblížil proces prípravy na novú povinnosť pri nakladaní s odpadom.

Trišesťšestka končí. Ministerstvo vydalo po prieťahoch novú evidenčnú vyhlášku

Trišesťšestka končí. Ministerstvo vydalo po prieťahoch novú evidenčnú vyhlášku

Na nový spôsob vykazovania a evidencie odpadov sa musia firmy aj samosprávy pripraviť od 1. januára 2026.