Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Poznáme víťazov cien Zlatý mravec 2019. Uznanie získal aj denník Odpady-portal.sk

Ocenenia najlepších projektov odpadového hospodárstva SR za rok 2019 boli odovzdané vo štvrtok 21. novembra 2019 v rámci 15. medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva 2019. Išlo už o 14. ročník súťaže.

Poznáme víťazov cien Zlatý mravec 2019. Uznanie získal aj denník Odpady-portal.sk

Foto: Odpady-portal.sk

Súťaže sa zúčastňujú jednotlivci i spoločnosti, ktoré dosahujú významné úspechy v odpadovom hospodárstve SR, zaslúžili sa o mimoriadne riešenia, počiny alebo prínosy v tejto oblasti. Ocenenie sa udeľuje od roku 2006 v piatich kategóriách odpadového hospodárstva.

Víťazmi súťaže Zlatý mravec za rok 2019 sa v jednotlivých kategóriách stali:

Komunálne odpadové hospodárstvo

Obec Trnavá Hora za projekt „Intenzifikácia odpadového hospodárstva obce Trnavá Hora“

Obec Trnavá Hora v roku 2010 zaviedla triedený zber zložiek komunálneho odpadu. Dlhodobým systematickým zavádzaním organizačných, technických a administratívnych opatrení ho postupne vylepšovala, čo sa prejavovalo v postupnom náraste vytriedených a zrecyklovaných odpadov a znižovaní zmesového komunálneho odpadu. V súčasnosti obec dosahuje 53,57 % mieru triedenia komunálnych odpadov.

Firemné odpadové hospodárstvo

FECUPRAL, spol. s r.o. – za projekt „Waste To Resource - Ash To Product“

Spoločnosť Fecupral Prešov pôsobí v slovenskom odpadovom hospodárstve nepretržite už 25 rokov. Patrí k pevným spracovateľským pilierom pre širokú škálu nebezpečných i ostatných odpadov.

V posledných rokoch spoločnosť prešla výraznou cestou inovácií. Inštalácia optickej linky, či využívanie popolov zo spaľovacích procesov na trhu keramiky či práškovej metalurgie, zaradili Fecupral medzi významnú súčasť obehového hospodárstva SR.

Inovatívne riešenia

sobi, o. z. za projekt „Značka sobi.eco“

sobi.eco predstavuje novú slovenskú značku vyrábajúcu dizajnové ekologické výrobky v chránených a sociálnych dielňach na Slovensku. Na výrobu používa recyklované materiály. Projekt značky sa zameriava na pretváranie starého oblečenia a plastov na recyklované produkty všetky vyrobené zo 100% recyklovanej netkanej textílie. Výrobky sobi.eco sa úspešne predávajú. Značku aktuálne ponúka približne 20 distribútorov na Slovensku a v Českej republike.

Environmentálna výchova

Priatelia Zeme - SPZ za projekt „O odpade bez odpadu“

Priatelia Zeme SPZ svojou intenzívnou, mravenčiou prácou v období posledných dvoch rokov významným spôsobom prispeli k formovaniu environmentálneho vedomia slovenskej verejnosti. V priamej komunikácii s občanmi obcí a miest, žiakmi i študentami vysvetľujú vplyv odpadov na kvalitu životného prostredia, význam jeho triedenia, kompostovania a predovšetkým ako je možné predchádzať jeho vzniku. Plnia tak významnú celospoločenskú funkciu vzdelávania verejnosti v čase prechodu na obehové hospodárstvo. V období rokov 2018-2019 uskutočnili 965 prednášok pre verejnosť, žiakov základných a študentov stredných škôl s viac ako 32 tisícmi účastníkmi.

Študentský projekt

Ing. Jakub Kasala zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za diplomovú prácu „Konštrukčný návrh štvorrotorového drviaceho stroja“

Hodnotiaca komisia ocenila odbornú úroveň aj kvalitu spracovania náročnej témy diplomovej práce Ing.Jakuba Kasalu. Jej prínos je predovšetkým v dobrom praktickom využití v rôznych sektoroch odpadového hospodárstva.

Dana Feketová, Radovan Kazda, Boris SuskoDana Feketeová, Radovan Kazda (obaja PROPERTY & ENVIRONMENT s.r.o.)
a Boris Susko (štátny tajomník MŽP SR) pri odovzdávaní čestného uznania | Foto: Schopinski

Čestné uznania

PROPERTY & ENVIRONMENT s.r.o. za projekt: „Odpady-portal.sk - Desať rokov informácií o odpadovom hospodárstve pre laickú i odbornú verejnosť.“

Denník Odpady-portal.sk už 10 rokov prináša originálne spravodajstvo pre oblasť odpadového hospodárstva - publicistiku, analýzy, legislatívne novinky, informačný servis pre samosprávy a podnikateľov, novinky zo zahraničia. Počas celého obdobia svojho pôsobenia na mediálnom trhu striktne dodržiaval zásadu nezávislosti, čoho svedectvom je aj skutočnosť, že nebol nikdy financovaný z verejných zdrojov. V súčasnosti dosahuje priemernú návštevnosť 27.500, v niektorých obdobiach až 40.000 unikátnych návštevníkov mesačne.

Institut of promotion, s.r.o. za projekt „Magio pláž“

Magio pláž predstavuje v slovenských podmienkach jedinečné massmarketové podujatie (s trvaním 80 a viac dní, s návštevnosťou 250 000 ľudí). Projekt úspešne aplikuje myšlienku Zero waste a vytvára z Magio Pláže vzdelávaciu platformu inšpirujúcu širokú verejnosť k zodpovednému tráveniu voľného času. Organizátori podujatia dôsledne uplatňujú princípy predchádzania vzniku odpadov, zeleného obstarávania, triedenia vzniknutého odpadu, kompostovania biologického odpadu ako aj vzdelávania návštevníkov formou prednášok a workshopov súvisiacich s témou projektu.

Zlatý mravec

Vyhlasovateľmi ocenia Zlatý mravec sú:

  • Reclay Slovensko, s.r.o., hlavný vyhlasovateľ
  • Ministerstvo životného prostredia SR
  • Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve
  • Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
  • Združenie organizácií verejných prác

O udelení ocenení v súťaži Zlatý mravec za rok 2019 rozhodovala 9 členná odborná komisia pozostávajúca zo zástupcov vyhlasovateľov, nezávislých expertov ako aj zástupcov akademickej obce.

Zdroj: Reclay Slovensko


Mohlo by vás zaujímať

Mechanický zber plastov z vodných plôch je podľa vedcov neefektívny. Treba obmedziť zdroje odpadu

Mechanický zber plastov z vodných plôch je podľa vedcov neefektívny. Treba obmedziť zdroje odpadu

Výskumníci tvrdia, že odstraňovanie plastového odpadu z vodného prostredia pomocou rôznych technológií rieši problém znečistenia iba minimálne.

Odpadové firmy súhlasia s Tarabovým riešením. Ako bude vyzerať úprava odpadov?

Odpadové firmy súhlasia s Tarabovým riešením. Ako bude vyzerať úprava odpadov?

Profesijné združenia očakávajú, že väčšina firiem sa stihne budúci rok technologicky pripraviť. Popísali ako bude o rok vyzerať proces prípravy odpadu pre skládkovaním.

Chcú postaviť najväčšie ZEVO na Slovensku. Slovnaft ukázal projekt novej spaľovne

Chcú postaviť najväčšie ZEVO na Slovensku. Slovnaft ukázal projekt novej spaľovne

Zariadenie má zhodnocovať komunálny aj priemyselný odpad.