NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Vyradiť spaľovne a obmedziť export odpadov. Týchto 10 priorít má zmeniť politiku EÚ

Takmer 90 % surovín použitých v EÚ sa stráca po ich prvom využití. Koalícia Waste Prevent Coalition predstavila 10 návrhov, ktoré majú posilniť cirkulárnu ekonomiku.

spaľovňa

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Znižovať emisie skleníkových plynov, menej využívať primárne prírodné zdrojov a postupne vyraďovať spaľovne odpadov. To je len malá časť priorít, ktoré zverejnila koalícia Waste Prevent Coalition tvorená siedmimi európskymi občianskymi organizáciami.

Koalícia apeluje na inštitúcie EÚ a navrhuje zmeny kvôli tomu, že takmer 88 % použitých surovín sa v EÚ v súčasnosti stráca pri ich prvom využití. Znamená to, že len 11,7 % surovín pochádza z recyklovaných výrobkov a z obnoviteľných materiálov.

„Jasne to ukazuje, že je potrebné okamžite zrýchliť a ďalej rozvíjať prechod na zdrojovo menej náročnú a cirkulárnejšiu ekonomiku,“ tvrdí v stanovisku Zero Waste Europe, jedna z organizácií združených v koalícii.

Na dosiahnutí tohto cieľa sa podľa koalície musia podieľať všetky členské štáty EÚ. Akékoľvek nové legislatívne návrhy a stratégie, ale aj implementácia existujúcich, musia dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva únie, čiže predchádzať vzniku odpadu vo všetkých odvetviach vrátane stavebníctva, odevného priemyslu, potravinárstva či elektra.

Predstavili 10 priorít

1. Zaviesť ambiciózne ciele v súlade so zásadami odpadovej politiky Únie

Tie by sa mali týkať hlavne záväzného cieľa znižovania odpadu a maximálneho limitu komunálneho odpadu vyjadreného v kilogramoch na obyvateľa za rok.

2. Nastaviť povinný cieľ zredukovať potravinový odpad o 50 % do roku 2030

Všetky členské štáty by mali tento cieľ dosiahnuť prostredníctvom účinných opatrení, ktoré by zastrešovali všetky fázy potravinárskeho dodávateľského reťazca, od výroby po spracovanie, od maloobchodu až po konečného spotrebiteľa.

3. Definovať komplexné požiadavky na cirkulárny dizajn pre všetky produkty

Týmito požiadavkami by sa mala zabezpečiť trvanlivosť, opätovná využiteľnosť a recyklovateľnosť produktov vyrobených zo zdravotne nezávadných materiálov, ktoré sú z trvalo udržateľných zdrojov.

4. Zaistiť bezpečné a zdravotne nezávadné materiálové toky

Nulové znečistenie a netoxické prostredie sa dajú dosiahnuť iba vtedy, ak sa zabráni používaniu látok, ktoré takéto znečistenie spôsobujú pričom sa postupne tieto látky vyradia prostredníctvom prísnych právnych predpisov, ktoré v súčasnosti chýbajú. Týmto škodlivým látkam sa dá predísť v nových aj recyklovaných výrobkoch iba tým, že sa zabezpečí verejný informačný systém o nebezpečných látkach prítomných v materiáloch, výrobkoch, recyklovaných výrobkoch a odpadoch.

5. Efektívne hospodárenie štátu

Členské štáty by mali pomocou svojich daňových systémov a finančných stimulov podporovať činnosti spojené s opakovaným využitím, napr. zníženou DPH na recyklované výrobky, zvýšenie dane z obalov na jedno použitie a pod. Domácnosti by sa mohli motivovať k menšej produkciu odpadov tým, že zaplatia len za toľko, koľko odpadu vyhodia.

6. Zvýšenie prevencie vzniku odpadov rozšírenou zodpovednosťou výrobcov

Všetky schémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov by mali podporovať predchádzanie vzniku odpadov financovaním a podporou opätovného využitia odpadov a využívaním ekomodulácie.

7. Podporovať výrobu opakovane použiteľných obalov

Prehodnotenie základných požiadaviek na obaly podľa smernice o obaloch a odpadoch z obalov by mali viesť k právnym predpisom so silným zameraním na dizajn pre opakované použitie. Materiály by mali byť bez obsahu toxických látok a aj po dlhej dobe využívania recyklovateľné.

8. Väčšia kontrola a obmedzenie celosvetovej prepravy odpadov

Odpad by sa nemal prepravovať do krajín mimo EÚ, ktoré majú menej prísne predpisy a nedostatočnú recyklačnú infraštruktúru. Európa by namiesto toho mala znovu využiť a recyklovať svoj vlastný odpad čo najbližšie k jeho zdroju, čím by sa znížila i nezamestnanosť.

   
   

  Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

  za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

  Diskusia (0)

  Pridajte komentár

  Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

  Captcha image
  Show another codezobraziť iný obrázok

  Mohlo by vás zaujímať

  Najväčší hriešnici v odpadoch 2019

  Najväčší hriešnici v odpadoch 2019

  Inšpektori životného prostredia udelili vlani v porušeniach odpadových predpisov pokuty vo výške 335-tisíc eur.

  Envirorezort finišuje s predpisom k úprave odpadu pred skládkovaním

  Envirorezort finišuje s predpisom k úprave odpadu pred skládkovaním

  Zákaz skládkovania neupraveného odpadu má začať platiť od roku 2021. Odpadárske spoločnosti upozorňujú na možné niekoľkonásobné zvýšenie nákladov pri nakladaní so zmesovým odpadom.

  Do roku 2027 bude trh recyklácie solárnych panelov rapídne narastať

  Do roku 2027 bude trh recyklácie solárnych panelov rapídne narastať

  S akými odhadmi prišli analytici?