Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Objem vytriedeného odpadu stúpa, za väčšinou nárastu je jediná komodita

Najnovšia správa o stave životného prostredia ukázala, ako sa na Slovensku vyvíja triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu.

komunálny odpad

Foto: Fotolia

V prepočte na jedného obyvateľa stále produkujeme menej komunálneho odpadu (KO), než je priemer EÚ, objem KO však na Slovensku stúpa. Ako sme na Odpady-portal.sk priniesli už minulý týždeň, podľa najnovšej Správy o stave životného prostredia SR, produkcia komunálneho odpadu u nás od roku 2005 vzrástla o polovicu.

Správa z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) a Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) ale priniesla aj čerstvé dáta o tom, ako sa na Slovensku vyvíja triedený zber jednotlivých zložiek KO.

V tomto článku sa dozviete:

 • koľko KO sa na Slovensku recykluje,
 • ako sa s KO nakladá a kde končí jeho väčšina,
 • koľko bioodpadu, kovov, plastov či papiera a lepenky sa vytriedilo v roku 2018,
 • ako sa vyvíja zber elektroodpadu, odpadových pneumatík či odpadov z obalov.

Plné znenie Správy si môžete stiahnuť pomocou odkazu v závere textu.

INISOFT

V recyklácii zaostávame

Údaje z Správy o stave životného prostredia ukazujú, že hlavné ciele v komunálnej odpadovej sfére sa zatiaľ Slovensku nedarí plniť. Recyklácia KO je stále na nízkej úrovni a cieľ zvýšiť ju do roku 2020 na 50 % neplníme. „Ako neuspokojivú možno hodnotiť aj oblasť triedeného zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,“ upozorňuje Správa.

Nasledujúci graf ukazuje, že recyklácia KO od roku 2015 pomaly rastie a v roku 2018 dosiahla úroveň 38,1 %. Od cieľa 60 %, s ktorým počíta Envirostratégia 2030, nás delí približne 12 percentuálnych bodov.

Viac ako polovica celkového objemu KO aj v roku 2018 skončila na skládkach. Z odpadov, ktoré prechádzajú nejakou formou zhodnotenia, sa najviac odpadov (27,6 %) zhodnocuje materiálovo, spätným získavaním organických látok alebo končí v zariadeniach na energetické zhodnocovanie odpadov.

Vytriedených kovov výrazne pribudlo

Triedený zber „klasických zložiek“ KO, teda papiera a lepenky, skla, plastov, kovov a biologicky rozložiteľných KO (BRKO), ktorý zabezpečujú obce, je podľa Správy stále nedostatočný.

„Z dlhodobého sledovania triedeného zberu KO možno pozorovať mierne stúpajúci trend množstva vytriedených zložiek KO, z hľadiska záväzkov SR v oblasti prípravy na opätovné použitie a recykláciu odpadu však bude potrebné triedený zber výraznejšie zintenzívniť,“ píše sa v Správe.

Celkové množstvo vytriedených zložiek KO však v rokoch 2016 – 2018 rástlo relatívne rýchlejšie a v roku 2018 prevýšilo 750 000 ton. Za nárastom je predovšetkým výrazne väčší objem vytriedených kovových odpadov.

Najviac elektroodpadu bolo z domácností

V prípade elektroodpadov Slovensko stanovené ciele už plní. Výrobcovia v roku 2018 zabezpečili zber elektroodpadov v celkovom objeme viac ako 31 tisíc ton. V prepočte na hlavu to predstavuje takmer šesť kilogramov, čo je viac ako cieľové štyri kilogramy na obyvateľa.

„Ciele pre zhodnocovanie a recykláciu elektroodpadov boli od roku 2005 splnené pre všetky jednotlivé kategórie elektroodpadov,“ zhrnula Správa. Takmer polovicu všetkého zhodnoteného elektroodpadu (14 tisíc ton) tvorili veľké domáce spotrebiče.

Najviac elektroodpadu pochádza z domácností aj podľa nedávnej správy Eurostatu, ktorá vyhodnotila zber elektroodpadu naprieč štátmi EÚ. Podrobnejšie sme o jej zisteniach písali v tomto článku.

Dve tretiny obalov recyklujeme

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

 • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
 • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

 1. Daniel Polák08.01.2020 (16:43)
  Len drobnú poznámku. Ten obrovský nárast kovov v separovanom zbere, je krásny príklad použitia administratívnych nástrojov na zlepšenie štatistiky. Účel svätí prostriedky.....Všetko stavebné železo odovzdané občanom zberačom, ktoré bolo doteraz zaradené v skupine 17, musí mať už číslo len v skupine 20, tzn. zberači to ohlasujú obciam a ide to do obecnej štatistiky separovaného zberu. Navyše tam vstupujú a zaraďujú sa do skupiny 20 obrovské množstvá firemného železa, ktoré odovzdávajú zamestnanci firiem ako FO v rámci "prilepšenia" .... Príklad: mesto, ktoré dlhodobo vykazovalo kovy na úrovni 3 - 100 ton ročne, zrazu vykáže v separe, všetko v súlade so zákonom, 4.500 ton. Stačí? Percentuálne skočí z 0,02 na 9 % podiel kovov ..

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Najväčší hriešnici v odpadoch 2019

Najväčší hriešnici v odpadoch 2019

Inšpektori životného prostredia udelili vlani v porušeniach odpadových predpisov pokuty vo výške 335-tisíc eur.

Envirorezort finišuje s predpisom k úprave odpadu pred skládkovaním

Envirorezort finišuje s predpisom k úprave odpadu pred skládkovaním

Zákaz skládkovania neupraveného odpadu má začať platiť od roku 2021. Odpadárske spoločnosti upozorňujú na možné niekoľkonásobné zvýšenie nákladov pri nakladaní so zmesovým odpadom.

Do roku 2027 bude trh recyklácie solárnych panelov rapídne narastať

Do roku 2027 bude trh recyklácie solárnych panelov rapídne narastať

S akými odhadmi prišli analytici?