NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Pozvánka na prednášku. Kristian Niemietz: Socializmus - zlyhávajúca myšlienka, večne živá

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s partnermi si Vás dovoľuje pozvať na ďalšiu z cyklu prednášok Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/.

Pozvánka na prednášku: Kristian Niemietz: Socializmus - zlyhávajúca myšlienka, večne živá

Prednášať bude Kristian Niemietz, výskumník a vedúci oddelenia politickej ekonómie v rámci Institute of Economic Affairs v Londýne

Termín a miesto konania


Moderátor programu: Peter Gonda, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

Jazyk: prednáška prebehne v anglickom jazyku (simultánne tlmočenie do slovenčiny je zabezpečené)

Program: prednáška a diskusia

Registrácia: Záujem o účasť na podujatí potvrďte najneskôr v termíne do soboty 25. januára 2020 prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

Vo formulári uveďte svoje meno a priezvisko, e-mailovú adresu a prípadný záujem o využitie tlmočenia. Účasť na podujatí nie je podmienená zaplatením poplatku.

Budeme radi, ak nás podporíte tak, že sa stanete členmi Klubu podporovateľov Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KPKI) – staňte sa členmi KPKI.

V prípade naplnenia kapacity sály (miest určených pre širšiu verejnosť) si usporiadateľ vyhradzuje právo neakceptovať prihlášku. Akceptovanie alebo zamietnutie prihlášky bude potvrdené zaslaním e-mailu z našej strany.

Účastníci prihlásením zároveň vyjadrujú súhlas s vyhotovením a verejným použitím a zverejnením obrazových a zvukových záznamov z akcie organizátorom a vyjadrujú súhlas s účasťou na takých záznamoch.

O Kristianovi Niemietzovi

Kristian Niemietz je výskumník a vedúci oddelenia politickej ekonómie v Institute of Economic Affairs. Hlavnými oblasťami jeho výskumu v tomto inštitúte sú politická ekonómia socializmu, zdravotníctvo, chudoba a blahobyt. Je tiež spolupracovníkom mimovládnej organizácie Age Endeavour Fellowship.

Kristian Niemietz študoval ekonómiu na Humboldtovej univerzite v Berlíne a na Univerzite v Salamanke, pričom v roku 2007 promoval a získal titul Diplom-Volkswirt (MSc z ekonómie). Počas štúdií stážoval v Banco Central de Bolivia (2004), Národnom štatistickom úrade v Paraguaji (2005) a v Institute of Economic Affairs (2006).

V roku 2013 dostal titul PhD. z politickej ekonómie na King’s College v Londýne. Predtým bol výskumníkom v berlínskom think tanku Institut für Unternehmerische Freiheit (Inštitút pre slobodné podnikanie) a v King’s College v Londýne, kde počas postgraduálnych štúdií učil ekonómiu.

Kristian Niemietz je autorom niekoľkých kníh, napríklad Socialism: The failed idea that never dies (2019), Universal Healthcare Without the NHS: Towards a patient-centred health system (2016) a Redefining the Poverty Debate. Why a war on markets is no substitute for a war on poverty (2012) a mnohých iných textov. Je tiež pravidelným prispievateľom do rôznych akademických časopisov v Spojenom kráľovstve, Nemecku a Švajčiarsku.

Výber online dostupných textov:Mohlo by vás zaujímať

Najmodernejšia spaľovňa odpadu pribudne vo Veľkej Británii

Najmodernejšia spaľovňa odpadu pribudne vo Veľkej Británii

Švajčiarska spoločnosť Hitachi Zosen Inova postaví jedno z najúčinnejších zariadení pre energetické zhodnocovanie odpadu s kapacitou 350-tisíc ton ročne.

Monitoring odpadového hospodárstva | 11. - 23. 2. 2020

Monitoring odpadového hospodárstva | 11. - 23. 2. 2020

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Zberný dvor Vranov nad Topľou

Zberný dvor Vranov nad Topľou

Stredisko sa nachádza na Toplianskej ulici.