NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Za chýbajúce zmluvy s obcami nemôžu OZV, hovorí riaditeľ jednej z nich

Množstvo samospráv sa začiatkom roka 2020 ocitlo bez svojej OZV-čky, čiže bez organizácie, ktorá financuje triedený zber z recyklačných poplatkov výrobcov.

Za chýbajúce zmluvy s obcami nemôžu OZV, hovorí riaditeľ jednej z nich

Foto: Fotolia

Mnohí partneri NATUR-PACK a verejnosť sa pýtajú, ako je možné, že na začiatku roku 2020 je stále veľké množstvo samospráv, ktoré nemajú zmluvu s Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV), a tým vlastne nie je zabezpečená realizácia triedeného zberu v týchto obciach a mestách.

Spoločnosť NATUR-PACK preto zverejnila na svojej stránke na sociálnej sieti rozhovor s riaditeľom organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), RNDr. Michalom Sebíňom, PhD.

Podľa M. Sebíňa táto situácia súvisí s nastavením systému prerozdelenia obcí a obyvateľov medzi jednotlivé OZV, ako aj s tým, že každá OZV je povinná financovať taký počet obyvateľov a triedený zber v takom počte obcí, ktorý zodpovedá jej trhovému podielu v rámci obalov, ktoré sa uvádzajú na trh.

Organizácie zodpovednosti výrobcov sa v súčasnosti nachádzajú v období, kedy stále nepoznajú celkové uvedenie všetkých obalov na trh v Slovenskej republike za rok 2019.

„Z toho dôvodu si nevieme svoj trhový podiel vypočítať a nevieme zodpovedne povedať, aký podiel samospráv máme mať zazmluvnený," vysvetľuje M. Sebíň.

Je to dané tým, ako sú nastavené termíny v zákone o odpadoch, pretože toto číslo je povinné Ministerstvo životného prostredia SR zverejniť až 15. marca daného kalendárneho roka, napriek tomu, že triedený zber musí byť zabezpečený plynule a kontinuálne vo všetkých mestách a obciach.

Všetky OZVčky preto, podľa M. Sebíňa fungujú v súčasnosti na odhade, to znamená, že každá OZV si na základe znalostí trhu urobila odhad, aký počet obcí a miest je potrebné zazmluvniť, a tým pádom sa stalo to, že jednoducho nie všetky samosprávy sú pokryté.


Riaditeľ OZV NATUR-PACK objasňuje, že je to problém, ktorému čelia OZV dlhodobo.

„Kým my, ako OZV musíme zabezpečovať triedený zber od 1.1. každého kalendárneho roka, tak podklady pre tento výpočet sú zverejnené až o tri mesiace. Je to podobné tomu, ako keby sme si kúpili kalendár na daný kalendárny rok niekedy na konci roka.“

V súčasnosti preto nevie nikto kompetentný, či už ide o inšpekciu životného prostredia, ministerstvo, alebo OZV zodpovedne povedať, kto by si mal daný nezazmluvnený počet obcí zazmluvniť.

Tento systém preto podľa M. Sebíňa nie je v súčasnosti stabilný pre samosprávy, ani pre zberové spoločnosti, výrobcov a OZV.

Problém je širší a nesúvisí iba so samotným termínom, ale aj s tým, že Slovensko je jedinou krajinou, v ktorej tento systém funguje na princípe „jedna obec - jedna zmluva" s OZV, to znamená, že každá OZV môže spolupracovať len s jednou obcou.

Upozornil tiež na veľký podiel tzv. free-riderov, teda výrobcov, ktorí nemajú zmluvu s OZV a ktorí nie sú zahrnutí v systéme.

„Je to kombinácia týchto spomínaných faktorov, ktorá vedie k tomu, že ani na začiatku februára nie sme schopní zazmluvniť všetky obce, ktoré by zazmluvnené mali byť,“ uzatvára Michal Sebíň, riaditeľ spoločnosti NATUR-PACK.

Zdroj: NATUR-PACK


NATUR-PACK je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.skMohlo by vás zaujímať

Svetový deň životného prostredia oslávi ministerstvo s občanmi bezplatným vstupom do ZOO a múzeí

Svetový deň životného prostredia oslávi ministerstvo s občanmi bezplatným vstupom do ZOO a múzeí

Vstup pre verejnosť bude bezplatný od piatku 5. júna do nedele 7. júna 2020.

Verejná konzultácia k Nariadeniu o preprave odpadu je otvorená

Verejná konzultácia k Nariadeniu o preprave odpadu je otvorená

Pripomienky a podnety k Nariadeniu EP a R (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu je možné posielať do 30. júla 2020.

MŽP SR predĺžilo všetky autorizácie pre OZV NATUR-PACK

MŽP SR predĺžilo všetky autorizácie pre OZV NATUR-PACK

Envirorezort predĺžil platnosť všetkých autorizácií, ktoré boli udelené OZV NATUR-PACK, do 31. decembra 2024.