Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

JAVYS za tri mesiace zhodnotila viac ako 1 630 ton druhotných surovín

V rámci vyraďovacieho procesu jadrových elektrární vrátila JAVYS v prvom štvrťroku 2020 do recyklačného procesu 1 631 ton druhotných surovín. Prevládali nehrdzavejúca oceľ a železný šrot.

JAVYS zhodnotila viac ako 1 631 ton druhotných surovín z vyraďovaného materiálu

Foto: JAVYS


Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (JAVYS) vrátila do recyklačného procesu v januári až marci 2020 1 631 ton druhotných surovín. Materiály pochádzali z vyraďovacieho procesu jadrových elektrární A1 a V1 v Jaslovských Bohuniciach. 

Z celkového objemu tvorila najväčší objem druhotných surovín nehrdzavejúca oceľ, a to viac než 883 ton. Druhou surovinou s najväčším objemom vráteného do recyklačného procesu bolo železo (železný šrot) v objeme takmer 516 ton.

Železo z výstuží betónových konštrukcií tvorilo takmer 230 ton a podiel surovín s obsahom medi viac ako 95 % predstavoval 2,6 tony.

Prehľad materiálov odovzdaných na recykláciu v prvom štvrťroku 2020   

Výnosy investujú do vyraďovania

Zhodnocovanie čo najväčšieho množstva materiálov, minimalizácia tvorby odpadov a ochrana životného prostredia patria medzi z hlavné ciele spoločnosti JAVYS.

Finančné prostriedky, ktoré spoločnosť JAVYS recyklačným procesom získava, sa opätovne investujú do procesu vyraďovania jadrových zariadení. Vďaka tomu dochádza k úspore finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a v prípade vyraďovania JE V1 prostriedkov EBOR.

Okrem toho, že JAVYS zhodnocuje druhotné suroviny, z odstavovanej elektrárne JE V1 (bloky 1 a 2) ponúka na predaj nepotrebné technologické zariadenia – čerpadlá, armatúry, riadiace systémy, meracie prístroje, generátory, transformátory, vrátane nepoužitých náhradných dielov.

Podrobnejšie informácie a zoznam nepotrebných zariadení a náhradných dielov určených na predaj nájdete na webe JAVYS. 

JAVYS na Slovensku zabezpečuje činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnym rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi.


Spoločnosť JAVYS, a.s. je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.Mohlo by vás zaujímať

Polopodzemné kontajnery plánujú inštalovať aj v Piešťanoch

Polopodzemné kontajnery plánujú inštalovať aj v Piešťanoch

Celkovo 250 štandardných kontajnerov na vybraných stojiskách má byť nahradených 107 nádobami zapustenými v zemi.

Microsoft chce byť do roku 2030 bez odpadovej stopy

Microsoft chce byť do roku 2030 bez odpadovej stopy

Prispieť majú recyklovateľné obaly, ale aj nové cirkulárne centrá.

Samosprávy žiadajú odklad povinného triedenia kuchynského bioodpadu

Samosprávy žiadajú odklad povinného triedenia kuchynského bioodpadu

Povinnosť by mala platiť až od roku 2022, tvrdí ZMOS. Ministerstvo konštatuje, že nechce byť odkladačom termínov, ktorý slúži ako zdroj výhovoriek pred Európskou komisiou.