Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

To najdôležitejšie každý deň e-mailom. Využite náš monitoring odpadového hospodárstva

Všetko podstatné z odpadového hospodárstva môžete dostávať denne do svojej e-mailovej schránky.

správy, odpady

Foto: Depositphotos

  • Aktuality |  15.05.2020 |  Radovan Potočár

Milí čitatelia,

už od roku 2010 predplatiteľom Odpady-portal.sk každý pracovný deň zasielame prehľad toho najdôležitejšieho, čo sa udialo v odpadovom hospodárstve v predošlom dni. Vďaka tejto službe vám nič podstatné neunikne a novinky môžete dostávať v prehľadnej forme do svojej e-mailovej schránky.

V monitoringu odpadového hospodárstva sledujeme predovšetkým:

  • predkladanú slovenskú legislatívu (pripomienkové konania k navrhovaným zákonom, vyhláškam)

  • schválenú slovenskú legislatívu (nové zverejnené zákony, vyhlášky, usmernenia)

  • novinky zo stránok: MŽP SR, SAŽP, SIŽP, OP KŽP, Európska komisia (DG Energy)

  • výber najdôležitejších správ o odpadovom hospodárstve z mienkotvorných internetových denníkov

  • prehľad plánovaných investícií v odpadovom hospodárstve (podľa zákona o EIA)

  • prehľad verejného obstarávania v odpadovom hospodárstve

Ak už ste naším predplatiteľom, odpadový monitoring si môžete aktivovať bezplatne vo svojom užívateľskom účte na Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk v kolónke „Moje údaje.“ Zadať môžete jednu až tri e-mailové adresy, na ktoré chcete dostávať náš výber.

Od 1. septembra 2016 sme spustili aj službu monitoringu energetiky, v rámci ktorého zasielame tiež každý pracovný deň predplatiteľom prehľad toho najdôležitejšieho, čo sa udialo v energetike za predchádzajúci pracovný deň. K jeho odberu sa môžete prihlásiť bezplatne na tom istom mieste. 

Monitoring je bonusová služba zdarma, ktorá nie je súčasťou predplatného, avšak slúži výhradne predplatiteľom. Ukážku denných monitoringov nájdete nižšie.

Predplatné (okrem bonusovej služby monitoringov) obsahuje: prístup ku všetkým spoplatneným článkom na Odpady-portal.skEnergie-portal.sk a Voda-portal.sk na 1 rok a predplatné printového mesačníka Odpadové hospodárstvo s prílohou pre energetiku ENERGO na 1 rok.

Ak ešte nie ste našim predplatiteľom, veríme, že vás naša ponuka zaujme a predplatíte si naše služby.

Za redakciu Odpady-portal.sk
Radovan Potočár


UKÁŽKA DENNÝCH MONITORINGOV


MONITORING ODPADY | 14. 5. 2020

Médiá

Triedený zber odpadu z rodinných domov v Bratislave sa zmení | Odpady-portal.sk | Zberné hniezda nahradí vrecový zber od domu k domu. Mesto si sľubuje zvýšenie miery vytriedenia a čistejšie prostredie.

Zariadenie na zhodnocovanie plastov vo Vrábľoch má strojnásobiť svoju kapacitu | Odpady-portal.sk | Remarkplast Slovakia plánuje významne rozšíriť svoje kapacity pre dočasné skladovanie a zhodnocovanie plastov drvením a regranuláciou.

INISOFT presúva svoje sídlo z Bratislavy do Banskej Bystrice | Odpady-portal.sk | Spoločnosť naďalej preferuje emailovú komunikáciu.

Cementáreň pri Rohožníku odmieta používanie odpadu s nelegálnym pôvodom | TASR | Znepokojení občania z Rohožníka upozornili na zvýšené množstvo kamiónov, ktoré prichádzajú do prevádzky s odpadom na energetické spracovanie.

Pre koronakrízu je veľká spotreba obalov na jedlo, pribudol aj iný odpad | Mypovazska.sme.sk | Môže to priniesť zvýšenie poplatkov.

Za separáciu sa bude platiť viac. Ak nezasiahne zelené ministerstvo | Ekonomika.pravda.sk | Firmy skúšané koronakrízou budú možno v budúcnosti opäť nútené siahnuť hlbšie do vrecka. Tentoraz v súvislosti s triedením odpadu. Suma, ktorú výrobcovia pravidelne platia Organizáciám zodpovednosti výrobcov (OZV), by sa mohla opätovne zvýšiť.

Napriek triedeniu skončí veľká časť odpadu aj tak na skládke | finweb.hnonline.sk | Množstvo vytriedeného odpadu v Česku vlani vzrástlo už niekoľkýkrát za sebou. Každý Čech vytriedil priemerne 51,3 kilogramu papiera, plastov, skla a nápojových kartónov. Vyplýva to z dát spoločnosti EKO-KOM, ktorá triedenie zabezpečuje. Opätovné využitie separovaného odpadu však pokrivkáva, najväčšie nedostatky má Česko v recyklácii plastov.

Verejné obstarávania 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Mesto Sliač | Zber zmesového komunálnych odpadov vrátane ich prepravy, zhodnotenia alebo zneškodnenia v meste Sliač | Celková odhadovaná hodnota: 1 050 003,00 EUR bez DPH

Ohlásené investície

Oznámenie o zmene | Marius Pedersen, a.s., Trenčín | Regionálna skládka odpadov Banská Bystrica – prístavba prevádzkovej budovy a zmena technológie čistenia priesakových vôd | Účelom zmeny navrhovanej činnosti je prestavba a prístavba prevádzkovo-administratívnej budovy v areáli skládky odpadov a vypúšťanie odpadových vôd z ČOV skládky odpadov s použitím technológie reverznej osmózy s jej umiestnením v existujúcej budove ČOV v areáli skládky odpadov.

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania | Okresný úrad ŽP Nové Zámky | „Separovaný zberný dvor Trávnica, komunálne odpady - kovy“| Predmetom navrhovanej činnosti je doplnenie nového druhu komunálneho odpadu – kovy s katalógovým číslom 20 01 40, kategória odpadu O a jeho samostatných poddruhov (20 01 40 01, 20 01 40 02, 20 01 40 03, 20 04 40 04, 20 01 40 05, 20 10 40 06 a 20 01 40 07) v množstve 15 t/rok v existujúcom zariadení na zber odpadov v obci Trávnica. Objekt zberného dvora sa nachádza na pozemku parcela C-KN číslo 335/1 v katastrálnom území Trávnica.


MONITORING ODPADY | 13. 5. 2020

Verejná správa

MŽP SR
Inšpektori pokračujú v boji proti nelegálnemu odpadu

SAŽP
Informačná platforma Zelené hospodárstvo prezentuje aj zelené riešenia mimovládnych neziskových organizácií

Médiá

Výpadok recyklačných poplatkov v OZV-čkach sa zatiaľ veľmi neprejavuje | Odpady-portal.sk | Pokles množstva obalov a neobalových výrobkov uvádzaných na trh možno najviac pozorovať pri firmách z automobilového, nábytkárskeho a odevného odvetvia. Naopak, rast vykazujú potraviny a drogéria.

V ktorých okresných mestách platia Slováci za komunálny odpad najviac? (Analýza) | Odpady-portal.sk | Poplatky za komunálny odpad od začiatku tohto roka rástli vo väčšine slovenských miest. Analytička Eva Sadovská z WOOD&Company prináša rebríček okresných miest s najvyšším nárastom poplatkov.

COVID-19 ovplyvňuje legislatívu v oblasti životného prostredia | Odpady-portal.sk | Poslanci NR SR reagujú na aktuálnu pandémiu ochorenia COVID-19 prijímaním nových zákonov, ktoré majú obmedziť jej negatívne vplyvy na jednotlivých občanov a podnikateľov na Slovensku. Článok vyšiel v májovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2020/05.

Novozámocká firma plánuje kúpiť tri nové zariadenia na zhodnocovanie stavebného odpadu | Odpady-portal.sk | Spoločnosť odhaduje, že do nových zariadení investuje 400 000 eur. Po rozšírení kapacity by mali jej zariadenia recyklovať okolo 50 000 stavebného odpadu ročne.

Preverujú prevádzku pri Rohožníku, údajne tam mal smerovať odpad | TASR | Rezort životného prostredia na základe žiadostí občanov preveruje prevádzku pri Rohožníku v okrese Malacky, v ktorej je popri výrobe cementu možné likvidovať odpad. Končiť tam údajne mal nelegálne dovážaný odpad. V stredu tam preto inšpektori realizovali kontrolu. TASR o tom informovali z ministerstva životného prostredia (MŽP).

Dobrovoľníci vyzbierali z rieky Ondava 900 kilogramov odpadu | SITA | Rieku čistia vždy na začiatku splavovacej sezóny.

Ohlásené investície

Akcia je ukončená | IMMOFIN GROUP, a.s. | Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebného odpadu metódou R5 | Zhodnocovanie ostatných stavebných odpadov a ich následné použitie v iných oblastiach priemyslu z dôvodu šetrenia nových prírodných zdrojov, recyklácia prúdov materiálov a prispievanie k trvalo udržateľnému rozvoju a k ochrane životného prostredia cez elimináciu ukladania vznikajúcich odpadov do priestorov skládok odpadu.

Oznámenie o zmene| Remarkplast Slovakia s.r.o. | Navýšenie kapacity zariadenia na dočasné skladovanie a zhodnocovanie plastov drvením a regranuláciou v lokalite Vráble | Navýšenie kapacity existujúceho zariadenia na zhodnocovanie plastov.


MONITORING ODPADY | 12. 5. 2020

Médiá

Nákupy zero waste v čase koronavírusu: Ako riešia situáciu bezobalové obchody? | Odpady-portal.sk | Bezobalové obchody sa ocitli pod značným tlakom. Novej situácii sa prispôsobili však pomerne rýchlo. Zvyšok zostáva na zákazníkoch.

Viac videokonferencií aj práce z domu. Ministerstvo chce po koronakríze fungovať inak | Odpady-portal.sk | Rezort životného prostredia sa vracia do štandardného režimu práce, skúsenosti z obdobia karantény však chce využiť a zefektívniť tak svoje fungovanie.

Počas pandémie v Prešove stúpla produkcia odpadu | TASR | Radnica tiež v uplynulom období zaznamenala výskyt nových čiernych skládok. 

V Prievidzi vzniká obchod, v ktorom sa za tovar neplatí | Myhornanitra.sme.sk | Spojili sa v rámci mestskej iniciatívy Čisto v Prievidzi a ich cieľom je nielen dať starým veciam nový význam a zvyšovať ekologické povedomie ľudí, ale aj znížiť množstvo vyprodukovaného odpadu v Prievidzi.

Skládku odpadu v Hnúšti zaplnia koncom tohto roka | Rimava.sk | Skládku tuhého komunálneho odpadu v Hnúšti zaplnia pri takomto tempe vývozu smetí už koncom tohto roka. Ako pre Rimava.sk ďalej uviedol riaditeľ Technických služieb v Hnúšti Igor Baboľ, o termíne zaplnenia skládky vedia, a preto príprava tretej etapy prebieha už od minulého roku.

Ohlásené investície

Zámer | Ján Šuvada Zber surovín Liesek 45 | "Zariadenie na zber odpadov - výkupňa kovových odpadov" | Predmetom zámeru je rozšírenie vykupovaných odpadov v existujúcom zariadení na zber odpadov – výkupni odpadov o ďalšie kovové odpady.

Zámer | PROSPECT, spol. s r.o., Nové Zámky | Recyklácia stavebného odpadu | Účelom navrhovanej činnosti je posúdenie prevádzky dvoch existujúcich a troch plánovaných mobilných zariadení spoločnosti PROSPECT, spol. s r.o. Nové Zámky na zhodnocovanie stavebného odpadu a jedného triediaceho zariadenia v zmysle požiadaviek zákona č. 79/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o odpadoch) a zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Správa o hodnotení | ONDARF/NIRAS | Predbežný návrh kráľovského nariadenia, ktorým sa ustanovuje postup prijímania vnútroštátnej politiky o dlhodobom nakladaní s vysoko upraveným rádioaktívnym odpadom a / alebo s dlhou životnosťou a definovaním dlhodobého riešenia pre nakladanie s týmto odpadom | Dokument pojednáva o konečnom mieste určenia vysokoaktívneho odpadu a/alebo odpadu s dlhodobou životnosťou v Belgicku

Rozsah hodnotenia | SAND SK, s.r.o., Košúty 2 – priemyselná zóna, Martin | Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov spoločnosti SAND SK, s.r.o. | Mobilné zhodnocovanie stavebných odpadov mechanickou úpravou u pôvodcov odpadu. Výstupom z procesu zhodnocovania odpadov bude recyklát využiteľný v stavebníctve.

Oznámenie o zmene | Mesto Dubnica nad Váhom | Zariadenie na zber a STZ Dubnica nad Váhom | Jedná sa o zmenu pôvodného navrhovateľa Zberné suroviny Žilina, a.s za nového navrhovateľa Mesto Dubnica nad Váhom a vybudovanie prevádzky so zameraním na zber a triedenie odpadov zaradených podľa Vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov do skupiny 20 Komunálnych odpadov (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek z triedeného zberu so zameraním na zber a triedenie odpadov: plasty, sklo, drevo, papier a lepenky, odpady so železných a neželezných kovov, stavebný odpad, objemný odpad a zber nebezpečných odpadov: batérie a akumulátory, elektroodpad.


MONITORING ODPADY | 11. 5. 2020

Médiá

Skládky prekážajú väčšine obyvateľov okresov Trnava a Šaľa, z odpadu chcú teplo a elektrinu | Odpady-portal.sk | Výsledky prieskumu agentúry AKO prekvapili svojou jednoznačnosťou.

Rúškový kontajner stojí v centre Košíc napriek stanovisku hygienikov | Kosice.korzar.sme.sk | Pred viac ako mesiacom rozhodol Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice (RÚVZ), že modré zberné nádoby na podomácky ušité rúška majú z ulíc zmiznúť.

Jarné upratovanie pokračuje, na rad príde aj tretia fáza. Mesto ponúka spracovanie odpadu | Novezamky.dnes24.sk | V rámci verejného upratovania v Nových Zámkoch bude radnica odnášať odpad spred rodinných domov. V ďalej etape sa postará aj o bioodpad a ponúkne možnosť podrviť drevo.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 1. - 7. 12. 2023

Monitoring odpadového hospodárstva | 1. - 7. 12. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Nová asociácia chce združovať výrobcov kompostu a spracovateľov bioodpadu

Nová asociácia chce združovať výrobcov kompostu a spracovateľov bioodpadu

Súčasné kapacity kompostární podľa asociácie nie sú dostatočné.

Monitoring odpadového hospodárstva | 27. - 30. 11. 2023

Monitoring odpadového hospodárstva | 27. - 30. 11. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.