Jadrová a vyraďovacia spoločnosť prešla 16 kontrolami. Ako dopadli? | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť prešla 16 kontrolami. Ako dopadli?

Napriek protipandemickým opatreniam si na JAVYS posvietili inšpektori Úradu jadrového dozoru SR aj Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave.

javys

Foto: JAVYS

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (JAVYS), ktorá na Slovensku zabezpečuje činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky je pod neustálym drobnohľadom dozorných orgánov. V prvom polroku 2020 ju kontrolovali inšpektori až 16-krát. Zamerali sa jadrovú bezpečnosť a dodržiavanie predpisov, nedostatky nenašli. 

Dodržiavanie jadrovej bezpečnosti pravidelne kontrolujú dozorné orgány, ale aj medzinárodné inštitúcie. V prvom polroku 2020 bolo napriek náročnému obdobiu počas pandémie COVID 19 a s tým súvisiacimi mimoriadnymi opatreniami vykonal 14 kontrol Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) a dve kontroly Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave. Na čo sa kontroly zamerali a ako kontroly dopadli?

Kontrolovali demontáže v Bohuniciach

Dve z kontrol ÚJD boli zamerané na projekty BIDSF - Demontáž systémov v kontrolovanom pásme. Inšpektori si posvietili na pripravenosť a bezpečnosť zariadení pracovísk mokrého rezania a baliacej a transportnej stanice v budove reaktorov JE V1.

JAVYS totiž v závere mája zrealizovala jednu z najzložitejších operácií v rámci projektu vyraďovania jadrovej elektrárne V1 V Jaslovských Bohuniciach, a to transport tlakovej nádoby zo šachty reaktora prvého bloku do bazéna mokrej fragmentácie. Preprava tlakovej nádoby reaktora typu VVER 440 sa uskutočnila po prvýkrát na svete. Podrobnosti a video z akcie sme priniesli na Energie-portal.sk.

„Teraz bude nasledovať mokré rezanie tlakovej nádoby a práve na pripravenosť týchto procesov sa zamerala aj inšpekcia ÚJD. Tejto operácii predchádzali mesiace príprav, technických rokovaní, projektovania a výroby manipulačných prostriedkov a schvaľovania potrebnej dokumentácie dozornými orgánmi,“ priblížila hovorkyňa JAVYS Miriam Žiaková.

Kontrola aj v oblasti odpadov

Ďalšou z dôležitých inšpekcií bola kontrola fyzickej ochrany a overenie, či sú detekčné systémy inštalované v jednotlivých jadrových zariadeniach funkčné a či je zabezpečený okamžitý a bezporuchový prenos dát z detekčných a monitorovacích zariadení do riadiaceho centra. Ani v tomto prípade kontrolóri nezistili žiadne nedostatky.

Okrem toho kontrolóri venovali pozornosť aj previerke systému odbornej prípravy zamestnancov JAVYS v jadrovom zariadení technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov a dodržiavaniu jadrovej bezpečnosti pri preprave jadrových materiálov. Kontrola nedostatky neodhalila.

„Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave sa zameral na preskúmanie návrhu na zaradenie pracovných činností do štvrtej kategórie rizikových prác pre chemický faktor – pracovisko výroba vláknobetónových kontajnerov v Jaslovských Bohuniciach. Ani v tomto prípade neboli zistené žiadne nedostatky,“ uviedla M. Žiaková.

Jadrové zariadenia bez nedostatkov

Keďže ani jedna zo 16 inšpekcií dvoch rôznych kontrolných orgánov nijaké nedostatky v prvom polroku 2020 neodhalila, JAVYS je s ich výsledkami spokojná.

„Výsledky inšpekcií potvrdzujú, že všetky jadrové zariadenia, ktoré spoločnosť JAVYS, a. s., prevádzkuje v lokalitách Jaslovské Bohunice a Mochovce spĺňajú požiadavky a dôsledné dodržiavanie legislatívy Slovenskej republiky, medzinárodnej legislatívy a dozorných orgánov pre jadrovú bezpečnosť,“ doplnila M. Žiaková.

JAVYS na Slovensku zabezpečuje činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1 v Jaslovských Bohuniciach, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi.

„JAVYS pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia,“ uzavrela hovorkyňa spoločnosti.

ZDROJ: JAVYS


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zachytili rádioaktívne materiály neznámeho pôvodu. Vlani išlo o deväť prípadov

Zachytili rádioaktívne materiály neznámeho pôvodu. Vlani išlo o deväť prípadov

Rádioaktívne materiály zachytili železnice, zberné suroviny aj železiarne. Postarala sa o ne štátna spoločnosť JAVYS.

Textil, bioodpad, ale aj plasty. Trh s viacerými recyklovanými materiálmi nefunguje dostatočne

Textil, bioodpad, ale aj plasty. Trh s viacerými recyklovanými materiálmi nefunguje dostatočne

Európska environmentálna agentúra v najnovšej analýze poukazuje na to, že z ôsmich bežných trhov s druhotnými surovinami fungujú dobre len tri. Toto sú hlavné dôvody.

Výrobcovia sú so službami OZV ENVI - PAK spokojní, ukázal prieskum

Výrobcovia sú so službami OZV ENVI - PAK spokojní, ukázal prieskum

Prieskum potvrdil, že klienti za najväčší prínos považujú práve garanciu splnenia záväzných cieľov a limitov OH v oblasti nakladania s odpadmi z obalov.