Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Na MŽP SR pribudol druhý štátny tajomník, vláda schválila Budajov návrh

Nový štátny tajomník na ministerstve pôsobí už od apríla 2020 ako generálny riaditeľ jednej zo sekcií.

Michal Kiča

Michal Kiča. Foto: MŽP SR

 • Aktuality |  16.07.2020 |  Radovan Potočár

Vláda na návrh ministra Jána Budaja schválila vymenovanie nového štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR). Stal sa ním Michal Kiča.

M. Kiča doteraz na ministerstve zastával post generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a práva. V minulosti okrem iného poskytoval právne poradenstvo v konaniach pre rôzne mimovládne organizácie, ktoré sa zameriavajú na ochranu životného prostredia či kultúrno-historického dedičstva. Kompletný životopis M. Kiču nájdete nižšie.

Na MŽP SR až doteraz pôsobil jediný štátny tajomník. Minister Budaj si do tejto funkcie ešte v marci vybral aktivistu Juraja Smatanu, ktorý predtým pôsobil aj ako poradca premiérky Ivety Radičovej pre oblasť životného prostredia či poslanecký asistent J. Budaja v predošlom volebnom období.

Kto je Michal Kiča?

Michal Kiča (1987) je absolventom práva na Univerzite Komenského v Bratislave. Na akademickej pôde pôsobí i v súčasnosti ako externý doktorand na Katedre správneho práva a environmentálneho práva. Advokátske skúšky zložil v roku 2014.

Je spoluautorom prvého komentára k zákonu o ochrane prírody a krajiny a viacerých odborných príspevkov, zameraných na právo životného prostredia.

Počas svojej kariéry sa intenzívne venoval aj envirotémam. Poskytoval napríklad právne poradenstvo v konaniach pre mimovládne organizácie, ktoré sa zameriavajú sa na ochranu životného prostredia, medzi inými aj pre Bratislavské regionálne ochranárske združenie, občiansku iniciatívu na záchranu keltsko-rímskych nálezov na Bratislavskom hrade, alebo iniciatívu za zachovanie PKO či iniciatívu Zastavme hazard.

Životopis

Pracovné skúsenosti

04/2020 – doteraz

Ministerstvo životného prostredia SR, generálny riaditeľ sekcie legislatívy a práva

02/2015 – 04/2020

Advokát, advokátska kancelária Bajkalská 21/A, Bratislava (licencia SAK č. 6992)

08/2011 – 04/2020

Správca v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie (zápis v zozname správcov MS SR zn. S 1555)

07/2011 – 02/2015

Advokátsky koncipient, Advokátska kancelária Mišík, s.r.o., Bratislava

03/2019 – doteraz

Člen Komisie na ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy


Vzdelanie

2006 - 2011

Názov získanej kvalifikácie: Magister práv

Magisterské štúdium, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (denná forma štúdia)

2018 - doteraz

Názov kvalifikácie: PhD. (administratívne právo)

Prebiehajúce doktorandské štúdium, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (externá forma štúdia)


Iné aktivity

 • účasť na seminárnom programe Rule of Law Program, organizovanom Educational Initiative for Central and Eastern Europe, Neuwaldegg, Rakúsko

Vybrané profesijné aktivity

 • právne zastúpenie skupiny poslancov Národnej rady SR v konaní o súlade právnych predpisov na Ústavnom súde Slovenskej republiky (zákon o hazardných hrách)
 • spoluautor Komentára k zákonu o ochrane prírody a krajiny, č. 543/2002 Z. z. vydavateľstvo Wolters Kluwer
 • právne poradenstvo a zastupovanie v konaniach pre mimovládne organizácie zameriavajúce sa na ochranu životného prostredia (Ochrana dravcov na Slovensku/Raptor Protection of Slovakia, Bratislavské regionálne ochranárske združenie);
 • právne zastúpenie účastníkov konaní v správnom súdnictve v oblasti životného prostredia, v ktorých rozhodnutia Najvyššieho súdu SR boli publikované ako rozhodnutia zásadného právneho významu
 • participácia na projekte klinického vzdelávania študentov Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v pozícii profesionálneho supervízora študentských skupín
 • právne zastúpenie participujúcej verejnosti v konaniach na ochranu pamiatkového fondu (keltsko-rímske nálezy na Bratislavskom hrade – SOS Bratislavský hrad)
 • zastupovanie orgánov verejnej správy v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky
 • profesionálna špecializácia na oblasť administratívneho procesu, správneho súdnictva, ústavnej ochrany základných práv a slobôd, environmentálneho práva, insolvenčného práva, práva cenných papierov ako aj komunálneho práva:
 • právne stanoviská pre o. z. Gotická cesta vo veci legislatívneho zámeru neodkladnej pamiatkovej starostlivosti
 • autor odborných článkov z oblasti komunálneho práva a práva životného prostredia
  • Obce v boji proti klimatickej zmene – spoluautor (Bratislavské rozpravy o správnom práve, Právnická fakulta UK, 2018)
  • Proces prijímania všeobecne záväzného nariadenia o obmedzení hazardných hier – spoluautor (Bratislavské rozpravy o správnom práve, Právnická fakulta UK, 2018)
  • Implementácia Rámcovej smernice o vode / Implementation of the Water Framework Directive (Vývoj a aktuálne výzvy medzinárodného práva životného prostredia, Právnická fakulta TU, 2018)
  • Legitímne očakávania pri aplikácii zákona o ochrane prírody a krajiny (Trnavské právnické dni, Právnická fakulta TU, 2018)
  • Water protection in EU law - future challenges for Slovak legislation (Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019, Právnická fakulta UK)
  • Efektívna právna ochrana vôd ako prostriedok boja proti klimatickým zmenám (Bratislava Legal Forum, Právnická fakulta UK, 2020)
 • právne stanoviská a vyjadrenia pre RTVS, TA3, TASR, SITA, SRo, časopis .týždeň, denníky SME, Plus jeden deň, Denník N, POSTOJ a Pravda

ZDROJ: Návrh na vymenovanie štátneho tajomníka MŽP SR


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zníženie potravinového odpadu: opatrenia EÚ

Zníženie potravinového odpadu: opatrenia EÚ

Európsky parlament sumarizuje svoje aktivity pre obmedzovanie vzniku potravinového odpadu.

Monitoring odpadového hospodárstva | 11. - 17. 4. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 11. - 17. 4. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Novela zákona o EIA prešla v parlamente prvým čítaním

Novela zákona o EIA prešla v parlamente prvým čítaním

Envirorezort pôvodne navrhoval, aby novela nadobudla účinnosť už od mája. Termín posunuli.