Ministerstvo chce podporiť triedený zber kuchynských bioodpadov z Envirofondu | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Ministerstvo chce podporiť triedený zber kuchynských bioodpadov z Envirofondu

MŽP SR plánuje vytvoriť finančný mechanizmus na prerozdeľovanie príjmov z poplatkov za skládkovanie.

Ministerstvo chce podporiť triedený zber kuchynských bioodpadov z Envirofondu

Foto: Depositphotos

Mnohé mestá a obce na Slovensku čaká od 1. januára 2021 nová povinnosť v oblasti odpadov. Triedený zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností budú musieť zabezpečiť aj tie domácnosti, ktoré sa tejto povinnosti doposiaľ pre finančnú neúnosnosť systému mohli vyhnúť.

MŽP ide novelizovať dva zákony

Podľa zákona o odpadoch je každá obec povinná zabezpečovať triedený zber týchto odpadov už dnes. Avšak § 81 ods. 21 zákona pripúšťa štyri výnimky, ktoré si môžu samosprávy uplatniť. Jednou z nich je ekonomická neúnosnosť takéhoto zberu obci.

Zákonom 460/2019 Z. z., ktorým sa vlani zmenil a doplnil zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sa ale s účinnosťou od 1. januára 2021 výnimka ekonomickej neúnosnosti vypúšťa.

Od Nového roka tak budú musieť zabezpečiť triedených zber kuchynských bioodpadov všetky obce, ktoré si doteraz uplatňovali výnimku ekonomickej neúnosnosti – teda preukazovali, že náklady na nakladanie s týmto odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP SR) v tejto súvislosti začalo pripravovať novelu dvoch zákonov –zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde. Nová legislatíva má vytvoriť finančný mechanizmus, ktorý pomôže samosprávam pri zavádzaní triedeného zberu kuchynských bioodpadov.

Predbežnú informáciu MŽP SR k pripravovanej novele si môžete stiahnuť cez odkaz v závere článku.

Chcú podporiť zber aj zhodnocovanie

Návrhom novely dvojice zákonov chce envirorezort reagovať na zrušenie spomínanej výnimky pri zavádzaní triedeného zberu kuchynských bioodpadov v obciach, ako aj na dôsledky aktuálnej koronakrízy.

„Aj v nadväznosti na dôsledky opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 je žiaduce vytvoriť priestor pre podporu triedeného zberu a následného zhodnocovania biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností,“ uvádza MŽP SR.

Takýto „priestor pre podporu“ rezort vidí v Environmentálnom fonde. Triedený zber a zhodnocovanie kuchynských bioodpadov by podľa ministerstva totiž mohli podporiť finančné prostriedky, ktoré do Envirofondu prúdia z poplatkov za uloženie odpadov na skládky odpadov a na odkaliská.

„Návrhom zákona sa vytvára taký finančný mechanizmus na prerozdeľovanie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, aby mohli byť podporené aj tie obce, ktoré majú zavedené a zabezpečené vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností,“ píše sa v predbežnej informácií.

MŽP SR: Súčasná legislatíva je nejasná

Zavedenie triedeného zberu kuchynských bioodpadov MŽP SR považuje za jeden z hlavných prostriedkov na dosiahnutie cieľov, ktoré sú pre Slovensko záväzné. Pridanou hodnotou má byť aj odklon týchto odpadov zo skládok, čo je v súlade s požiadavkami Európskej komisie a zároveň bude pozitívne vplývať na životné prostredie.

Avizovaná novela dvojice zákonov, ktorá by sa mala dostať do pripomienkového konania v priebehu augusta, by podľa MŽP SR mala tiež sprehľadniť súčasnú úpravu. Tú ministerstvo vníma ako nejasnú a výkladovo problematickú pre dotknuté subjekty.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Integrované povoľovanie sa má zmeniť. Pribudnú nové povinnosti

Integrované povoľovanie sa má zmeniť. Pribudnú nové povinnosti

Novela zákona má priniesť niekoľko dôležitých zmien.

Kompost z kuchynského odpadu je nekvalitný, farmári ho nechcú, konštatuje ministerstvo

Kompost z kuchynského odpadu je nekvalitný, farmári ho nechcú, konštatuje ministerstvo

Slovenskí farmári ročne použijú desaťtisíce ton kompostu. Väčšinu tvorí priemyselný kompost alebo maštaľný hnoj.

MŽP sľubuje koniec utajovania informácií o pravdepodobných envirozáťažiach

MŽP sľubuje koniec utajovania informácií o pravdepodobných envirozáťažiach

V súčasnosti verejnosť nemá tieto údaje sprístupnené. Zmeniť to má novela geologického zákona, ktorá by mohla nadobudnúť účinnosť už o niekoľko mesiacov.