Takmer polovica batérií a akumulátorov v EÚ sa zbiera na recykláciu | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Takmer polovica batérií a akumulátorov v EÚ sa zbiera na recykláciu

Niektoré krajiny však stále nespĺňajú limity stanovené smernicou. V oblasti recyklačnej efektivity je situácia pozitívnejšia.

Takmer polovica batérií a akumulátorov v EÚ sa zbiera na recykláciu

Foto: Fotolia

Podľa najnovších údajov Eurostatu bolo v roku 2018 na trh v EÚ uvedených približne 191-tisíc ton prenosných batérií a akumulátorov, zatiaľ čo približne 88-tisíc ton bolo zozbieraných ako recyklovateľný odpad.

Údaje teda ukazujú, že takmer polovica batérií uvedená na trh bola zozbieraná na recykláciu.

V posledných rokoch zostal predaj prenosných batérií a akumulátorov v EÚ relatívne stabilný. Zatiaľ čo v roku 2010 dosahoval 176-tisíc ton, v roku 2013 tieto množstvá klesli na 169-tisíc ton a odvtedy začali stabilne stúpať na hodnotu 191-tisíc ton v roku 2018.

Naopak, zber použitých batérií a akumulátorov v EÚ sa neustále zvyšoval z 55-tisíc ton v roku 2010 na 88-tisíc ton v roku 2018.

V dôsledku toho sa miera zberu prenosných batérií a akumulátorov postupne zvýšila z 35 % v roku 2011 na 48 % v roku 2018.

Medzi členskými štátmi EÚ zaznamenalo Chorvátsko v roku 2018 najvyššiu mieru zberu prenosných batérií a akumulátorov (96 %). Za ním nasledovalo Poľsko (81 %), Luxembursko (69 %), Belgicko (62 %) a Slovensko (58 %).

Naopak, najnižšie miery zberu boli zaznamenané v Estónsku (30 %), na Cypre (30 %) a v Portugalsku (31 %).

Zber na Slovensku mierne kolíše

Množstvo predaných prenosných batérií a akumulátorov sa v jednotlivých členských štátoch EÚ výrazne líši, pričom hodnoty pre jednotlivé členské štáty sa v roku 2018 pohybovali od 81 ton na Malte do viac ako 52-tisíc ton v Nemecku.

V prípade Slovenska to bolo 1 534 ton, pričom táto hodnota od roku 2013 stabilne stúpa.

Foto: Eurostat

Údaje takisto naznačujú, že zber použitých prenosných batérií a akumulátorov je podstatne nižší ako predaj. V rokoch 2009 až 2018 sa zber neustále zvyšoval takmer vo všetkých členských štátoch, až na pár výnimiek, ako je napríklad aj Slovensko.

EÚ stále nespĺňa ciele zberu

Smernica o batériách a akumulátoroch definuje ciele pre mieru zberu prenosných batérií a akumulátorov. Cieľom na rok 2012 bola miera zberu na úrovni 25 %, ktorá do roku 2016 mala narásť na 45 %.

Sedemnásť členských štátov EÚ, pre ktoré sú dostupné údaje za rok 2018, zaznamenalo mieru zberu použitých batérií na úrovni 45 % alebo viac, pričom najvyššia je tesne nad 96 %. Najnovšie dostupné údaje naznačujú mieru zberu vyššiu ako 25 % pre všetky členské štáty EÚ.

Prečo sú veľké rozdiely medzi množstvom zberu a recyklácie?

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Slovensko potrebuje urýchliť sanáciu envirozáťaží. Inšpirovať sa môžeme Českom

Slovensko potrebuje urýchliť sanáciu envirozáťaží. Inšpirovať sa môžeme Českom

V súčasnosti na Slovensku sanujeme v priemere osem lokalít ročne. Ak by štát pokračoval takýmto tempom, sanácia všetkých envirozáťaží by trvala viac ako sto rokov.

Odmietli centrum na zhodnocovanie odpadu pod Tatrami

Odmietli centrum na zhodnocovanie odpadu pod Tatrami

Zámer spoločností SPP a Brantner na vybudovanie zariadenia na spracovanie bioodpadu narazil na odpor obyvateľov.

Pozreli sa do hnedých nádob a zanalyzovali kuchynský odpad z domácností

Pozreli sa do hnedých nádob a zanalyzovali kuchynský odpad z domácností

Väčšinu obsahu hnedých nádob tvoril kuchynský odpad. Našiel sa však i odpad zo záhrad, kompostovateľné vrecká a v menšej miere aj nerozložiteľné znečistenie.