NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Aktualizované: Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2021

Organizátor EKOS Plus pozýva na deviaty ročník odpadárskej konferencie, ktorá sa bude konať 17. a 18. júna v Žiline.

Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2021

Konferefncia ODPADY 2020 | Foto: Odpady-portal.sk

Konferencia zo série e+ sa bude venovať legislatíve v oblasti odpadového hospodárstva, osobitne s dôrazom na aktuálne znenie a požiadavky zákona o odpadoch, vrátane povinností na triedený zber BRKO a informácii o fungovaní rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Dôležitou témou v oblasti OH je aj príprava na spustenie zálohového systému na nápojové obaly a súvisiace povinnosti pre výrobcov, predajcov i občanov. Na konferencii budú tiež prezentované plány MŽP na ďalší legislatívny vývoj v oblasti OH.

Súčasťou programu bude aktuálna informácia o opatreniach v Programe odpadového hospodárstva Slovenskej republiky pre roky 2021-2025.

Tradične zaznejú aj informácie o aktuálnych projektoch OH v Slovenskej republike, ako aj o moderných trendoch v oblasti zhodnocovania odpadov.


Termín a miesto konania:

 • 17. - 18. júna 2021 (štvrtok-piatok)
 • Žilina, Hotel Holiday Inn

Tematické okruhy:

 • Aktuálna legislatíva v oblasti odpadového hospodárstva
 • Zálohový systém na nápojové obaly – stav prípravy a nové povinnosti
 • Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky pre roky 2021-2025
 • Legislatívne plány v oblasti OH
 • Plán obnovy
 • Aktuálne projekty OH v Slovenskej republike
 • Moderné trendy - technológie v oblasti zhodnocovanie odpadov

Program konferencie:

17. 6. 2021 - štvrtok - ODPADY 2021

9.00 – 9.20 h.
Otvorenie s privítaním | zástupca MŽP SR; Mgr. Martin Kovačič EKOS Plus s.r.o.

9.20 – 10.00 h.
Aktuálna legislatíva v oblasti odpadového hospodárstva | Mgr. Janette Smažáková, Odbor legislatívy MŽP SR

10.00 - 10.30 h.
Kuchynský odpad - aktuálne povinnosti pre samosprávy | Ing. Miroslava Masničáková, MŽP SR

10.30 - 11.00 h.
Legislatívne zámery v oblasti obehového hospodárstva do roku 2023 | zástupca MŽP SR

11.00 - 11.15 h.
Online vstup | Ján Budaj, minister, MŽP SR

11.15 - 11.30 h.
Prestávka na kávu

11.30 – 12.00 h.
Papierenský stroj č. 19 – Recyklačné zariadenie na zberový papier | Ing. Marianna Matajová, MONDI SCP, a. s.

12.00 – 12.30 h.
Výroba TAP z komunálneho odpadu | zástupca výrobcu

12.30 – 13.00 h.
Energetické využitie nerecyklovateľných odpadov v sústavách centrálneho zásobovania teplom | Ing. Marcel Vrátny, COO/výrobný riaditeľ, MH Teplárenský holding

13.00 – 14.00 h.
Obed

14.00 – 14.30 h.
Zálohový systém na nápojové obaly – stav prípravy a nové povinnosti | Mgr. Lucia Morvai, Správca zálohového systému

14.30 – 15.00 h.
Päť rokov fungovania rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) na Slovensku (a výzvy do budúcnosti) | RNDr. Michal Sebíň, PhD., NATUR-PACK, a. s.

15.00 – 15.30 h.
Praktické aplikácie v SR pre nakladanie s kuchynským odpadom | Marián Kobolka, JRK Slovensko s.r.o.

15.30 – 15.50 h.
Prestávka na kávu

15.50 – 16.10 h.
Desať najdôležitejších opatrení POH SR 2021-2025 z pohľadu MŽP SR | Mgr. Juraj Smatana, štátny tajomník MŽP SR

16.15 – 18.00 h.
Diskusný panel – POH SR 2021–2025

Panelisti:

 • zástupca MŽP SR
 • Ing. Radovan Kazda, poslanec NR SR
 • Mgr. Tibor Pekarčík, mesto Trnava
 • Mgr. Michaela Hletková Ploszeková, Asociácia priemyselných zväzov

Moderátor: Mgr. Martin Kovačič, EKOS PLUS s.r.o.

18.00 h.
Ukončenie/Zhrnutie | Mgr. Martin Kovačič, EKOS PLUS s.r.o.

19.00 h.
Večerný program

 • odovzdávanie Ceny Drevené koliesko za najlepší dizajnérsky návrh reklamného predmetu z recyklovateľných materiálov + spoločenský program

18. 6. 2021 - piatok - Plán obnovy a rozvoja

09.00 – 09.15 h.
Plán obnovy – časový harmonogram, online vstup | Ing. Zdeněk Čech, Ph.D., M.A., vedúci tímu ekonomických analýz stáleho zastúpenia EK v SR

09.15 – 09.45 h.
Plán obnovy | Eliška Dzurňáková, projektová manažérka pre zelenú ekonomiku, sekcia Plánu obnovy, MF SR

09.45 – 10.05 h.
Prestávka na kávu

10.05 – 10.35 h.
Plán obnovy z pohľadu MŽP SR | zástupca MŽP SR

10.35 – 11.05 h.
Plán obnovy a cirkulárnej ekonomiky z pohľadu MŽP SR, online vstup | Ing. Bc. Ján Maršák Ph.D, riaditeľ odboru odpadov, MŽP ČR

11.05 – 11.25 h.
Prestávka na kávu

11.25 – 11.55 h.
Plán obnovy SR vs. Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo (Európska zelená obnova) | Ivana Maleš, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o. z.

11.55 – 12.25 h.
Ekonomický pohľad na Plán obnovy | zástupca MF SR

12.25 – 13.25 h.
Diskusný panel – Plán obnovy a jeho vplyv nielen na segment odpadov

Panelisti:

 • zástupca MŽP SR
 • Eliška Dzurňáková, MF SR
 • Ivana Maleš, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o. z.
 • Mgr. Michaela Hletková Ploszeková, Asociácia priemyselných zväzov

Moderátor: Mgr. Martin Kovačič, EKOS PLUS s.r.o.

13.25 h.
Ukončenie/Zhrnutie

13.30 h.
Obed


Program konferencie si môžete pozrieť tu.

Viac informácií o konferencii si môžete prezrieť a stiahnuť tu.Kontakt a informácie:


Ako bolo na minuloročnej konferencii ODPADY 2020 si môžete pozrieť vo fotogalérii:


Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Novela zákona o EIA prešla v parlamente prvým čítaním

Novela zákona o EIA prešla v parlamente prvým čítaním

Envirorezort pôvodne navrhoval, aby novela nadobudla účinnosť už od mája. Termín posunuli.

Monitoring odpadového hospodárstva | 4. - 10. 4. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 4. - 10. 4. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Chcú riešiť littering z cigariet. ZMOS a SPAK-EKO sa dohodli na spolupráci

Chcú riešiť littering z cigariet. ZMOS a SPAK-EKO sa dohodli na spolupráci

Východisko vidia v uplatňovaní rozšírenej zodpovednosti výrobcov.