DTE 2021
MEVA SK
INISOFT

Aktualizované: Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2021

Organizátor EKOS Plus pozýva na deviaty ročník odpadárskej konferencie, ktorá sa bude konať 17. a 18. júna v Žiline.

Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2021

Konferefncia ODPADY 2020 | Foto: Odpady-portal.sk

Konferencia zo série e+ sa bude venovať legislatíve v oblasti odpadového hospodárstva, osobitne s dôrazom na aktuálne znenie a požiadavky zákona o odpadoch, vrátane povinností na triedený zber BRKO a informácii o fungovaní rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Dôležitou témou v oblasti OH je aj príprava na spustenie zálohového systému na nápojové obaly a súvisiace povinnosti pre výrobcov, predajcov i občanov. Na konferencii budú tiež prezentované plány MŽP na ďalší legislatívny vývoj v oblasti OH.

Súčasťou programu bude aktuálna informácia o opatreniach v Programe odpadového hospodárstva Slovenskej republiky pre roky 2021-2025.

Tradične zaznejú aj informácie o aktuálnych projektoch OH v Slovenskej republike, ako aj o moderných trendoch v oblasti zhodnocovania odpadov.


Termín a miesto konania:

 • 17. - 18. júna 2021 (štvrtok-piatok)
 • Žilina, Hotel Holiday Inn

Tematické okruhy:

 • Aktuálna legislatíva v oblasti odpadového hospodárstva
 • Zálohový systém na nápojové obaly – stav prípravy a nové povinnosti
 • Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky pre roky 2021-2025
 • Legislatívne plány v oblasti OH
 • Plán obnovy
 • Aktuálne projekty OH v Slovenskej republike
 • Moderné trendy - technológie v oblasti zhodnocovanie odpadov

Program konferencie:

17. 6. 2021 - štvrtok - ODPADY 2021

9.00 – 9.20 h.
Otvorenie s privítaním | zástupca MŽP SR; Mgr. Martin Kovačič EKOS Plus s.r.o.

9.20 – 10.00 h.
Aktuálna legislatíva v oblasti odpadového hospodárstva | Mgr. Janette Smažáková, Odbor legislatívy MŽP SR

10.00 - 10.30 h.
Kuchynský odpad - aktuálne povinnosti pre samosprávy | Ing. Miroslava Masničáková, MŽP SR

10.30 - 11.00 h.
Legislatívne zámery v oblasti obehového hospodárstva do roku 2023 | zástupca MŽP SR

11.00 - 11.15 h.
Online vstup | Ján Budaj, minister, MŽP SR

11.15 - 11.30 h.
Prestávka na kávu

11.30 – 12.00 h.
Papierenský stroj č. 19 – Recyklačné zariadenie na zberový papier | Ing. Marianna Matajová, MONDI SCP, a. s.

12.00 – 12.30 h.
Výroba TAP z komunálneho odpadu | zástupca výrobcu

12.30 – 13.00 h.
Energetické využitie nerecyklovateľných odpadov v sústavách centrálneho zásobovania teplom | Ing. Marcel Vrátny, COO/výrobný riaditeľ, MH Teplárenský holding

13.00 – 14.00 h.
Obed

14.00 – 14.30 h.
Zálohový systém na nápojové obaly – stav prípravy a nové povinnosti | Mgr. Lucia Morvai, Správca zálohového systému

14.30 – 15.00 h.
Päť rokov fungovania rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) na Slovensku (a výzvy do budúcnosti) | RNDr. Michal Sebíň, PhD., NATUR-PACK, a. s.

15.00 – 15.30 h.
Praktické aplikácie v SR pre nakladanie s kuchynským odpadom | Marián Kobolka, JRK Slovensko s.r.o.

15.30 – 15.50 h.
Prestávka na kávu

15.50 – 16.10 h.
Desať najdôležitejších opatrení POH SR 2021-2025 z pohľadu MŽP SR | Mgr. Juraj Smatana, štátny tajomník MŽP SR

16.15 – 18.00 h.
Diskusný panel – POH SR 2021–2025

Panelisti:

 • zástupca MŽP SR
 • Ing. Radovan Kazda, poslanec NR SR
 • Mgr. Tibor Pekarčík, mesto Trnava
 • Mgr. Michaela Hletková Ploszeková, Asociácia priemyselných zväzov

Moderátor: Mgr. Martin Kovačič, EKOS PLUS s.r.o.

18.00 h.
Ukončenie/Zhrnutie | Mgr. Martin Kovačič, EKOS PLUS s.r.o.

19.00 h.
Večerný program

 • odovzdávanie Ceny Drevené koliesko za najlepší dizajnérsky návrh reklamného predmetu z recyklovateľných materiálov + spoločenský program

18. 6. 2021 - piatok - Plán obnovy a rozvoja

09.00 – 09.15 h.
Plán obnovy – časový harmonogram, online vstup | Ing. Zdeněk Čech, Ph.D., M.A., vedúci tímu ekonomických analýz stáleho zastúpenia EK v SR

09.15 – 09.45 h.
Plán obnovy | Eliška Dzurňáková, projektová manažérka pre zelenú ekonomiku, sekcia Plánu obnovy, MF SR

09.45 – 10.05 h.
Prestávka na kávu

10.05 – 10.35 h.
Plán obnovy z pohľadu MŽP SR | zástupca MŽP SR

10.35 – 11.05 h.
Plán obnovy a cirkulárnej ekonomiky z pohľadu MŽP SR, online vstup | Ing. Bc. Ján Maršák Ph.D, riaditeľ odboru odpadov, MŽP ČR

11.05 – 11.25 h.
Prestávka na kávu

11.25 – 11.55 h.
Plán obnovy SR vs. Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo (Európska zelená obnova) | Ivana Maleš, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o. z.

11.55 – 12.25 h.
Ekonomický pohľad na Plán obnovy | zástupca MF SR

12.25 – 13.25 h.
Diskusný panel – Plán obnovy a jeho vplyv nielen na segment odpadov

Panelisti:

 • zástupca MŽP SR
 • Eliška Dzurňáková, MF SR
 • Ivana Maleš, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o. z.
 • Mgr. Michaela Hletková Ploszeková, Asociácia priemyselných zväzov

Moderátor: Mgr. Martin Kovačič, EKOS PLUS s.r.o.

13.25 h.
Ukončenie/Zhrnutie

13.30 h.
Obed


Program konferencie si môžete pozrieť tu.

Viac informácií o konferencii si môžete prezrieť a stiahnuť tu.Kontakt a informácie:


Ako bolo na minuloročnej konferencii ODPADY 2020 si môžete pozrieť vo fotogalérii:


Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Konferencia VYKUROVANIE 2021 otvorí aj energetické zhodnocovanie odpadu

Konferencia VYKUROVANIE 2021 otvorí aj energetické zhodnocovanie odpadu

Podujatie sa uskutoční prezenčnou formou v termíne od 21. do 25. júna 2021 v Grand hoteli Bellevue vo Vysokých Tatrách.

Výber vhodného obalu môže znížiť náklady na dopravu

Výber vhodného obalu môže znížiť náklady na dopravu

Prázdny priestor vo vnútri škatule často znamená vyššie náklady za obalové materiály a za transport. Firma ponúka efektívne riešenie vo forme inteligentných obalov.

Pozvánka na konferenciu: RECYKLÁCIA ODPADOV 2021

Pozvánka na konferenciu: RECYKLÁCIA ODPADOV 2021

Organizátor podujatia spolu s hlavným partnerom, spoločnosťou INISOFT s.r.o. pozývajú odbornú verejnosť na konferenciu s témou recyklácie a zhodnocovania odpadov.